Συνθετική Παιγνιόδραση
Μέθοδος Εκπαίδευσης, Συμβουλευτικής & Εμψύχωσης Ομάδων

Η Συνθετική Παιγνιόδραση είναι μία βιωματική, ολιστική μέθοδος Εκπαίδευσης, Συμβουλευτικής κι Εμψύχωσης ομάδων κι ανήκει στις δημιουργικές θεραπευτικές προσεγγίσεις μέσω τέχνης. Αποτελείται από τη σύνθεση του παιχνιδιού με βιωματικές μεθόδους και τεχνικές από διάφορες άλλες θεραπευτικές και μη προσεγγίσεις.

Πρόκειται για μια διαδικασία έρευνας και πειραματισμού, ενώ αποτελεί αντικείμενο έμπνευσης, μύησης, τροφοδότησης ενέργειας και τρόπου ζωής. Μπορεί να εφαρμοστεί στην εκπαίδευση, την εμψύχωση, τη διδασκαλία, τη θεραπεία.

Απευθύνεται σε όσους εργάζονται με άτομα και ομάδες όλων των ηλικιών και επιθυμούν να την εφαρμόσουν αυτούσια ή να τη συνθέσουν με το δικό τους γνωστικό αντικείμενο. Στοχεύει στο να αποτελέσει έμπνευση για τον εμψυχωτή ομάδων, ώστε να εμπλουτίσει τα εκφραστικά του μέσα, να αναπτύξει συμβουλευτικές δεξιότητες & γνώσεις, να γνωρίσει καλύτερα τον εαυτό του. Να βελτιώσει τη μεταδοτική του ικανότητα και να αξιοποιήσει εργαλεία μεταμόρφωσης του γνωστικού αντικειμένου σε μια χαρούμενη, δημιουργική & γόνιμη εμπειρία.

Η βάση της μεθόδου είναι το παιχνίδι και τα κύρια χαρακτηριστικά της η Σύνθεση και η Εμψύχωση, ενώ αξιοποιεί ιδιαίτερα και το σώμα.

Είναι ολιστική [< ολισμός (holism), ολιστικότητα (holistic), όροι προερχόμενοι από την ελληνική λέξη “όλον”] και ερευνά τον άνθρωπο ως “όλον”.  Μελετά δηλαδή το ανθρώπινο σύστημα σε όλα του τα πεδία (σωματικό, νοητικό, συναισθηματικό, πνευματικό), όπως και τη σχέση του με τη φύση, την ενέργεια και το περιβάλλον.
Όλα αυτά τα πεδία που το συγκροτούν, αλληλεπιδρούν και αποτελούν ένα ενιαίο σύνολο.  Κανένα δεν μπορεί να αφαιρεθεί ή να λειτουργήσει αυτόνομα, αν αποσπαστεί από το σύνολο.
Η γνωριμία του ανθρώπινου συστήματος με όλα του τα κομμάτια και η εναρμόνισή του με τους νόμους της φύσης, δύναται να ισορροπήσει την κατάσταση της υγείας του και να τον οδηγήσει σε ενότητα, συνειδητή χαρά και επίγνωση.

Η μέθοδος επικεντρώνεται σε 7 σημεία εστίασης και αποτελείται από 21 αρχές-ποιότητες.
Οι 3 βασικές αρχές της είναι: α) η χαρά, β) η αγνότητα και γ) η αβίαστη δράση.

Η εμψύχωση ως όρος, έρχεται να συμπληρώσει το κενό που υπάρχει σε όσους εργάζονται με ανθρώπους και ομάδες.
Η μέθοδος ενθαρρύνει τη δημιουργία αυθεντικών σχέσεων και επικεντρώνεται στη μεταλαμπάδευση και όχι απλά στην μεταφορά πληροφορίας ή γνώσης και προτείνεται όχι μόνο ως μαθητεία κι αλλά ως τρόπος ζωής!

Η μέθοδος είναι συνθετική γιατί συνδυάζει διαφορετικές βιωματικές τεχνικές και μεθόδους από  το θέατρο, τη μουσική, το χορό, τη συνθετική ψυχολογία και συμβουλευτική, την παιγνιοθεραπεία, τη δραματοθεραπεία, την εικαστική θεραπεία και τη λογοτεχνία.   Η σύνθεση αυτών των τεχνικών έχει ως αποτέλεσμα μια διαφορετική δυναμική, απ’ ότι η κάθε μια απ’ αυτές μεμονωμένα.

Είναι ανοιχτή να υποδεχτεί τις υπάρχουσες τεχνικές και μεθόδους, αλλά και μελλοντικές που ενδεχομένως θα προκύψουν.  Έτσι αποκτά τη δυνατότητα να μετασχηματίζεται και να εξελίσσεται διαρκώς και μπορεί να διαμορφωθεί ανάλογα με το πλαίσιο, το βασικό γνωστικό αντικείμενο του εμψυχωτή, τους στόχους και το συνδυασμό τεχνικών που χρησιμοποιεί.

Καθώς επιδρά ολιστικά στο ανθρώπινο σύστημα, αναπτύσσεται το σύνολο της προσωπικότητας (σώμα – νους – συναίσθημα – πνεύμα) και όχι μόνο το νοητικό πεδίο, όπως συμβαίνει με άλλες μορφές εκπαίδευσης.  Έτσι, μπορεί να συμβάλλει καθοριστικά στην αυτεπίγνωση και να οδηγήσει τον άνθρωπο σε μια πιο συνειδητή προσωπική και επαγγελματική ζωή.

Τα οφέλη της μεθόδου:

Η μέθοδος βοηθά τους εκπαιδευόμενους:

• Να αναδείξουν τις δεξιότητές τους, να καλλιεργήσουν την προσωπική τους εξέλιξη και να οργανώσουν τη ζωή τους αποτελεσματικά, σύμφωνα με τις ιδιαίτερες προσωπικές τους ανάγκες κι ευαισθησίες.

• Να εμπλουτίσουν τις εμπειρίες τους, να ενισχύσουν τη γνώση μέσα από την αίσθηση, να αναπτύξουν την προσωπική τους αντίληψη, την πειθαρχία, την αυτοεκτίμηση, τη συγκρότηση σκέψης, τη φαντασία και την έκφραση.

• Να βιώσουν το θεραπευτικό χαρακτήρα του παιχνιδιού, συνυφασμένο σε μια εμπειρία όπου ο λόγος ακολουθεί την τέχνη και η τέχνη τον λόγο, βελτιώνοντας την προσωπική κι επαγγελματική τους δραστηριότητα.

• Να μαθητεύσουν στη βιωματική εκπαίδευση, ως ένα δημιουργικό τρόπο κατανόησης του εαυτού αλλά και του γνωστικού αντικειμένου.

• Να αξιοποιήσουν τις δυνατότητες της συνθετικής εμπειρίας, βελτιώνοντας κι εξελίσσοντας τον τρόπο ζωής.

• Να εργαστούν ολιστικά αφυπνίζοντας τις αισθήσεις, το σώμα, το πνεύμα, το συναίσθημα και το νου.

• Να καλλιεργήσουν τη διάθεση για έρευνα και πειραματισμό.

• Να μάθουν να εργάζονται συνθετικά, συμπληρωματικά στο βασικό τους γνωστικό αντικείμενο.

• Να μπορούν να εργαστούν με τη μέθοδο, απευθυνόμενοι σε άτομα όλων των ηλικιών, μετατρέποντας κάθε συνάντηση σε μια δημιουργική και χαρούμενη εμπειρία.

Η μέθοδος απευθύνεται σε:

• Όσους έχουν ειδικευτεί στις Ανθρωπιστικές Επιστήμες,  Κοινωνικούς λειτουργούς, Ψυχολόγους & Συμβούλους Ψυχικής Υγείας, Λογοθεραπευτές, Εργοθεραπευτές, Εναλλακτικούς Θεραπευτές, Νοσηλευτές.

• Στο χώρο της Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού & του Management.

• Σε όσους βρίσκονται στο χώρο της εκπαίδευσης, Δασκάλους, Νηπιαγωγούς, Ειδικούς Παιδαγωγούς, Θεατρολόγους.

• Σε καλλιτέχνες και σε ανθρώπους κάθε ειδικότητας που εργάζονται με ανθρώπους και με ομάδες.

Συνθέτει μεθόδους και τεχνικές από:

• Τη θεωρία και την πρακτική της Ψυχολογίας των ομάδων

• Τη θεωρία και τις έρευνες της Βιωματικής Εκπαίδευσης

• Τις τέχνες (Θέατρο, Μουσική, Χορός): Αυτοσχεδιασμοί, συγκινησιακή μνήμα, ακουστική αντίληψη, διαφραγματική αναπνοή, σωματική δράση κι επίγνωση, μουσική ακρόαση, μουσική δημιουργία, μουσικοκινητική, ήχοι και δονήσεις, ενεργοποίηση αισθήσεων, αυθεντική κίνηση, κιναίσθηση, ροή, ρυθμός, βλέμμα.

• Τα είδη του παιχνιδιού (Θεατρικό, Συμβολικό, Δημιουργικό, Φανταστικό, Μίμησης): Παντομίμα, παιχνίδια ρόλων και προσομοίωσης, παρατηρητικότητα, φαντασία.

• Τη λογοτεχνία (Μύθοι και παραμύθια): Αφηγηματική δράση, εικόνες, εκφραστικά μέσα.

• Τις θεραπευτικές προσεγγίσεις μέσω Τέχνης (Παιγνιοθεραπεία, Δραματοθεραπεία, Εικαστική θεραπεία, Χοροθεραπεία, Μουσικοθεραπεία, Θεραπεία μέσω ποίησης – δημιουργικής γραφής – βιβλιοθεραπεία): Ενσωματικό / προβολικό παιχνίδι, καθοδηγούμενη φαντασία, ζωγραφική, κολλάζ, ερμηνεία συμβόλων, καταιγισμός ιδεών, δημιουργική γραφή.

• Άλλες θεραπευτικές προσεγγίσεις (Ολιστική θεραπευτική, Ψυχοενεργειακή, Προσωποκεντρική, Βιοενεργειακή, Ραϊχική Σωματική, Ψυχοδυναμική, Υπαρξιακή, Ψυχόδραμα, Gestalt κ.ά.): Διαλογισμός, οραματισμός, ενεργητική ακρόαση, άνευ όρων αποδοχή, ανατροφοδότηση, ενσυναίσθηση, καθρέφτης, ηχώ, ανάληψη ευθύνης, εδώ και τώρα, ελεύθερος συνειρμός, άδεια καρέκλα.

Η Συνθετική Παιγνιόδραση ξεκίνησε το ταξίδι της το 2002 από τη Φρόσω Μπενετή.  Τα πρώτα χρόνια λειτούργησε με τη μορφή εμψυχωτικών δράσεων σε παιδιά και στη συνέχεια με τη μορφή εκπαιδευτικών σεμιναρίων σε ενήλικες.
Το Κέντρο μας είναι το μοναδικό κέντρο που διδάσκει, εφαρμόζει και εκπαιδεύει Συμβούλους & Εμψυχωτές με τη μέθοδο της Συνθετικής Παιγνιόδρασης.
Σήμερα, λειτουργούν τα εξής Προγράμματα Σπουδών:

α. Διετές Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης στην Εμψύχωση ομάδας με τη Συνθετική Παιγνιόδραση
με πιστοποίηση Level 7 [επιπέδου Master] από τον Κορυφαίο Βρετανικό Φορέα Πιστοποίησης Προσόντων N.O.C.N.

β. Τριετές Πρόγραμμα Εκπαίδευσης  στη Συμβουλευτική Ψυχικής Υγείας
με πιστοποίηση από την Ελληνική Εταιρεία Συμβουλευτικής (Ε.Ε.Σ.) και τη European Association of Counseling (E.A.C.)

γ. Εντατικό Σεμινάριο Εκπαίδευσης στη Συνθετική Παιγνιόδραση
με πιστοποίηση από τον Κορυφαίο Βρετανικό Φορέα Πιστοποίησης Προσόντων N.O.C.N.

Γνωρίστε τη μέθοδο και μάθετε να φτιάχνετε το δικό σας πρόγραμμα εμψύχωσης, μέσα από τις σελίδες του βιβλίου της Φρόσως Μπενετή Εμψύχωση ομάδας με τη Συνθετική Παιγνιόδραση, Η εμψύχωση α’ τόμος – 411 παιχνίδια & ασκήσεις για παιδιά και ενήλικες από τις εκδόσεις Εμψύχωσις.