Πολιτικές πληρωμών

Εταιρικοί λογαριασμοί:

Alpha bank:

Δικαιούχος:                                Εμψύχωσις – παιχνίδι – τέχνη – τρόπος ζωής
Αριθμός λογαριασμού:             353002002004871  

ΙΒΑΝ:                                            GR5301403530353002002004871

Κρατήσεις

Όταν κάνετε τηλεφωνική προκράτηση για κάποιο σεμινάριο, αυτή ισχύει για δύο ημέρες μέχρι την επικύρωσή της.  Η επικύρωση γίνεται με την κατάθεση της προκαταβολής στον λογαριασμό της εταιρείας και γράφοντας πάντα το ονοματεπώνυμό σας για να μπορέσουμε να δεσμεύσουμε τη θέση σας.  Εάν η κατάθεση δεν πραγματοποιηθεί και δεν υπάρχει άλλη ενημέρωση από σας, η θέση σας θα δοθεί στον επόμενο υποψήφιο συμμετέχοντα.

Τραπεζικά έξοδα

Τα έξοδα μεταφοράς, αν αυτή γίνεται μέσω άλλης τράπεζας, επιβαρύνουν αποκλειστικά τον εντολέα.

Ακυρώσεις

Η ποιότητα της εκπαίδευσης είναι για μας θέμα εξαιρετικής σημασίας, γι’ αυτό στα σεμινάρια μας ο αριθμός των συμμετεχόντων είναι συγκεκριμένος.  Σε περίπτωση ακύρωσης και εφόσον αυτή έχει πραγματοποιηθεί μία εβδομάδα τουλάχιστον νωρίτερα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την προκαταβολή σας για επόμενο σεμινάριο. Δεν επιστρέφονται προκαταβολές για τις οποίες η εταιρεία ενημερώνεται καθυστερημένα ή καθόλου ή όταν υπάρχει δεύτερη ακύρωση για το ίδιο σεμινάριο.
Εάν συντρέχουν σοβαροί λόγοι η προκαταβολή επιστρέφεται.

Η εταιρεία μας είναι μη κερδοσκοπική εταιρεία και τα έξοδά της καλύπτονται αποκλειστικά από τη δική σας εισφορά.  Η λειτουργία της βασίζεται στην αγάπη μας γι’ αυτό που κάνουμε και στη δική σας στήριξη.

Σας ευχαριστούμε πολύ.