ΜΟΥΣΙΚΟΚΙΝΗΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ σε δύο κύκλους

Α’ κύκλος: Μουσικοκινητική αγωγή – βασικές αρχές ρυθμικής
Β’ κύκλος: Μουσική & κίνηση ως μέσα δημιουργίας

Α’ κύκλος – Μουσικοκινητική αγωγή – βασικές αρχές ρυθμικής

Διάρκεια: 10 ώρες (1 ΣΚ)
Ημέρα & ώρα: Σάββατο & Κυριακή / 10.00-15.00
Κόστος:  120,00 €

Απευθύνεται σε:  εμψυχωτές, μουσικούς & παιδαγωγούς κάθε αντικειμένου που θέλουν να εμπλουτίσουν τις εκπαιδευτικές τους μεθόδους, αλλά και σε οποιονδήποτε τον απασχολεί το θέμα της μουσικής & της κίνησης.

Πιστοποίηση: Το σεμινάριο (α’ & β’ κύκλος) συνολικής διάρκειας 20 ωρών, πιστοποιείται από τον αναγνωρισμένο Βρετανικό φορέα Πιστοποίησης NOCN (National Open College Network).

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Καθώς η ποιότητα της εκπαίδευσης είναι για μας θέμα εξαιρετικής σημασίας και μας απασχολεί ιδιαιτέρως η πιστοποίηση να μην είναι ένα χαρτί που χρησιμεύει ως μέσο διορισμού αλλά να ανταποκρίνεται στη γνώση που έχει κατακτηθεί, με υπευθυνότητα & σοβαρότητα, θέλουμε να καταστήσουμε σαφές πως η βιωματική εκπαίδευση ΔΕΝ ΔΥΝΑΤΑΙ να πραγματοποιηθεί εξ’ αποστάσεως.

Εμψυχώτρια: Θεοδώρα Ζαφειροπούλου

Ετήσιο Πρόγραμμα 2021-22

Οδηγός Σπουδών 2022-23
Ετήσιο Πρόγραμμα 2022-23

Η αναπνοή αποτελεί τον πρώτο και στοιχειώδη ρυθμό στη ζωή μας.  Από την πρώτη στιγμή της ύπαρξής μας, ερχόμαστε σε επαφή με την έννοια του παλμού.
Μέσα απ’ το παιχνίδι και τη δημιουργία, θα γνωρίσουμε τις έννοιες του ρυθμού, της μουσικής και της κίνησης αλλά και το πώς αυτά συνδέονται σε μια αδιάσπαστη ολότητα.
Η αισθητηριακή ολοκλήρωση και η ανάπτυξη των διανοητικών λειτουργιών, συνδιαλέγονται σταθερά με την κίνηση και τον ήχο.  Έτσι, θα ακούσουμε, θα παίξουμε, θα συνθέσουμε και θα κινηθούμε με τη μουσική, θα δημιουργήσουμε ορχήστρες και θα δούμε πώς οι μουσικοί όροι συνδέονται άμεσα με όλες τις πτυχές της ζωής μας!
Στο σεμινάριο αυτό θα δούμε πώς οι μουσικοκινητικές μέθοδοι μπορούν να αποτελέσουν άριστο εργαλείο σε οποιαδήποτε παιδαγωγική και εκπαιδευτική διαδικασία αλλά και πώς μπορούμε να σχεδιάσουμε μαθήματα μουσικοκινητικής αγωγής για όλες τις ηλικίες.


Θεματικές ενότητες:

Γνωριμία με τις έννοιες μουσική, κίνηση, ρυθμός, ορχήστρα
Carl Orff: Γιατί αποτέλεσε ορόσημο στη ρυθμική αγωγή, στη μουσική και στην εκπαιδευτική διαδικασία
Η μουσική στην υπηρεσία της εκπαίδευσης
Όργανα της ορχήστρας Orff – Γνωριμία και πειραματισμός με τα κρουστά
Ρυθμική αγωγή – Παιχνίδι με τις ηχητικές διάρκειες
Ένταση, χροιά, διάρκεια, ύψος
Η μουσική στο χαρτί – Αποκρυπτογραφώντας την πραγματική μουσική γλώσσα και σημειογραφία
Παίζω μουσική
Συνθέτω μουσική
Δημιουργία ορχήστρας κρουστών
Το σώμα μας σαν μουσικό όργανο – Bodypercussion και φωνή
Αυτοσχεδιασμός
Κίνηση πάνω στο ρυθμό
Η παύση χορεύει
Μουσικός διάλογος
Οργάνωση μαθήματος μουσικοκινητικής αγωγής για όλες τις ηλικίες

Δίνεται πιστοποιητικό συμμετοχής.

Ημερομηνίες διεξαγωγής 2021-22: 

  1. Νοέμβριος: ΣΚ 13-14/11/21
  2. Φεβρουάριος: ΣΚ 12-13/2/22
  3. Μάιος: ΣΚ 21-22/5/22
Φόρμα ενδιαφέροντος
Φόρμα εγγραφής

Β’ κύκλος – Μουσική & κίνηση ως μέσα δημιουργίας

Διάρκεια: 10 ώρες (1 ΣΚ)
Ημέρα & ώρα: Σάββατο & Κυριακή / 10.00-15.00
Κόστος:  120,00 €

Απευθύνεται σε:  εμψυχωτές, μουσικούς & παιδαγωγούς κάθε αντικειμένου που θέλουν να εμπλουτίσουν τις εκπαιδευτικές τους μεθόδους, αλλά και σε οποιονδήποτε τον απασχολεί το θέμα της μουσικής & της κίνησης.

Πιστοποίηση: Το σεμινάριο (α’ & β’ κύκλος) συνολικής διάρκειας 20 ωρών, πιστοποιείται από τον αναγνωρισμένο Βρετανικό φορέα Πιστοποίησης NOCN (National Open College Network).

Εμψυχώτρια: Θεοδώρα Ζαφειροπούλου

Θεματικές ενότητες:

Ρυθμική αγωγή
Εισαγωγή στην έννοια του πεντάγραμμου και το τονικό ύψος – Οι νότες
Η ορχήστρα ανά τις εποχές
Κατασκευή μουσικών οργάνων
Αντικείμενα της καθημερινότητας ως μουσικά όργανα
Ο ρυθμός στο λόγο
Βασικές μουσικές φόρμες
Κανόνας αλυσίδα, φούγκα
Η προγραμματική μουσική και η σύνδεση της μουσικής με όλες τις μορφές τέχνης
Δημιουργία μουσικοκινητικής παράστασης

Δίνεται πιστοποιητικό συμμετοχής.

Ημερομηνίες διεξαγωγής β’ κύκλου 2021-22: 

  1. Ιανουάριος: ΣΚ 15-16/1/22
  2. Απρίλιος: ΣΚ 9-10/4/22
  3. Ιούνιος: ΣΚ 25-26/6/22

Ετήσιο Πρόγραμμα 2021-22

Οδηγός Σπουδών 2022-23
Ετήσιο Πρόγραμμα 2022-23

Φόρμα ενδιαφέροντος
Φόρμα εγγραφής