Συνθετική Παιγνιόδραση
Μέθοδος Εκπαίδευσης, Συμβουλευτικής & Εμψύχωσης Ομάδων

Η Συνθετική Παιγνιόδραση είναι μία βιωματική μέθοδος Εκπαίδευσης, Συμβουλευτικής & Εμψύχωσης ομάδων που αποτελείται από τη σύνθεση του παιχνιδιού με άλλες βιωματικές μεθόδους & τεχνικές και ανήκει στις θεραπευτικές προσεγγίσεις μέσω τέχνης.

Απευθύνεται σε όσους εργάζονται με ομάδες όλων των ηλικιών και επιθυμούν να την εφαρμόσουν αυτούσια ή να τη συνθέσουν με το δικό τους γνωστικό αντικείμενο.  Μια τέτοιου είδους σύνθεση σε συνδυασμό με την εστίασή της στον ανθρώπινο παράγοντα, καθιστά τη μέθοδο ένα ξεχωριστό γνωστικό αντικείμενο.  Πρόκειται για μια διαρκή προσπάθεια έρευνας & πειραματισμού, έμπνευσης, μύησης, τροφοδότησης ενέργειας και τρόπου ζωής και μπορεί να εφαρμοστεί στην εκπαίδευση, την εμψύχωση, τη διδασκαλία, τη θεραπεία.  Αποσκοπεί να εμπνεύσει τον εμψυχωτή ομάδας να εμπλουτίσει τα εκφραστικά του μέσα, να αναπτύξει συμβουλευτικές δεξιότητες & γνώσεις, να βελτιώσει τη μεταδοτική του ικανότητα.  Να προσεγγίσει τρόπους ένταξης της μεθόδου στην ομάδα, με στόχο την βαθύτερη & ουσιαστικότερη κατανόηση του γνωστικού αντικειμένου και τη μετατροπή του σε μια χαρούμενη, δημιουργική & γόνιμη εμπειρία.

Βάση της μεθόδου είναι το παιχνίδι.  Κύρια χαρακτηριστικά της είναι η σύνθεση και η εμψύχωση ενώ στηρίζεται σε τρεις βασικές αρχές – ποιότητες: α) τη χαρά, β) την καθαρότητα και γ) την αβίαστη δράση.

Λέγοντας εμψύχωση (μετάδοση ζωής, ζωογόνηση) εννοούμε την ενθάρρυνση δημιουργίας αυθεντικών σχέσεων, μέσα από ένα διαφορετικό τρόπο μετάδοσης του γνωστικού αντικειμένου.  Μια διαδικασία εντελώς διαφορετική από την κλασσικού τύπου διδασκαλία, που προτείνεται όχι μόνο ως μαθητεία αλλά ως τρόπος ζωής.

Με την εμψύχωση αναπτύσσεται η επικοινωνία, η εμπιστοσύνη, η ελευθερία έκφρασης, η αποδοχή, η κατανόηση, η ενσυναίσθηση.
Η πορεία αυτή επιδιώκει τη δημιουργία μιας αυθεντικής σχέσης και επαφής του εμψυχωτή με τον εαυτό του και την ομάδα, όπως και των μελών της ομάδας με τον εαυτό τους, τον εμψυχωτή και μεταξύ τους.  Η εμψύχωση ως όρος, έρχεται να συμπληρώσει το κενό που υπάρχει από τη συνδιαλλαγή όσων δουλεύουν με ανθρώπους & ομάδες.  Η μαθητεία στην μεταλαμπάδευση και όχι απλά στην μεταφορά πληροφορίας ή γνώσης, σε συνδυασμό με την εστίασή της στον ανθρώπινο παράγοντα, την καθιστά ένα ξεχωριστό γνωστικό αντικείμενο.

Η μέθοδος είναι συνθετική καθόσον επιχειρεί να συνθέσει ταυτόχρονα διαφορετικές βιωματικές τεχνικές & μεθόδους από  το θέατρο, τη μουσική, το χορό, τη συνθετική ψυχολογία & συμβουλευτική, την παιγνιοθεραπεία, τη δραματοθεραπεία, την εικαστική θεραπεία και τη λογοτεχνία όπου ο λόγος ακολουθεί την τέχνη και η τέχνη το λόγο.  Η σύνθεση αυτών των τεχνικών μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα μια διαφορετική δυναμική, απ’ ότι η κάθε μια απ’ αυτές μεμονωμένα.

Είναι ανοιχτή να υποδεχτεί τις υπάρχουσες τεχνικές & μεθόδους καθώς και μελλοντικές που ενδεχομένως θα προκύψουν.  Έτσι αποκτά τη δυνατότητα να μετασχηματίζεται και να εξελίσσεται διαρκώς και μπορεί να διαμορφωθεί ανάλογα με το πλαίσιο, το βασικό γνωστικό αντικείμενο του εκπαιδευτή, το στόχο εμψύχωσης και το συνδυασμό τεχνικών που χρησιμοποιεί.  Η μέθοδος λειτουργεί ολιστικά στο ανθρώπινο σύστημα, καθώς μέσα από την καλλιέργεια της βιωματικής & συνθετικής εμπειρίας, αναπτύσσεται το σύνολο της ανθρώπινης προσωπικότητας (σώμα – νους – συναίσθημα – ψυχή) και όχι αποκλειστικά το νοητικό πεδίο, όπως στις περισσότερες μορφές εκπαίδευσης.  Έτσι, μπορεί να καλλιεργήσει την αυτεπίγνωση και να οδηγήσει τον άνθρωπο σε μια πιο συνειδητή προσωπική και επαγγελματική ζωή.

Βασικοί στόχοι της μεθόδου είναι:

• Η μαθητεία στη βιωματική εκπαίδευση η οποία θα οδηγήσει σε έναν αποτελεσματικό τρόπο κατανόησης του εαυτού μας & του διδασκόμενου αντικειμένου.
• Η βελτίωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας και η μετατροπή της σε μια δημιουργική βιωματική εμπειρία, τόσο για τον εμψυχωτή όσο και για τον συμμετέχοντα.
• Η καλλιέργεια της προσωπικής εξέλιξης, μέσα από τη σύνθεση τεχνών & τεχνικών, με στόχο την καλύτερη κατανόηση του εαυτού μας & των άλλων.
• Η αναγνώριση του θεραπευτικού χαρακτήρα του παιχνιδιού, του θεάτρου και άλλων τεχνών, με στόχο τη βελτίωση της προσωπικής & επαγγελματικής καθημερινής μας δραστηριότητας.
• Η αξιοποίηση των δυνατοτήτων που διαθέτει η συνθετική διαδικασία με στόχο τη βελτίωση & εξέλιξη του τρόπου ζωής.
• Η ενεργοποίηση των αισθήσεων & η κινητοποίηση νου • συναισθήματος • σώματος, με στόχο την ευθυγράμμιση.
• Η αέναη εξέλιξη και ανάπτυξη, μέσα απ’ την έρευνα και τον πειραματισμό.
• Η παροχή βοήθειας σε άτομα και ομάδες για να αναδείξουν τις δεξιότητές τους, να οργανώσουν και να συντονίσουν τη ζωή τους πιο αποτελεσματικά, σύμφωνα με τις προσωπικές τους ανάγκες και ευαισθησίες.

Η μέθοδος απευθύνεται σε:

  • Όσους έχουν ειδικευτεί στις Ανθρωπιστικές Επιστήμες.  Κοινωνικούς λειτουργούς, Ψυχολόγους & Συμβούλους Ψυχικής Υγείας, Λογοθεραπευτές, Εργοθεραπευτές, Εναλλακτικούς Θεραπευτές, Νοσηλευτές.
  • Στο χώρο της Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού & του Management.
  • Σε όσους βρίσκονται στο χώρο της εκπαίδευσης. Δασκάλους, Νηπιαγωγούς, Ειδικούς Παιδαγωγούς, Θεατρολόγους.
  • Σε καλλιτέχνες και σε ανθρώπους κάθε ειδικότητας που εργάζονται με ομάδες.

Χρησιμοποιεί μεθόδους και τεχνικές από:

Θέατρο: Αυτοσχεδιασμοί, λεκτική & μη λεκτική επικοινωνία, συγκινησιακή μνήμη, ακουστική αντίληψη, διαφραγματική αναπνοή, σωματική δράση.
Θεατρικό παιχνίδι: Παντομίμα, δραματοποίηση, παιχνίδια ρόλων, έκθεση, φαντασία, παρατηρητικότητα, αισθήσεις.
Μουσική • μουσικοθεραπεία: Μουσική δημιουργία & ακρόαση, η ανθρώπινη φωνή ως μουσικό όργανο και εργαλείο επικοινωνίας, ήχοι & δονήσεις.
Χορός • χοροθεραπεία: Σωματική επίγνωση & έκφραση, ενεργοποίηση αισθήσεων, διαδοχή της κίνησης, κιναίσθηση, ροή, βλέμμα.
Συνθετική ψυχολογία • Συμβουλευτική: Ελεύθερος συνειρμός, ενεργητική ακρόαση, επικέντρωση στο εδώ & τώρα, ανάληψη ευθύνης, απουσία κριτικής, αύξηση επίγνωσης, ανατροφοδότηση.
Παιγνιοθεραπεία: Ενσωματικό παιχνίδι, προβολικό παιχνίδι, παιχνίδι ρόλων.
Δραματοθεραπεία: Μίμηση, κίνηση, καθοδηγούμενη φαντασία, συμβολισμοί.
Εικαστική θεραπεία: Ζωγραφική, μάσκες, εικόνες, κολλάζ, ερμηνεία συμβόλων.
Λογοτεχνία: Αφηγηματικές δράσεις, εικόνες, εκφραστικά μέσα, μύθοι & παραμύθια.

Η Συνθετική Παιγνιόδραση ξεκίνησε το ταξίδι της το 2002 από τη Φρόσω Μπενετή.  Τα πρώτα χρόνια λειτούργησε με τη μορφή εμψυχωτικών δράσεων σε παιδιά και στη συνέχεια με τη μορφή εκπαιδευτικών σεμιναρίων σε ενήλικες.
Το Κέντρο μας είναι το μοναδικό κέντρο που διδάσκει, εφαρμόζει και εκπαιδεύει Συμβούλους & Εμψυχωτές με τη μέθοδο της Συνθετικής Παιγνιόδρασης.
Σήμερα, λειτουργούν τα εξής Προγράμματα Σπουδών:

α. Διετές Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης στην Εμψύχωση ομάδας με τη Συνθετική Παιγνιόδραση
με πιστοποίηση Level 7 [επιπέδου Master] από τον Κορυφαίο Βρετανικό Φορέα Πιστοποίησης Προσόντων N.O.C.N.

β. Τριετές Πρόγραμμα Εκπαίδευσης  στη Συμβουλευτική Ψυχικής Υγείας
με πιστοποίηση από την Ελληνική Εταιρεία Συμβουλευτικής (Ε.Ε.Σ.) και τη European Association of Counseling (E.A.C.)

γ. Εντατικό Σεμινάριο Εκπαίδευσης στη Συνθετική Παιγνιόδραση
με πιστοποίηση από τον Κορυφαίο Βρετανικό Φορέα Πιστοποίησης Προσόντων N.O.C.N.

Γνωρίστε τη μέθοδο και μάθετε να φτιάχνετε το δικό σας πρόγραμμα εμψύχωσης, μέσα απ’ τις σελίδες του βιβλίου της Φρόσως Μπενετή Εμψύχωση ομάδας με τη Συνθετική Παιγνιόδραση, Η εμψύχωση α’ τόμος – 411 παιχνίδια & ασκήσεις για παιδιά και ενήλικες των Εκδόσεων Εμψύχωσις