Ατομικές συνεδρίες

Πιστεύοντας βαθιά σε ένα εξατομικευμένο πλαίσιο, αντιμετωπίζουμε τον άνθρωπο σαν μια μοναδική προσωπικότητα. Χρησιμοποιώντας συνθετικές μεθόδους & τεχνικές,  προσαρμοσμένες στις ανάγκες του καθενός ξεχωριστά, εργαζόμαστε ολιστικά.
Η Ολιστική Συμβουλευτική αντιμετωπίζει το ανθρώπινο σύστημα ως μια οντότητα ενιαία & αδιαίρετη, η οποία αποτελείται από το φυσικό πεδίο, το συναίσθημα, το νου και την ψυχή.  Δεν ασχολείται μόνο με το επί μέρους σωματικό ή ψυχολογικό πρόβλημα αλλά δίνει έμφαση στην ολιστική αποκατάσταση της υγείας, βοηθώντας και υποστηρίζοντας τον θεραπευόμενο να αντιληφθεί την αιτία της πάθησης.

Εστιάζουμε επίσης στην καλή θεραπευτική σχέση μεταξύ θεραπευτή και θεραπευόμενου, η οποία βασίζεται σε αμοιβαία εμπιστοσύνη, αποδοχή και ειλικρίνεια.

Μ’ αυτούς τους τρόπους, δημιουργείται ένα ασφαλές πλαίσιο στήριξης, μέσα στο οποίο θεραπευτής & θεραπευόμενος γίνονται συνταξιδιώτες σ’ ένα ταξίδι ανακάλυψης. Ένα ταξίδι που στοχεύει να ωθήσει τον θεραπευόμενο, σε βάθος χρόνου, να εναρμονιστεί με τον εαυτό του και το περιβάλλον του & να αναλάβει ο ίδιος την ευθύνη της υγείας του και της ζωής του.

Οι ατομικές συνεδρίες γίνονται στα γραφεία μας ή διαδικτυακά.

Φόρμα ενδιαφέροντος
Κλείστε μία συνεδρία