Εμψύχωση ομάδας με τη Συνθετική Παιγνιόδραση

Διάρκεια προγράμματος: 240 ώρες (1 ΣΚ / μήνα στη διάρκεια 2 ετών)
Κόστος: 900€* / έτος

Εγγραφές όλο το χρόνο

Απευθύνεται σε: διάφορες ειδικότητες των ανθρωπιστικών επιστημών (κοινωνικούς λειτουργούς, συμβούλους ψυχικής υγείας, θεραπευτές), άτομα με ευθύνη διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού, καλλιτέχνες, εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων καθώς και σε άτομα κάθε ειδικότητας που εργάζονται με ομάδες (παιδιών ή ενηλίκων) και ενδιαφέρονται να εφαρμόσουν τη μέθοδο αυτούσια ή να τη συνθέσουν με το δικό τους γνωστικό αντικείμενο.

Εμψύχωση: Φρόσω Μπενετή, Θεοδώρα Ζαφειροπούλου

Στόχοι: Η κατανόηση & η σημαντικότητα του ρόλου του Εμψυχωτή ομάδων ως μια αέναη διαδικασία εκπαίδευσης & τρόπου ζωής.  Η απόκτηση θεωρητικών & βιωματικών και δεξιοτήτων της μεθόδου.

Προοπτικές:  Με την ολοκλήρωση του προγράμματος οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να συνθέσουν τη μέθοδο με το δικό τους γνωστικό αντικείμενο, να οργανώσουν & να συντονίσουν τη δική τους ομάδα.  Μπορούν επίσης να συνεχίσουν τις σπουδές τους στο εξειδικευμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα της Συμβουλευτικής και να πιστοποιηθούν ως Σύμβουλοι – Εμψυχωτές ομάδας από την Ελληνική (Ε.Ε.Σ.) και την Ευρωπαϊκή Εταιρεία Συμβουλευτικής (E.A.C.).

Πιστοποίηση: Το πρόγραμμα πιστοποιείται από τον αναγνωρισμένο Βρετανικό φορέα Πιστοποίησης Προσόντων NOCN (National Open College Network).

Ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα βαθειάς γνωριμίας με το βιωματικό θεατρικό παιχνίδι, την εμψύχωση & τις τέχνες που αφορά αυτούς που ασχολούνται ή ενδιαφέρονται να το αξιοποιήσουν στα πλαίσια της επαγγελματικής τους δραστηριότητας.  
Η Συνθετική Παιγνιόδραση είναι μία βιωματική μέθοδος Εκπαίδευσης, Συμβουλευτικής & Εμψύχωσης ομάδων που προσεγγίζει αυτή τη σύνθεση, χρησιμοποιώντας διαφορετικές βιωματικές μεθόδους & τεχνικές.
Απευθύνεται σε όσους εργάζονται με ομάδες όλων των ηλικιών και επιθυμούν να την εφαρμόσουν αυτούσια ή να τη συνθέσουν με το δικό τους γνωστικό αντικείμενο.
Πρόκειται για μια διαρκή προσπάθεια έρευνας & πειραματισμού, έμπνευσης, μύησης, τροφοδότησης ενέργειας και τρόπου ζωής που μπορεί να εφαρμοστεί στην εκπαίδευση, την εμψύχωση, τη διδασκαλία, τη θεραπεία.
Αποσκοπεί να εμπνεύσει τον συντονιστή ομάδας, να εμπλουτίσει τα εκφραστικά του μέσα, αξιοποιώντας τα δημιουργικά στην διδακτική  διαδικασία.  Να εξασκήσει τεχνικές εμψύχωσης & να βελτιώσει την μεταδοτική του ικανότητα.  Να προσεγγίσει τρόπους ένταξης του παιχνιδιού στην ομάδα, με στόχο την καλύτερη κατανόηση του γνωστικού αντικειμένου και τη μετατροπή του σε μια δημιουργική & γόνιμη εμπειρία.

Θεματικές ενότητες:

Τεχνικές & προσεγγίσεις από: 

• Θέατρο: Αυτοσχεδιασμοί, λεκτική & μη λεκτική επικοινωνία, συγκινησιακή μνήμη, ακουστική αντίληψη, σωματική δράση.
• Μουσική – μουσικοθεραπεία: Μουσική δημιουργία & ακρόαση, ήχοι & δονήσεις.
• Χορός – χοροθεραπεία: Σωματική επίγνωση & έκφραση, ενεργοποίηση αισθήσεων, κιναίσθηση, ροή, βλέμμα.
• Συνθετική ψυχολογία – συμβουλευτική: Ελεύθερος συνειρμός, ενεργητική ακρόαση, επικέντρωση στο εδώ & τώρα, ανάληψη ευθύνης, αύξηση ευθύνης, ανατροφοδότηση.
• Παιγνιοθεραπεία: Ενσωματικό παιχνίδι, προβολικό παιχνίδι, παιχνίδι ρόλων.
• Δραματοθεραπεία: Μίμηση, κίνηση, καθοδηγούμενη φαντασία, συμβολισμοί.
• Εικαστική θεραπεία: Ζωγραφική, μάσκες, εικόνες, κολλάζ, ερμηνεία συμβόλων.
• Λογοτεχνία: Αφηγηματικές δράσεις, εικόνες, εκφραστικά μέσα, μύθοι & παραμύθια.

•Ασκήσεις επικοινωνίας & συνεργασίας
•Ενεργοποίηση & ανάπτυξη εμπιστοσύνης
•Ανάπτυξη δημιουργικότητας
•Τεχνικές έκφρασης / έκθεσης
•Λεκτική / μη λεκτική επικοινωνία
•Τεχνικές ενεργοποίησης φαντασίας / αισθήσεων
•Παντομίμα – αυτοσχεδιασμός – δραματοποίηση – παιχνίδια ρόλων
•Παιχνίδια με ήχους
•Παιχνίδια λέξεων / λόγου / πνευματικά παιχνίδια
•Παιχνίδια παρατηρητικότητας
•Παιχνίδια με μουσική & κίνηση
•Παιχνίδια ταχύτητας & αντανακλαστικών
•Τεχνικές καθοδηγούμενης φαντασίας
•Ασκήσεις αυτοσυγκέντρωσης & χαλάρωσης

Εξερευνώντας και γνωρίζοντας το σώμα μας, καλλιεργώντας την κίνηση των μελών μας και οριοθετώντας το, μαθαίνουμε μέσω αυτού, να εκφραζόμαστε.  Μαθαίνουμε να επικοινωνούμε, να ερμηνεύουμε τα συναισθήματα όπως αυτά παρουσιάζονται μέσα από τον αυθορμητισμό της κίνησης. Στο πρόγραμμα αυτό, θα ερευνηθούν τα χαρακτηριστικά & τα όρια της κίνησης και θα καλλιεργηθεί η συνειδητότητα του σώματός μας, με σκοπό να εκπέμπει το επιθυμητό νόημα και συναίσθημα.  Θα μελετηθεί το πώς η στάση του σώματος και οι χειρονομίες μπορούν να δώσουν διαφορετικά μηνύματα, να καθοδηγήσουν τον παρατηρητή, να επεξηγήσουν ή ακόμη και να ανατρέψουν τα εμφανή. Τέλος, θα δοθεί έμφαση στην άνεση της έκθεσης σε κοινό, της έκθεσης στην κριτική και της δημιουργικής αξιοποίησης αυτής.

• Γνωρίζω το σώμα μου, γνωρίζω τον κόσμο
• Ενεργοποίηση των αισθήσεων
• Εγώ, εσύ, εμείς – προσωπική κίνηση, ομαδική κίνηση
• Ανάπτυξη εμπιστοσύνης
• Χειρονομίες και νοήματα – χειρονομίες και συναισθήματα
• Το βλέμμα
• Αναγνώριση του εύρους κίνησης του κορμού & των άκρων
• Διαδοχή της κίνησης – Η ροή
• Η δυναμική στην κίνηση
• Απομόνωση
• Κατεύθυνση & απόφαση
• Η έννοια της εξέλιξης
• Μαθαίνω – δημιουργώ χορογραφία
• Η χρήση και η χρησιμότητα της αναπνοής
• Ήχος και κίνηση
• Η παύση χορεύει – κίνηση & ακινησία
• Η μουσική και πώς μας επηρεάζει ψυχικά-συναισθηματικά-κινητικά
• Η μουσική και πώς την χρησιμοποιούμε ως μέσο έκφρασης
• Η έννοια της φόρμας – από τη μουσική στην κίνηση
• Καθοδηγούμενος & μη αυτοσχεδιασμός
• Η κίνηση και η αφήγηση. Το σώμα μας λέει μια ιστορία
• Η έκθεση
• Ο χώρος:  Άξονες & επίπεδα – ο χώρος που καταλαμβάνω – ο χώρος & η ομάδα – αξιοποιώντας το χώρο – επίγνωση του ατομικού & ομαδικού χώρου

• Τι είναι εμψύχωση
• Το παιχνίδι και η σπουδαιότητά του
• Δημιουργία ομάδας: διάρκεια, μέγεθος & επιλογή μελών
• Ο ρόλος του εμψυχωτή
• Η πορεία του εμψυχωτή ως ένας διαρκής τρόπος εκπαίδευσης, έρευνας, μύησης & στάση ζωής
• Η βιωματική εμπειρία
• Ενσυναίσθηση, γνησιότητα, θετική αποδοχή
• Τεχνικές εμψύχωσης
• Χώρος & υλικά
• Ηλικιακές ομάδες
• Εργαλεία επικοινωνίας
• Ρυθμός
• Φαντασία
• Λεκτική – μη λεκτική επικοινωνία
• Αναγνώριση δεξιοτήτων
• Η μεταμόρφωση του εμψυχωτή
• Ομαδική δράση – συγκρότηση ομάδας
• Η δομή της συνάντησης
• Η δυναμική της ομάδας (ηλικία – εμπειρίες & ιδιαίτερα χαρακτηριστικά)
• Οργάνωση προγράμματος ανάλογα με το είδος του εργαστηρίου (αυτοτελές – μικρής διάρκειας – ετήσιο)
• Το παιχνίδι & οι κατηγορίες του
• Οριοθέτηση στόχου εμψύχωσης
• Κανόνες πετυχημένης διεξαγωγής παιχνιδιού
• Σύνθεση προγράμματος – συνδιδασκαλίες (εργαστήρια)
• Η μαθητεία στη βιωματική εκπαίδευση η οποία θα οδηγήσει σε έναν αποτελεσματικό τρόπο κατανόησης του εαυτού μας & του διδασκόμενου αντικειμένου.
• Η βελτίωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας και η μετατροπή της σε μια δημιουργική βιωματική εμπειρία, τόσο για τον εμψυχωτή όσο και για τον συμμετέχοντα.
• Η καλλιέργεια της προσωπικής εξέλιξης, μέσα από τη σύνθεση τεχνών & τεχνικών, με στόχο την καλύτερη κατανόηση του εαυτού μας & των άλλων.
• Η αναγνώριση του θεραπευτικού χαρακτήρα του παιχνιδιού, του θέατρου και άλλων τεχνών, με στόχο τη βελτίωση της προσωπικής & επαγγελματικής καθημερινής μας δραστηριότητας.
• Η αξιοποίηση των δυνατοτήτων που διαθέτει η συνθετική διαδικασία με στόχο τη βελτίωση & εξέλιξη του τρόπου ζωής.
• Η ενεργοποίηση των αισθήσεων & η κινητοποίηση νου – συναισθήματος – σώματος, με στόχο την ευθυγράμμιση.
• Η αέναη εξέλιξη & ανάπτυξη, μέσα απ’ την έρευνα και τον πειραματισμό.
• Η παροχή βοήθειας σε άτομα και ομάδες για να αναδείξουν τις δεξιότητές τους, να οργανώσουν και να συντονίσουν τη ζωή τους πιο αποτελεσματικά, σύμφωνα με τις προσωπικές τους ανάγκες και ευαισθησίες.
Το παιχνίδι ως μέσο έκφρασης ιδεών & συναισθημάτων.  Ως μιας διαρκής διαδικασία μύησης και τροφοδότησης ενέργειας.  Το παιχνίδι ως εργαλείο για την καλλιέργεια της προσωπικής μας εξέλιξης.  Το παιχνίδι ως τρόπος ζωής.

Μέσα από τη βιωματική εμπειρία, δίνεται η δυνατότητα στον συμμετέχοντα να δοκιμάσει νέες συμπεριφορές, να μάθει να εκφράζεται ελεύθερα,να παρατηρεί, να αποδέχεται, να σχετίζεται, να συμφιλιώνεται με τις διαφορετικές πλευρές της προσωπικότητάς του.  Να ερευνά, να βιώνει & να μελετά μεθόδους που αποβλέπουν στην ανάπτυξη και την εξισορρόπηση όλων των όψεων της ζωής και στην εναρμόνισή του με το κοινωνικό και φυσικό περιβάλλον.

• Η διαδικασία αυτή μπορεί να βοηθήσει τους συμμετέχοντες:
• Να αναπτύξουν θετικούς τρόπους επικοινωνίας & έκφρασης
• Να καλλιεργήσουν τη δημιουργικότητά τους
• Να καλλιεργήσουν την επαφή με τον εαυτό τους & τους άλλους
• Να τροφοδοτηθούν με ενέργεια
• Να εναρμονιστούν με τη ροή
• Να ενδυναμωθούν μέσω της βιωματικής εμπειρίας νέων συμπεριφορών
• Να καλλιεργήσουν μια θετική στάση ζωής μέσα απ’ τη χαρά & το παιχνίδι

• Σχέση θεάτρου – εκπαίδευσης – παιχνιδιού
• Η μεγάλη προσφορά του παιχνιδιού στην εκπαίδευση
• Το βιωματικό παιχνίδι στις διάφορες βαθμίδες εκπαίδευσης
• Το θεατρικό παιχνίδι σαν μέσο διδασκαλίας
• Παραμύθι – ένα εκπαιδευτικό εργαλείο για την καλλιέργεια τεχνικών αφήγησης & μετάδοσης γνώσης
• Δραματοποίηση παραμυθιού
• Οργάνωση παράστασης
• Φτιάχνοντας το δικό μας έργο – τεχνικές δημιουργικής γραφής, αξιοποίηση της διδακτικής ύλης ως πρωτογενές υλικό για παράσταση
• Προσαρμογή ενός θεατρικού έργου σε συγκεκριμένη ομάδα
• Αξιοποίηση της δυναμικής της ομάδας, διανομή ρόλων, διαχείριση εντάσεων, κατανομή δραστηριοτήτων, προγραμματισμός εργασιών, πρόβες
• Παρουσίαση: σκηνογραφικές & ενδυματολογικές προτάσεις, αξιοποίηση χώρου & τεχνικού εξοπλισμού, προσκλήσεις, προγράμματα
• Αξιολόγηση της διαδικασίας: επιβράβευση, συναισθηματική διαχείριση της κοινής προσπάθειας, ανταλλαγή εμπειριών
• Βασικές τεχνικές καλλιέργειας ομαδικής εργασίας
• Επαφή με το σώμα, τη φωνή, το χώρο
• Η δυναμική της γλώσσας του σώματος
• Έκθεση
• Προσαρμοστικότητα
• Βασικές αρχές του συστήματος Στανισλάβσκι
• Ρυθμός – χρόνος – φαντασία – χώρος
• Δράση – φαντασία – συγκινησιακή μνήμη
• Δοσμένες συνθήκες – το μαγικό εάν
• Σωματική κίνηση & έκφραση
• Πολλαπλή χρήση αντικειμένου
• Μετάφραση του ερεθίσματος σε δράση – εκμετάλλευση του τυχαίου – ετοιμότητα στο λόγο και την κίνηση – ανατροπή – αυτοσχεδιασμός – ευελιξία ανάλογα με τις συνθήκες
• Ανάλυση – σύνθεση ρόλου (χαρακτήρες & τύποι).  Εσωτερική & εξωτερική ζωή του χαρακτήρα
• Προοπτική στο πλάσιμο του ρόλου
• Βασικές ασκήσεις υποκριτικής
• Εκφραστικά μέσα, κίνηση, ρυθμός, λόγος.  Χρονορυθμός στο λόγο – χρονορυθμός στην κίνηση
• Ακουστική αντίληψη
• Άρθρωση – προφορά – στίξη – αναπνόηχα
• Τόνος – παύση – τονισμός – ένταση – χροιά
• Ιδιότητες του λόγου – υγιεινή της φωνής
• Βασικές ασκήσεις ορθοφωνίας

• Μουσικοκινητική αγωγή για όλες τις ηλικίες
• Το σώμα μας ως μουσικό όργανο
• Η ορχήστρα Orff
• Ρυθμός – ρυθμική αγωγή
• Ο χώρος
• Σχηματισμοί στο χώρο
• Θέματα έκθεσης και συστολής
• Θέματα δημιουργίας μουσικοκινητικής παράστασης μικρής διάρκειας
• Αυτοσχεδιασμός
• Καθοδηγούμενη και μη δημιουργία

* Δεν συμπεριλαμβάνεται φπα 24%

Κατά τη διάρκεια του β΄έτους παρέχεται επιπλέον πρακτική άσκηση στα προγράμματα εμψύχωσης του κέντρου μας

Σημείωση: Η εκπαίδευση ολοκληρώνεται με τη συμμετοχή σε 5νθήμερο εκπαιδευτικό πρόγραμμα εκτός Αθήνας στο τέλος κάθε έτους.

Πρόγραμμα Σπουδών ‘Εμψύχωση ομάδας με τη Συνθετική Παιγνιόδραση’   2019-20

Δηλώστε συμμετοχή στο Δωρεάν Open day

Ετήσιο πρόγραμμα εκπαίδευσης 2019-20
Ετήσιο πρόγραμμα εκπαίδευσης 2019-20_word

Οδηγός Σπουδών 2019-20

Ημερομηνίες διεξαγωγής 2019-20: 

1. Οκτώβριος: 5 & 6/10/19
2. Νοέμβριος: 2 & 3/11/19
3. Δεκέμβριος: 30/11 & 1/12/19
4. Ιανουάριος: 11 & 12/1/20
5. Φεβρουάριος: 1 & 2/2/20
6. Μάρτιος: 7 & 8/3/20
7. Απρίλιος: 4 & 5/4/20
8. Μάιος: 9 & 10/5/20
9. Ιούνιος: 13 & 14/6/20
10.Ιούλιος: 4 & 5/7/20

Εκπαιδευτικό Καλοκαιρινό πρόγραμμα:   Α΄& Β’ έτος: 24 έως 29-8-20

Ημερομηνίες διεξαγωγής 2020-21: 

1. Οκτώβριος: 3-4/10/20
2. Νοέμβριος: 31/10, 1/11/20
3. Δεκέμβριος: 5-6/12/20
4. Ιανουάριος: 9-10/1/21
5. Φεβρουάριος: 6-7/2/21
6. Μάρτιος: 6-7/3/21
7. Απρίλιος: 3-4/4/21
8. Μάιος: 15-16/5/21
9. Ιούνιος: 5-6/6/21
10.Ιούλιος: 3-4/7/21

Συχνές ερωτήσεις για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα:

Το όραμά μας ήταν δημιουργήσουμε ένα Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα το οποίο θα στηρίζεται σε ένα τρίπτυχο μοντέλο εκπαίδευσης (θεωρία – βιωματική εμπειρία – προσωπική ανάπτυξη) και θα συνθέσει την Εμψύχωση με το βιωματικό παιχνίδι και τις τέχνες.
Ένα πρόγραμμα υψηλών προδιαγραφών που θα δώσει υπόσταση στο ρόλο του εμψυχωτή και θα καλλιεργήσει όλα τα χαρακτηριστικά που χρειάζεται στην πορεία της εξέλιξής του.

Καθοριστικό ρόλο στο πρόγραμμα παίζει η έντονη εστίαση στην καλή σχέση μεταξύ εκπαιδευτή και εκπαιδευόμενου, η οποία βασίζεται σε αμοιβαία εμπιστοσύνη, αποδοχή & ειλικρίνεια και μπορεί να γίνει ο μοχλός που θα ωθήσει τον εκπαιδευόμενο να εργαστεί με τον εαυτό του και να εκδιπλώσει το δυναμικό του.

Τα οφέλη του εκπαιδευτικού προγράμματος δεν έχουν μόνο μία διάσταση,  καθώς ενώ ουσιαστικά κάποιος εκπαιδεύεται για να μπορέσει να λάβει & να μεταλαμπαδεύσει αυτή τη γνώση στην ομάδα του, την ίδια στιγμή προωθείται και η προσωπική του εξέλιξη.
Κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης, η βιωματική εμπειρία προηγείται της θεωρίας και έτσι ο εκπαιδευόμενος να μπορεί να αφομοιώνει τη γνώση σε όλα τα επίπεδα.  Καθώς αποδεδειγμένα η βιωματική εκπαίδευση αναπτύσσει το σύνολο της προσωπικότητας του ανθρώπου και όχι μόνο το νοητικό του πεδίο, όπως οι περισσότερες μορφές εκπαίδευσης, η μέθοδος έρχεται να λειτουργήσει ολιστικά και μέσα από τη συνθετική εμπειρία να οδηγήσει τον άνθρωπο σε μια πιο συνειδητή προσωπική & επαγγελματική ζωή.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε όλους όσους έχουν ειδικευτεί στις ανθρωπιστικές επιστήμες (κοινωνικούς λειτουργούς, ψυχολόγους & συμβούλους ψυχικής υγείας, λογοθεραπευτές, εργοθεραπευτές, νοσηλευτές), άτομα με ευθύνη διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού, καλλιτέχνες, σε όσους βρίσκονται στο χώρο της εκπαίδευσης (δασκάλους, νηπιαγωγούς, ειδικούς παιδαγωγούς, θεατρολόγους) καθώς και όσους εργάζονται με ομάδες.

1ο έτος:  Βιωματική προσέγγιση της Συνθετικής Παιγνιόδρασης ώστε να βιωθεί η εμπειρία ολιστικά (σώμα, αισθήσεις, συναίσθημα, νους, προσωπικότητα).  Προσωπική ανάπτυξη μέσα από τη συμμετοχή σε πενθήμερο εντατικό εργαστήριο.

2ο έτος:  Θεωρητική προσέγγιση της Συνθετικής Παιγνιόδρασης και μεθόδων Συμβουλευτικής, ώστε να ασκηθεί η νοητική διαδικασία και η τέχνη της σύνθεσης. Σύνθεση βιωματικής & θεωρητικής εμπειρίας.  Οι εκπαιδευόμενοι θα κατανοήσουν τη σημαντικότητα του ρόλου του Εμψυχωτή ομάδων ως μια αέναη διαδικασία εκπαίδευσης και θα αποκτήσουν τεχνικές & δεξιότητες της μεθόδου.
Προσωπική ανάπτυξη μέσα από τη συμμετοχή σε πενθήμερο εντατικό εργαστήριο.  Συμμετοχή σε ομάδα πρακτικής άσκησης & (προαιρετικής) εποπτείας.  Σταδιακή ένταξη σε ρόλο εμψυχωτή στα πλαίσια της πρακτικής.

Σημειώνεται πως η συμμετοχή σε προσωπική / ομαδική συμβουλευτική – ψυχοθεραπεία & εποπτεία κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης συνίσταται, χωρίς να είναι υποχρεωτική.

Λέγοντας εμψύχωση, εννοούμε την ενθάρρυνση δημιουργίας αυθεντικών σχέσεων, μέσα από ένα διαφορετικό τρόπο επικοινωνίας & μετάδοσης του γνωστικού αντικειμένου.  Μια διαδικασία εντελώς διαφορετική από την κλασσικού τύπου διδασκαλία, που προτείνεται όχι μόνο ως μαθητεία αλλά ως τρόπος ζωής. Με την εμψύχωση αναπτύσσεται η επικοινωνία, η εμπιστοσύνη, η ελευθερία έκφρασης, η αποδοχή, η κατανόηση, η ενσυναίσθηση.  Η πορεία αυτή επιδιώκει τη δημιουργία μιας ουσιαστικής σχέσης και επαφής του εμψυχωτή με τον εαυτό του και την ομάδα, όπως και των μελών της ομάδας με τον εαυτό τους, τον εμψυχωτή και μεταξύ τους.

Η εμψύχωση έρχεται να συμπληρώσει αυτό που λείπει σήμερα από τη συνδιαλλαγή όλων όσων δουλεύουν με ανθρώπους & ομάδες.  Η μαθητεία στην μεταλαμπάδευση και όχι απλά στην μεταφορά πληροφορίας & γνώσης, σε συνδυασμό με την εστίασή της στον ανθρώπινο παράγοντα, την καθιστά ένα ξεχωριστό γνωστικό αντικείμενο.

Η Συνθετική Παιγνιόδραση είναι μία βιωματική μέθοδος Συμβουλευτικής & Εμψύχωσης ομάδων που αποτελείται από τη σύνθεση του παιχνιδιού με άλλες βιωματικές μεθόδους & τεχνικές και ανήκει στις θεραπευτικές προσεγγίσεις μέσω τέχνης.
Απευθύνεται σε όσους εργάζονται με ομάδες όλων των ηλικιών και επιθυμούν να την εφαρμόσουν αυτούσια ή να τη συνθέσουν με το δικό τους γνωστικό αντικείμενο.  Μια τέτοιου είδους σύνθεση, σε συνδυασμό με την εστίασή της στον ανθρώπινο παράγοντα, καθιστά τη μέθοδο αυτή ένα ξεχωριστό γνωστικό αντικείμενο.
Πρόκειται για μία διαρκή προσπάθεια έρευνας & πειραματισμού, έμπνευσης, μύησης, τροφοδότησης ενέργειας και τρόπου ζωής.  Μπορεί να εφαρμοστεί στην εκπαίδευση, την εμψύχωση, τη διδασκαλία, τη θεραπεία.

Διαβάστε περισσότερα …

Η Συνθετική Παιγνιόδραση έχει πολλά κοινά με την Παιγνιοθεραπεία και το θεατρικό παιχνίδι, καθώς τεχνικές των παραπάνω εμπεριέχονται σ’ αυτήν.  Η βασικότερη διαφοροποίηση είναι πως η μέθοδος συνθέτει.  Και ενώ χρησιμοποιεί πολυάριθμες τεχνικές από τις θεραπευτικές προσεγγίσεις, τις τέχνες και το παιχνίδι, το αποτέλεσμα είναι κάθε φορά μοναδικό γιατί μπορεί να μετασχηματίζεται διαρκώς, ανάλογα με το πλαίσιο, το στόχο εμψύχωσης, το βασικό γνωστικό αντικείμενο του εκπαιδευτή και το συνδυασμό τεχνικών που χρησιμοποιεί.
Μία άλλη βασική διαφοροποίηση είναι πως η μέθοδος αυτή δεν απευθύνεται σε ανθρώπους που δουλεύουν αποκλειστικά με παιδιά αλλά και σε ενήλικες.

Οι απόφοιτοι του Κέντρου μας, εφόσον έχουν ολοκληρώσει επαρκώς όλα τα επίπεδα των σπουδών τους (βασικές ώρες θεωρητικής & βιωματικής εκπαίδευσης, πρακτικής άσκησης, τήρηση ημερολογίου καταγραφής εκπαιδευτικής εμπειρίας, διπλωματική εργασία), μπορούν να χρησιμοποιούν τον τίτλο του Εμψυχωτή με τη μέθοδο της Συνθετικής Παιγνιόδρασης.
Εκτός από τη Βεβαίωση Σπουδών που θα λάβουν από το Κέντρο μας, μπορούν να λάβουν επίσης πιστοποιημένο δίπλωμα από τον Βρετανικό φορέα Πιστοποίησης Προσόντων NOCN (National Open College Network), αναγνωρισμένο σε 25 χώρες σε ολόκληρο τον κόσμο.
Μπορούν να εργαστούν σε σχολεία & εκπαιδευτήρια, χώρους πολιτισμού, περιβάλλοντα διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού, κέντρα δημιουργικής απασχόλησης, ιδιωτικούς φορείς εκπαίδευσης  ενηλίκων, να ιδρύσουν το δικό τους κέντρο κ.ά.

Οι απόφοιτοι του Διετούς Εκπαιδευτικού Προγράμματος, μπορούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους στο εξειδικευμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα της Συμβουλευτικής και να πάρουν το Δίπλωμα του Συμβούλου Ψυχικής Υγείας και την Πιστοποίηση από την Ελληνική (Ε.Ε.Σ.) και την Ευρωπαϊκή Εταιρεία Συμβουλευτικής (E.A.C.) , συμπληρώνοντας τις επιπλέον ώρες της θεωρητικής εκπαίδευσης, προσωπικής / ομαδικής ανάπτυξης & εποπτείας.

Το πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορούν να το παρακολουθήσουν εύκολα όσοι διαμένουν εκτός Αττικής, καθώς και όσοι έχουν ένα ιδιαίτερα γεμάτο πρόγραμμα στην καθημερινή τους δραστηριότητα.
Η βασική εκπαίδευση πραγματοποιείται για δύο χρόνια, ένα Σαββατοκύριακο το μήνα για 10 μήνες (Οκτώβριος έως Ιούλιος).

  1. Κατά τη διάρκεια του έτους, πραγματοποιούνται ολοκληρωμένα σεμινάρια μικρής διάρκειας, όπως και εντατικά σεμινάρια γνωριμίας με τη μέθοδο που ολοκληρώνονται μέσα σε ένα Σαββατοκύριακο, για όσους βρίσκονται εκτός Αθήνας.
  2. Κάθε τέλος Ιουνίου, διοργανώνεται μία ειδική ημερίδα γνωριμίας με τη μέθοδο με συμβολικό κόστος.
  3. Επίσης, μπορείτε να δηλώσετε τη συμμετοχή σας για τα Δωρεάν Ανοιχτά Μαθήματα γνωριμίας με τη μέθοδο, τα οποία πραγματοποιούνται το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Σεπτεμβρίου.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει 20 θέσεις ανά έτος.  Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν την αίτηση συμμετοχής τους μαζί με το βιογραφικό τους σημείωμα.  Στη συνέχεια θα κληθούν να πραγματοποιήσουν μια συνέντευξη με τον διευθυντή σπουδών του Κέντρου.  Η συνέντευξη στοχεύει στη προσωπική γνωριμία με τον υποψήφιο εκπαιδευόμενο με σκοπό την καλύτερη αξιολόγηση των αιτήσεων (συμφωνία στόχων του προγράμματος με τις προσδοκίες του υποψήφιου).  Οι αιτήσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα ανοίγουν κάθε χρόνο στις 1/6 και ολοκληρώνονται στις 30/9.  Δύναται να δοθεί μία μικρή παράταση στις συμμετοχές έως τις 30/11, εφόσον υπάρχουν ακόμα θέσεις διαθέσιμες.
Ο υποψήφιος εκπαιδευόμενος θα πρέπει να είναι σε θέση να έχει επιλέξει συνειδητά το αντικείμενο, να δεσμευτεί σ’ αυτή του την επιλογή σε όλη τη διάρκεια της εκπαίδευσης και να αποδεχτεί τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του Κέντρου.

Το πρόγραμμα κοστίζει 900,00€ ανά εκπαιδευτικό έτος.  Για την εγγραφή απαιτείται κόστος εγγραφής 50,00€ & προκαταβολή 200,00€.  Τα υπόλοιπα 700,00€ διαιρούνται σε 10 δόσεις των 70,00€ / μήνα.
Για προεξοφλήσεις έως τις 15/7, θα γίνεται έκπτωση 10%.  Οι εκπαιδευόμενοι που εγγράφονται με το παραπάνω κοστολόγιο, κλειδώνουν αυτή την τιμή, για όλη τη διάρκεια των σπουδών τους, ανεξάρτητα απ’ τις πιθανές μελλοντικές αυξήσεις του προγράμματος.
Στα παραπάνω δίδακτρα δεν συμπεριλαμβάνεται το κόστος για το πενθήμερο Καλοκαιρινό Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα.

Φόρμα ενδιαφέροντος
Φόρμα εγγραφής