Συμβουλευτική & Εμψύχωση ομάδας με τη Συνθετική Παιγνιόδραση

Διάρκεια προγράμματος: 740 – 1.150 ώρες* (1 ΣΚ / μήνα στη διάρκεια 3-4 ετών)
Κόστος: 1.000€* / έτος

Απευθύνεται σε: διάφορες ειδικότητες των ανθρωπιστικών επιστημών (κοινωνικούς λειτουργούς, συμβούλους ψυχικής υγείας, θεραπευτές), άτομα με ευθύνη διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού, καλλιτέχνες, εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων καθώς και σε άτομα κάθε ειδικότητας που εργάζονται με ομάδες (παιδιών ή ενηλίκων) και ενδιαφέρονται να εφαρμόσουν τη μέθοδο αυτούσια ή να τη συνθέσουν με το δικό τους γνωστικό αντικείμενο.

Εμψύχωση: Φρόσω Μπενετή, Θεοδώρα Ζαφειροπούλου, Γιάννης Λαιμοδέτης

Στόχοι: Η κατανόηση & η σημαντικότητα της Συμβουλευτικής διαδικασίας.  Η απόκτηση τεχνικών & δεξιοτήτων της μεθόδου, η γνώση των θεωρητικών προσεγγίσεων της Συμβουλευτικής & της διαδικασίας δημιουργίας θεραπευτικής σχέσης.  Η ανάπτυξη των συμβουλευτικών δεξιοτήτων & η κατανόηση της δεοντολογίας που διέπει το επάγγελμα της Συμβουλευτικής.  Η προσωπική ανάπτυξη μέσα από τη συμμετοχή σε ατομικές συνεδρίες, σε ομάδες προσωπικής ανάπτυξης, πρακτικής & εποπτείας.

Προοπτικές: Με την ολοκλήρωση του προγράμματος οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να συνθέσουν τη μέθοδο με το δικό τους γνωστικό αντικείμενο, να οργανώσουν & να συντονίσουν τη δική τους ομάδα συμβουλευτικής και εκπαίδευσης.

Πιστοποίηση: Το πρόγραμμα πιστοποιείται από την Ελληνική Εταιρεία Συμβουλευτικής (ΕΕΣ) και τον αναγνωρισμένο Βρετανικό φορέα Πιστοποίησης Προσόντων NOCN (National Open College Network).

Ένα πλήρες εκπαιδευτικό πρόγραμμα το οποίο έχει σαν στόχο να συνθέσει τη Συμβουλευτική και την Εμψύχωση με το βιωματικό παιχνίδι & τις τέχνες.  Η Συνθετική Παιγνιόδραση είναι μία βιωματική μέθοδος εμψύχωσης ομάδων που προσεγγίζει αυτή τη σύνθεση, χρησιμοποιώντας διαφορετικές βιωματικές μεθόδους & τεχνικές.  Απευθύνεται σε άτομα που εργάζονται με ομάδες όλων των ηλικιών και επιθυμούν να την εφαρμόσουν αυτούσια ή να τη συνθέσουν με το δικό τους γνωστικό αντικείμενο.
Απευθύνεται σε άτομα που εργάζονται με ομάδες όλων των ηλικιών και επιθυμούν να την εφαρμόσουν αυτούσια ή να τη συνθέσουν με το δικό τους γνωστικό αντικείμενο και μπορεί να εφαρμοστεί στην εκπαίδευση, την εμψύχωση, τη διδασκαλία, τη θεραπεία.

Αποσκοπεί να εμπνεύσει τον σύμβουλο – συντονιστή ομάδας, να εμπλουτίσει τα εκφραστικά του μέσα, να αναπτύξει συμβουλευτικές γνώσεις & δεξιότητες, να γνωρίσει βαθύτερα τον εαυτό του, να βελτιώσει την μεταδοτική του ικανότητα.  Να προσεγγίσει τρόπους ένταξης της μεθόδου στην ομάδα, με στόχο την καλύτερη κατανόηση του γνωστικού αντικειμένου και τη μετατροπή του σε μια χαρούμενη, δημιουργική & γόνιμη εμπειρία.

Θεματικές ενότητες:

Τεχνικές & προσεγγίσεις από: 

• Θέατρο: Αυτοσχεδιασμοί, λεκτική & μη λεκτική επικοινωνία, συγκινησιακή μνήμη, ακουστική αντίληψη, σωματική δράση.
• Μουσική – μουσικοθεραπεία: Μουσική δημιουργία & ακρόαση, ήχοι & δονήσεις.
• Χορός – χοροθεραπεία: Σωματική επίγνωση & έκφραση, ενεργοποίηση αισθήσεων, κιναίσθηση, ροή, βλέμμα.
• Συνθετική ψυχολογία – συμβουλευτική: Ελεύθερος συνειρμός, ενεργητική ακρόαση, επικέντρωση στο εδώ & τώρα, ανάληψη ευθύνης, αύξηση ευθύνης, ανατροφοδότηση.
• Παιγνιοθεραπεία: Ενσωματικό παιχνίδι, προβολικό παιχνίδι, παιχνίδι ρόλων.
• Δραματοθεραπεία: Μίμηση, κίνηση, καθοδηγούμενη φαντασία, συμβολισμοί.
• Εικαστική θεραπεία: Ζωγραφική, μάσκες, εικόνες, κολλάζ, ερμηνεία συμβόλων.
• Λογοτεχνία: Αφηγηματικές δράσεις, εικόνες, εκφραστικά μέσα, μύθοι & παραμύθια.

• Πολιτισμικές & ιστορικές ρίζες της Συμβουλευτικής
• Περιγραφή & στόχοι της Συμβουλευτικής διαδικασίας και διαφοροποίηση από Ψυχοθεραπεία
• Συμβουλευτικές θεωρίες: ποικιλία & σύγκλιση
• Θέματα ψυχοδυναμικής προσέγγισης στη Συμβουλευτική
• Προσωποκεντρική προσέγγιση
• Ψυχοενεργειακή προσέγγιση
• Προσέγγιση Gestalt
• Συστημική προσέγγιση
• Ψυχοδυναμική προσέγγιση
• Υπαρξιστική προσέγγιση
• Γνωσιακή – συμπεριφορική προσέγγιση
• Συνθετική Συμβουλευτική
• Η Συμβουλευτική σχέση
• Η διαδικασία & τα στάδια της Συμβουλευτικής
• Δεξιότητες επικοινωνίας στη Συμβουλευτική
• Ο ρόλος της έρευνας στη Συμβουλευτική & τη θεραπεία
• Ηθικές αρχές, αξίες & δεοντολογία στην πρακτική της Συμβουλευτικής
• Το οργανωτικό πλαίσιο της Συμβουλευτικής
• Δεξιότητες & γνωρίσματα του Συμβούλου
• Όρια Συμβουλευτικής υποστήριξης και ανάγκη για παραπομπή
• Τεχνικές διαχείρισης διαφορετικότητας
• Συνεχιζόμενη εκπαίδευση & εποπτεία.  Η αναγκαιότητα της εποπτείας στους συμβούλους ψυχικής υγείας

Σημείωση:   Οι σπουδαστές που έχουν παρακολουθήσει τις Δεξιότητες της Συμβουλευτικής σε κάποιο άλλο Κέντρο, απαλλάσσονται απ΄ την παρακολούθηση & το κόστος των συγκεκριμένων ωρών.

• Ασκήσεις επικοινωνίας & συνεργασίας
• Ενεργοποίηση & ανάπτυξη εμπιστοσύνης
• Ανάπτυξη δημιουργικότητας
• Τεχνικές έκφρασης / έκθεσης
• Λεκτική / μη λεκτική επικοινωνία
• Τεχνικές ενεργοποίησης φαντασίας / αισθήσεων
• Παντομίμα – αυτοσχεδιασμός – δραματοποίηση – παιχνίδια ρόλων
• Παιχνίδια με ήχους
• Παιχνίδια λέξεων / λόγου / πνευματικά παιχνίδια
• Παιχνίδια παρατηρητικότητας
• Παιχνίδια με μουσική & κίνηση
• Παιχνίδια ταχύτητας & αντανακλαστικών
• Τεχνικές καθοδηγούμενης φαντασίας
• Ασκήσεις αυτοσυγκέντρωσης & χαλάρωσης

Εξερευνώντας και γνωρίζοντας το σώμα μας, καλλιεργώντας την κίνηση των μελών μας και οριοθετώντας το, μαθαίνουμε μέσω αυτού, να εκφραζόμαστε.  Μαθαίνουμε να επικοινωνούμε, να ερμηνεύουμε τα συναισθήματα όπως αυτά παρουσιάζονται μέσα από τον αυθορμητισμό της κίνησης. Στο πρόγραμμα αυτό, θα ερευνηθούν τα χαρακτηριστικά & τα όρια της κίνησης και θα καλλιεργηθεί η συνειδητότητα του σώματός μας, με σκοπό να εκπέμπει το επιθυμητό νόημα και συναίσθημα.  Θα μελετηθεί το πώς η στάση του σώματος και οι χειρονομίες μπορούν να δώσουν διαφορετικά μηνύματα, να καθοδηγήσουν τον παρατηρητή, να επεξηγήσουν ή ακόμη και να ανατρέψουν τα εμφανή. Τέλος, θα δοθεί έμφαση στην άνεση της έκθεσης σε κοινό, της έκθεσης στην κριτική και της δημιουργικής αξιοποίησης αυτής.

• Γνωρίζω το σώμα μου, γνωρίζω τον κόσμο
• Ενεργοποίηση των αισθήσεων
• Εγώ, εσύ, εμείς – προσωπική κίνηση, ομαδική κίνηση
• Ανάπτυξη εμπιστοσύνης
• Χειρονομίες και νοήματα – χειρονομίες και συναισθήματα
• Το βλέμμα
• Αναγνώριση του εύρους κίνησης του κορμού & των άκρων
• Διαδοχή της κίνησης – Η ροή
• Η δυναμική στην κίνηση
• Απομόνωση
• Κατεύθυνση & απόφαση
• Η έννοια της εξέλιξης
• Μαθαίνω – δημιουργώ χορογραφία
• Η χρήση και η χρησιμότητα της αναπνοής
• Ήχος και κίνηση
• Η παύση χορεύει – κίνηση & ακινησία
• Η μουσική και πώς μας επηρεάζει ψυχικά-συναισθηματικά-κινητικά
• Η μουσική και πώς την χρησιμοποιούμε ως μέσο έκφρασης
• Η έννοια της φόρμας – από τη μουσική στην κίνηση
• Καθοδηγούμενος & μη αυτοσχεδιασμός
• Η κίνηση και η αφήγηση. Το σώμα μας λέει μια ιστορία
• Η έκθεση
• Ο χώρος:  Άξονες & επίπεδα – ο χώρος που καταλαμβάνω – ο χώρος & η ομάδα – αξιοποιώντας το χώρο – επίγνωση του ατομικού & ομαδικού χώρου

• Τι είναι εμψύχωση
• Το παιχνίδι και η σπουδαιότητά του
• Δημιουργία ομάδας: διάρκεια, μέγεθος & επιλογή μελών
• Ο ρόλος του εμψυχωτή
• Η πορεία του εμψυχωτή ως ένας διαρκής τρόπος εκπαίδευσης, έρευνας, μύησης & στάση ζωής
• Η βιωματική εμπειρία
• Ενσυναίσθηση, γνησιότητα, θετική αποδοχή
• Τεχνικές εμψύχωσης
• Χώρος & υλικά
• Ηλικιακές ομάδες
• Εργαλεία επικοινωνίας
• Ρυθμός
• Φαντασία
• Λεκτική – μη λεκτική επικοινωνία
• Αναγνώριση δεξιοτήτων
• Η μεταμόρφωση του εμψυχωτή
• Ομαδική δράση – συγκρότηση ομάδας
• Η δομή της συνάντησης
• Η δυναμική της ομάδας (ηλικία – εμπειρίες & ιδιαίτερα χαρακτηριστικά)
• Οργάνωση προγράμματος ανάλογα με το είδος του εργαστηρίου (αυτοτελές – μικρής διάρκειας – ετήσιο)
• Το παιχνίδι & οι κατηγορίες του
• Οριοθέτηση στόχου εμψύχωσης
• Κανόνες πετυχημένης διεξαγωγής παιχνιδιού
• Σύνθεση προγράμματος – συνδιδασκαλίες (εργαστήρια)

• Η μαθητεία στη βιωματική εκπαίδευση η οποία θα οδηγήσει σε έναν αποτελεσματικό τρόπο κατανόησης του εαυτού μας & του διδασκόμενου αντικειμένου.
• Η βελτίωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας και η μετατροπή της σε μια δημιουργική βιωματική εμπειρία, τόσο για τον εμψυχωτή όσο και για τον συμμετέχοντα.
• Η καλλιέργεια της προσωπικής εξέλιξης, μέσα από τη σύνθεση τεχνών & τεχνικών, με στόχο την καλύτερη κατανόηση του εαυτού μας & των άλλων.
• Η αναγνώριση του θεραπευτικού χαρακτήρα του παιχνιδιού, του θέατρου και άλλων τεχνών, με στόχο τη βελτίωση της προσωπικής & επαγγελματικής καθημερινής μας δραστηριότητας.
• Η αξιοποίηση των δυνατοτήτων που διαθέτει η συνθετική διαδικασία με στόχο τη βελτίωση & εξέλιξη του τρόπου ζωής.
• Η ενεργοποίηση των αισθήσεων & η κινητοποίηση νου – συναισθήματος – σώματος, με στόχο την ευθυγράμμιση.
• Η αέναη εξέλιξη & ανάπτυξη, μέσα απ’ την έρευνα και τον πειραματισμό.
• Η παροχή βοήθειας σε άτομα και ομάδες για να αναδείξουν τις δεξιότητές τους, να οργανώσουν και να συντονίσουν τη ζωή τους πιο αποτελεσματικά, σύμφωνα με τις προσωπικές τους ανάγκες και ευαισθησίες.

Το παιχνίδι ως μέσο έκφρασης ιδεών & συναισθημάτων.  Ως μιας διαρκής διαδικασία μύησης και τροφοδότησης ενέργειας.  Το παιχνίδι ως εργαλείο για την καλλιέργεια της προσωπικής μας εξέλιξης.  Το παιχνίδι ως τρόπος ζωής.

Μέσα από τη βιωματική εμπειρία, δίνεται η δυνατότητα στον συμμετέχοντα να δοκιμάσει νέες συμπεριφορές, να μάθει να εκφράζεται ελεύθερα,να παρατηρεί, να αποδέχεται, να σχετίζεται, να συμφιλιώνεται με τις διαφορετικές πλευρές της προσωπικότητάς του.  Να ερευνά, να βιώνει & να μελετά μεθόδους που αποβλέπουν στην ανάπτυξη και την εξισορρόπηση όλων των όψεων της ζωής και στην εναρμόνισή του με το κοινωνικό και φυσικό περιβάλλον.

Η διαδικασία αυτή μπορεί να βοηθήσει τους συμμετέχοντες:

• Να αναπτύξουν θετικούς τρόπους επικοινωνίας & έκφρασης
• Να καλλιεργήσουν τη δημιουργικότητά τους
• Να καλλιεργήσουν την επαφή με τον εαυτό τους & τους άλλους
• Να τροφοδοτηθούν με ενέργεια
• Να εναρμονιστούν με τη ροή
• Να ενδυναμωθούν μέσω της βιωματικής εμπειρίας νέων συμπεριφορών
• Να καλλιεργήσουν μια θετική στάση ζωής μέσα απ’ τη χαρά & το παιχνίδι

• Σχέση θεάτρου – εκπαίδευσης – παιχνιδιού
• Η μεγάλη προσφορά του παιχνιδιού στην εκπαίδευση
• Το βιωματικό παιχνίδι στις διάφορες βαθμίδες εκπαίδευσης
• Το θεατρικό παιχνίδι σαν μέσο διδασκαλίας
• Παραμύθι – ένα εκπαιδευτικό εργαλείο για την καλλιέργεια τεχνικών αφήγησης & μετάδοσης γνώσης
• Δραματοποίηση παραμυθιού
• Οργάνωση παράστασης
• Φτιάχνοντας το δικό μας έργο – τεχνικές δημιουργικής γραφής, αξιοποίηση της διδακτικής ύλης ως πρωτογενές υλικό για παράσταση
• Προσαρμογή ενός θεατρικού έργου σε συγκεκριμένη ομάδα
• Αξιοποίηση της δυναμικής της ομάδας, διανομή ρόλων, διαχείριση εντάσεων, κατανομή δραστηριοτήτων, προγραμματισμός εργασιών, πρόβες
• Παρουσίαση: σκηνογραφικές & ενδυματολογικές προτάσεις, αξιοποίηση χώρου & τεχνικού εξοπλισμού, προσκλήσεις, προγράμματα
• Αξιολόγηση της διαδικασίας: επιβράβευση, συναισθηματική διαχείριση της κοινής προσπάθειας, ανταλλαγή εμπειριών

• Βασικές τεχνικές καλλιέργειας ομαδικής εργασίας
• Επαφή με το σώμα, τη φωνή, το χώρο
• Η δυναμική της γλώσσας του σώματος
• Έκθεση
• Προσαρμοστικότητα
• Βασικές αρχές του συστήματος Στανισλάβσκι
• Ρυθμός – χρόνος – φαντασία – χώρος
• Δράση – φαντασία – συγκινησιακή μνήμη
• Δοσμένες συνθήκες – το μαγικό εάν
• Σωματική κίνηση & έκφραση
• Πολλαπλή χρήση αντικειμένου
• Μετάφραση του ερεθίσματος σε δράση – εκμετάλλευση του τυχαίου – ετοιμότητα στο λόγο και την κίνηση – ανατροπή – αυτοσχεδιασμός – ευελιξία ανάλογα με τις συνθήκες
• Ανάλυση – σύνθεση ρόλου (χαρακτήρες & τύποι).  Εσωτερική & εξωτερική ζωή του χαρακτήρα
• Προοπτική στο πλάσιμο του ρόλου
• Βασικές ασκήσεις υποκριτικής
• Εκφραστικά μέσα, κίνηση, ρυθμός, λόγος.  Χρονορυθμός στο λόγο – χρονορυθμός στην κίνηση
• Ακουστική αντίληψη
• Άρθρωση – προφορά – στίξη – αναπνόηχα
• Τόνος – παύση – τονισμός – ένταση – χροιά
• Ιδιότητες του λόγου – υγιεινή της φωνής
• Βασικές ασκήσεις ορθοφωνίας

• Μουσικοκινητική αγωγή για όλες τις ηλικίες
• Το σώμα μας ως μουσικό όργανο
• Η ορχήστρα Orff
• Ρυθμός – ρυθμική αγωγή
• Ο χώρος
• Σχηματισμοί στο χώρο
• Θέματα έκθεσης και συστολής
• Θέματα δημιουργίας μουσικοκινητικής παράστασης μικρής διάρκειας
• Αυτοσχεδιασμός
• Καθοδηγούμενη και μη δημιουργία

* Δεν συμπεριλαμβάνεται φπα 24%

Σημείωση: Η εκπαίδευση ολοκληρώνεται με τη συμμετοχή των μαθητών σε:

• Πενθήμερα εκπαιδευτικά προγράμματα εκτός Αθήνας στο τέλος κάθε έτους
• Πρακτική άσκηση
• Προσωπική ανάπτυξη / θεραπεία (ατομικά – ομαδικά)
• Εποπτεία
• Παρουσίαση εργασίας

* Ο αριθμός των ωρών εκπαίδευσης που απαιτείται για την αποφοίτηση και πιστοποίηση, εξαρτάται από το είδος των προηγούμενων σπουδών.  Οι σπουδαστές που έχουν παρακολουθήσει τις Δεξιότητες της Συμβουλευτικής σε κάποιο άλλο Κέντρο, απαλλάσσονται απ΄την παρακολούθηση & το κόστος των συγκεκριμένων ωρών.

** Στο πρόγραμμα δεν συμπεριλαμβάνονται τα κόστη προσωπικής θεραπείας & εποπτείας καθώς και του Καλοκαιρινού Εκπαιδευτικού Προγράμματος.

Το πρόγραμμα πιστοποιείται από την Ελληνική Εταιρεία Συμβουλευτικής (ΕΕΣ).

ΝΕΟ Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα 2019-20: 

1. Οκτώβριος: 5 & 6/10/19
2. Νοέμβριος: 2 & 3/11/19
3. Δεκέμβριος: 30/11 & 1/12/19
4. Ιανουάριος: 11 & 12/1/20
5. Φεβρουάριος: 1 & 2/2/20
6. Μάρτιος: 7 & 8/3/20
7. Απρίλιος: 4 & 5/4/20
8. Μάιος: 9 & 10/5/20
9. Ιούνιος: 13 & 14/6/20
10.Ιούλιος: 4 & 5/7/20

Εκπαιδευτικό Καλοκαιρινό πρόγραμμα:    Α΄& Β’ έτος: 24 έως 29-8-20

Πρόγραμμα Σπουδών ‘Συμβουλευτική & Εμψύχωση Ομάδας με τη Συνθετική Παιγνιόδραση’  2019-20

Το όραμά μας ήταν να δημιουργήσουμε ένα Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα το οποίο θα στηρίζεται σε ένα τρίπτυχο μοντέλο εκπαίδευσης (θεωρία – βιωματική εμπειρία – προσωπική ανάπτυξη) και θα συνθέσει τη Συμβουλευτική και την Εμψύχωση με το βιωματικό παιχνίδι και τις τέχνες.
Ένα πρόγραμμα υψηλών προδιαγραφών & απαιτήσεων (εκπαίδευση, προσωπική & ομαδική θεραπεία, μελέτη  βιβλιογραφίας, πρακτική άσκηση και εποπτεία, ενθάρρυνση καταγραφής εκπαιδευτικού ημερολογίου, καλλιέργεια συνθετικής σκέψης), όλα τα χαρακτηριστικά δηλαδή που χρειάζεται ένας Σύμβουλος στην πορεία της εξέλιξής του.

Καθοριστικό ρόλο στο πρόγραμμα παίζει η έντονη εστίαση στην καλή θεραπευτική σχέση μεταξύ θεραπευτή και θεραπευόμενου, η οποία βασίζεται σε αμοιβαία εμπιστοσύνη, αποδοχή & ειλικρίνεια και μπορεί να γίνει ο μοχλός που θα ωθήσει τον θεραπευόμενο να εκδιπλώσει το δυναμικό του και σε βάθος χρόνου, να αναλάβει ο ίδιος την ευθύνη του εαυτού του.

Τα οφέλη του εκπαιδευτικού προγράμματος δεν έχουν μόνο μία διάσταση,  καθώς ενώ ουσιαστικά κάποιος εκπαιδεύεται για να μπορέσει να λάβει & να μεταλαμπαδεύσει αυτή τη γνώση στην ομάδα του, την ίδια στιγμή προωθείται και η προσωπική του εξέλιξη.
Κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης, η βιωματική εμπειρία προηγείται της θεωρίας έτσι ώστε ο εκπαιδευόμενος να μπορεί να αφομοιώνει τη γνώση σε όλα τα επίπεδα.  Καθώς αποδεδειγμένα η βιωματική εκπαίδευση αναπτύσσει το σύνολο της προσωπικότητας του ανθρώπου και όχι μόνο το νοητικό του πεδίο, όπως οι περισσότερες μορφές εκπαίδευσης, η μέθοδος έρχεται να λειτουργήσει ολιστικά και μέσα από τη συνθετική εμπειρία να οδηγήσει τον άνθρωπο σε μια πιο συνειδητή προσωπική & επαγγελματική ζωή.

Το πρόγραμμα πιστοποιείται από την Ελληνική Εταιρεία Συμβουλευτικής (ΕΕΣ).

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε όλους όσους έχουν ειδικευτεί στις ανθρωπιστικές επιστήμες (κοινωνικούς λειτουργούς, ψυχολόγους & συμβούλους ψυχικής υγείας, λογοθεραπευτές, εργοθεραπευτές, νοσηλευτές), άτομα με ευθύνη διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού, καλλιτέχνες, σε όσους βρίσκονται στο χώρο της εκπαίδευσης (δασκάλους, νηπιαγωγούς, ειδικούς παιδαγωγούς, θεατρολόγους) καθώς και όσους εργάζονται με ομάδες.

1ο έτος:  Βιωματική προσέγγιση της Συνθετικής Παιγνιόδρασης και των μεθόδων Συμβουλευτικής, ώστε να βιωθεί η εμπειρία ολιστικά (σώμα, αισθήσεις, συναίσθημα, νους).  Προσωπική ανάπτυξη μέσα από τη συμμετοχή σε πενθήμερο εντατικό εργαστήριο, ατομικές συνεδρίες, ομάδα προσωπικής ανάπτυξης & εποπτείας.

2ο έτος:  Θεωρητική προσέγγιση της Συνθετικής Παιγνιόδρασης, ώστε να ασκηθεί η νοητική διαδικασία και η τέχνη της σύνθεσης.  Προσωπική ανάπτυξη μέσα από τη συμμετοχή σε πενθήμερο εντατικό εργαστήριο, ατομικές συνεδρίες, ομάδα προσωπικής ανάπτυξης, πρακτικής (ως εμψυχωτές) & εποπτείας.  Σταδιακή ένταξη σε ρόλο Εμψυχωτή – Συμβούλου, στα πλαίσια της πρακτικής.  Σύνθεση βιωματικής & θεωρητικής εμπειρίας.  Οι εκπαιδευόμενοι θα κατανοήσουν τη σημαντικότητα της Συμβουλευτικής διαδικασίας.  Θα αποκτήσουν τεχνικές & δεξιότητες της μεθόδου & γνώσεις της διαδικασίας δημιουργίας θεραπευτικής σχέσης.

3ο έτος:  Θεωρητική προσέγγιση των σχολών της Συμβουλευτικής.  Η ανάπτυξη συμβουλευτικών δεξιοτήτων & η κατανόηση της δεοντολογίας που διέπει το επάγγελμα της Συμβουλευτικής.*
Ολιστική Θεραπευτική.  Το ανθρώπινο σύστημα ως μια οντότητα ενιαία & αδιαίρετη.  Η Συμβουλευτική, ως εργασία η οποία δεν ασχολείται μόνο με το επί μέρους σωματικό ή ψυχολογικό πρόβλημα αλλά δίνει έμφαση στην ολιστική αποκατάσταση της υγείας.  Προσωπική ανάπτυξη μέσα από τη συμμετοχή σε πενθήμερο εντατικό εργαστήριο, ατομικές συνεδρίες, ομάδα προσωπικής ανάπτυξης, πρακτικής (ως παρατηρητές – εκπαιδευόμενοι σύμβουλοι) & εποπτείας.

4ο έτος:  Θεωρητική προσέγγιση των σχολών της Συμβουλευτικής.  Η σύνθεση των μερών της τριετούς διδασκαλίας που προηγήθηκε, ως μια διαδικασία γεφύρωσης.  Η προετοιμασία εφαρμογής της θεωρητικής & βιωματικής γνώσης, ως επαγγελματίες Σύμβουλοι Ψυχικής Υγείας.
Προσωπική ανάπτυξη μέσα από τη συμμετοχή σε πενθήμερο εντατικό εργαστήριο, ατομικές συνεδρίες, ομάδα προσωπικής ανάπτυξης, πρακτικής (παρατηρητές – εκπαιδευόμενοι σύμβουλοι) & εποπτείας.  Διπλωματική εργασία.

Οι ώρες εκπαίδευσης ορίζονται από την Ελληνική Εταιρεία Συμβουλευτικής,  ανάλογα με την κατεύθυνση του προηγούμενου βασικού πτυχίου του εκπαιδευόμενου. 

* Οι σπουδαστές που έχουν παρακολουθήσει τις Δεξιότητες της Συμβουλευτικής σε κάποιο άλλο Κέντρο, απαλλάσσονται απ΄ την συμμετοχή τους & το κόστος των συγκεκριμένων ωρών.

Σημειώνεται πως η συμμετοχή σε προσωπική / ομαδική συμβουλευτική – ψυχοθεραπεία, εποπτεία & πρακτική άσκηση κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης είναι προϋπόθεση.

Λέγοντας εμψύχωση, εννοούμε την ενθάρρυνση δημιουργίας αυθεντικών σχέσεων, μέσα από ένα διαφορετικό τρόπο επικοινωνίας & μετάδοσης του γνωστικού αντικειμένου.  Μια διαδικασία εντελώς διαφορετική από την κλασσικού τύπου διδασκαλία, που προτείνεται όχι μόνο ως μαθητεία αλλά ως τρόπος ζωής.  Με την εμψύχωση αναπτύσσεται η επικοινωνία, η εμπιστοσύνη, η ελευθερία έκφρασης, η αποδοχή, η κατανόηση, η ενσυναίσθηση.  Η πορεία αυτή επιδιώκει τη δημιουργία μιας ουσιαστικής σχέσης και επαφής του εμψυχωτή με τον εαυτό του και την ομάδα, όπως και των μελών της ομάδας με τον εαυτό τους, τον εμψυχωτή και μεταξύ τους.

Η εμψύχωση έρχεται να συμπληρώσει το κενό που υπάρχει από τη συνδιαλλαγή όλων όσων δουλεύουν με ανθρώπους & ομάδες.  Η μαθητεία στην μεταλαμπάδευση και όχι απλά στην μεταφορά πληροφορίας & γνώσης, σε συνδυασμό με την εστίασή της στον ανθρώπινο παράγοντα, την καθιστά ένα ξεχωριστό γνωστικό αντικείμενο.

Η Συνθετική Παιγνιόδραση είναι μία βιωματική μέθοδος Συμβουλευτικής & Εμψύχωσης ομάδων που αποτελείται από τη σύνθεση του παιχνιδιού με άλλες βιωματικές μεθόδους & τεχνικές και ανήκει στις θεραπευτικές προσεγγίσεις μέσω τέχνης.

Απευθύνεται σε όσους εργάζονται με ομάδες όλων των ηλικιών και επιθυμούν να την εφαρμόσουν αυτούσια ή να τη συνθέσουν με το δικό τους γνωστικό αντικείμενο.  Μια τέτοιου είδους σύνθεση, σε συνδυασμό με την εστίασή της στον ανθρώπινο παράγοντα, καθιστά τη μέθοδο αυτή ένα ξεχωριστό γνωστικό αντικείμενο.

Πρόκειται για μία διαρκή προσπάθεια έρευνας & πειραματισμού, έμπνευσης, μύησης, τροφοδότησης ενέργειας και τρόπου ζωής.  Μπορεί να εφαρμοστεί στην εκπαίδευση, την εμψύχωση, τη διδασκαλία, τη θεραπεία.

Διαβάστε περισσότερα …

Η Συνθετική Παιγνιόδραση έχει πολλά κοινά με την Παιγνιοθεραπεία και το θεατρικό παιχνίδι, καθώς τεχνικές των παραπάνω εμπεριέχονται σ’ αυτήν.  Η βασικότερη διαφοροποίηση είναι πως η μέθοδος συνθέτει.  Και ενώ χρησιμοποιεί πολυάριθμες τεχνικές από τις θεραπευτικές προσεγγίσεις, τις τέχνες και το παιχνίδι, το αποτέλεσμα είναι κάθε φορά μοναδικό γιατί μπορεί να μετασχηματίζεται διαρκώς, ανάλογα με το πλαίσιο, το στόχο εμψύχωσης, το βασικό γνωστικό αντικείμενο του εκπαιδευτή και το συνδυασμό τεχνικών που χρησιμοποιεί.

Μία άλλη βασική διαφοροποίηση είναι πως η μέθοδος αυτή είναι η μόνη που δεν απευθύνεται σε ανθρώπους που δουλεύουν αποκλειστικά με παιδιά αλλά αφορά και παιδιά & ενήλικες.

Οι απόφοιτοι του Κέντρου μας, εφόσον έχουν ολοκληρώσει επαρκώς όλα τα επίπεδα των σπουδών τους (βασικές ώρες θεωρητικής & βιωματικής εκπαίδευσης, προσωπικής ανάπτυξης, πρακτικής άσκησης & εποπτείας, τήρηση ημερολογίου καταγραφής εκπαιδευτικής εμπειρίας, διπλωματική εργασία), μπορούν να χρησιμοποιούν τον τίτλο του Συμβούλου – Εμψυχωτή με τη μέθοδο ‘Συνθετική Παιγνιόδραση’.
Εκτός από το Πιστοποιητικό Σπουδών που θα λάβουν από το Κέντρο μας, θα λάβουν Πιστοποίηση από την Ελληνική (ΕΕΣ) & την Ευρωπαϊκή Εταιρεία Συμβουλευτικής (EAC).  Μπορούν να λάβουν επίσης πιστοποιημένο δίπλωμα από τον Βρετανικό φορέα Πιστοποίησης προσόντων NOCN (National Open College Network), αναγνωρισμένο σε 25 χώρες σε ολόκληρο τον κόσμο.
Αναφορικά με την κρατική κατοχύρωση του επαγγέλματος του Συμβούλου, το Κέντρο μας θα σας ενημερώσει για τις ισχύουσες νομικές διατάξεις & προϋποθέσεις που ισχύουν αυτή τη στιγμή από το Ελληνικό Κράτος και βρίσκονται διαρκώς σε εξέλιξη.

Το πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορούν να το παρακολουθήσουν εύκολα όσοι διαμένουν εκτός Αττικής, καθώς και όσοι έχουν ένα ιδιαίτερα γεμάτο πρόγραμμα στην καθημερινή τους δραστηριότητα.
Η βασική εκπαίδευση πραγματοποιείται ένα Σαββατοκύριακο το μήνα για 10 μήνες (Οκτώβριος έως Ιούλιος).  Η ομάδα προσωπικής ανάπτυξης και εποπτείας, πραγματοποιούνται μία Παρασκευή & ένα Σάββατο το μήνα (τα ίδια με αυτά της βασικής εκπαίδευσης).   Το κομμάτι του προγράμματος που αφορά την προσωπική εξέλιξη (ατομικές συνεδρίες) μπορεί να πραγματοποιείται και μέσω συνεδριών τηλεδιάσκεψης (Skype), ή από συναδέλφους που πληρούν τις προδιαγραφές και διαμένουν στην πόλη του εκπαιδευόμενου, υπό την εποπτεία του Κέντρου μας.

  1. Κατά τη διάρκεια του έτους, πραγματοποιούνται ολοκληρωμένα σεμινάρια μικρής διάρκειας, όπως και εντατικά σεμινάρια γνωριμίας με τη μέθοδο που ολοκληρώνονται μέσα σε ένα Σαββατοκύριακο, για όσους βρίσκονται εκτός Αθήνας.
  2. Κάθε τέλος Ιουνίου, διοργανώνεται μία ειδική ημερίδα γνωριμίας με τη μέθοδο με συμβολικό κόστος.
  3. Επίσης, μπορείτε να δηλώσετε τη συμμετοχή σας για τα Δωρεάν Ανοιχτά Μαθήματα γνωριμίας με τη μέθοδο, τα οποία πραγματοποιούνται το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Σεπτεμβρίου.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει 20 θέσεις ανά έτος.  Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν την αίτηση συμμετοχής τους μαζί με το βιογραφικό τους σημείωμα.  Στη συνέχεια θα κληθούν να πραγματοποιήσουν μια συνέντευξη με τον διευθυντή σπουδών του Κέντρου.  Η συνέντευξη στοχεύει στη προσωπική γνωριμία με τον υποψήφιο εκπαιδευόμενο με σκοπό την καλύτερη αξιολόγηση των αιτήσεων (συμφωνία στόχων του προγράμματος με τις προσδοκίες του υποψήφιου).
Οι αιτήσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα ανοίγουν κάθε χρόνο στις 1/6 και ολοκληρώνονται στις 30/9.  Δύναται να δοθεί μία μικρή παράταση στις συμμετοχές έως τις 30/11, εφόσον υπάρχουν ακόμα θέσεις διαθέσιμες.
Ο υποψήφιος εκπαιδευόμενος θα πρέπει να είναι σε θέση να έχει επιλέξει συνειδητά το αντικείμενο και να δεσμευτεί σ’ αυτή του την επιλογή και την πορεία του μέσω της προσωπικής του θεραπείας, εποπτείας, μελέτης & καταγραφής, σε όλη τη διάρκεια της εκπαίδευσης.  Να μπορεί να κατανοήσει την αναγκαιότητα συνεχιζόμενης εκπαίδευσης & εποπτείας για το επάγγελμα του Συμβούλου Ψυχικής Υγείας.  Τέλος, να αποδεχτεί τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του Κέντρου.

Το πρόγραμμα κοστίζει 1.000,00€ ανά εκπαιδευτικό έτος.  Για την εγγραφή απαιτείται κόστος εγγραφής 50,00€ & προκαταβολή 250,00€.  Τα υπόλοιπα 750,00€ διαιρούνται σε 10 δόσεις των 75,00€ / μήνα.  Για προεξοφλήσεις έως τις 15/7, θα γίνεται έκπτωση 10%.  Οι εκπαιδευόμενοι που εγγράφονται με το παραπάνω κοστολόγιο, κλειδώνουν αυτή την τιμή, για όλη τη διάρκεια των σπουδών τους, ανεξάρτητα απ’ τις πιθανές μελλοντικές αυξήσεις του προγράμματος.
Στα παραπάνω δίδακτρα δεν συμπεριλαμβάνονται τα κόστη ομαδικής – προσωπικής θεραπείας & εποπτείας (ειδικές τιμές για όλους τους σπουδαστές μας) καθώς και το πενθήμερο Καλοκαιρινό Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα.  Οι σπουδαστές που έχουν πραγματοποιήσει τις Δεξιότητες της Συμβουλευτικής σε κάποιο άλλο Κέντρο, απαλλάσσονται από τα δίδακτρα των συγκεκριμένων ωρών.

Φόρμα ενδιαφέροντος
Φόρμα εγγραφής