Συμβουλευτική & Εμψύχωση ομάδας με τη Συνθετική Παιγνιόδραση

Διάρκεια προγράμματος: 740 – 1.150 ώρες* (1 ΣΚ / μήνα στη διάρκεια 3-4 ετών)
Κόστος: 1.000€* / έτος

Απευθύνεται σε: διάφορες ειδικότητες των ανθρωπιστικών επιστημών (κοινωνικούς λειτουργούς, συμβούλους ψυχικής υγείας, θεραπευτές), άτομα με ευθύνη διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού, καλλιτέχνες, εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων καθώς και σε άτομα κάθε ειδικότητας που εργάζονται με ομάδες (παιδιών ή ενηλίκων) και ενδιαφέρονται να εφαρμόσουν τη μέθοδο αυτούσια ή να τη συνθέσουν με το δικό τους γνωστικό αντικείμενο.

Εμψύχωση: Φρόσω Μπενετή, Θεοδώρα ΖαφειροπούλουΠέτρος Σεπετίδης

Στόχοι: Η κατανόηση & η σημαντικότητα της Συμβουλευτικής διαδικασίας.  Η απόκτηση τεχνικών & δεξιοτήτων της μεθόδου της Συνθετικής Παιγνιόδρασης.   Η γνώση των θεωρητικών προσεγγίσεων της Συμβουλευτικής.  Η ανάπτυξη των συμβουλευτικών δεξιοτήτων & η κατανόηση της δεοντολογίας που διέπει το επάγγελμα της Συμβουλευτικής.  Η προσωπική ανάπτυξη μέσα από τη συμμετοχή σε ατομικές συνεδρίες, σε ομάδες προσωπικής ανάπτυξης, πρακτικής & εποπτείας.

Προοπτικές: Με την ολοκλήρωση του προγράμματος οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να συνθέσουν τη μέθοδο με το δικό τους γνωστικό αντικείμενο, να οργανώσουν & να συντονίσουν τη δική τους ομάδα συμβουλευτικής και εκπαίδευσης.

Πιστοποίηση: Το πρόγραμμα πιστοποιείται από τον αναγνωρισμένο Βρετανικό φορέα Πιστοποίησης NOCN (National Open College Network).

Ένα πλήρες εκπαιδευτικό πρόγραμμα το οποίο έχει σαν στόχο να συνθέσει το βιωματικό παιχνίδι με τις τέχνες, τη Συμβουλευτική και την Εμψύχωση.  Η Συνθετική Παιγνιόδραση είναι μία βιωματική μέθοδος εμψύχωσης ομάδων που προσεγγίζει αυτή τη σύνθεση, χρησιμοποιώντας διαφορετικές βιωματικές μεθόδους & τεχνικές.  Απευθύνεται σε άτομα που εργάζονται με ομάδες όλων των ηλικιών και επιθυμούν να την εφαρμόσουν αυτούσια ή να τη συνθέσουν με το δικό τους γνωστικό αντικείμενο.
Πρόκειται για μια διαρκή προσπάθεια έρευνας & πειραματισμού, έμπνευσης, μύησης, τροφοδότησης ενέργειας και τρόπου ζωής που μπορεί να εφαρμοστεί στην εκπαίδευση, την εμψύχωση, τη διδασκαλία, τη θεραπεία.
Αποσκοπεί να εμπνεύσει τον σύμβουλο – συντονιστή ομάδας, να εμπλουτίσει τα εκφραστικά του μέσα, να αναπτύξει συμβουλευτικές γνώσεις & δεξιότητες & να βελτιώσει την μεταδοτική του ικανότητα.  Να προσεγγίσει τρόπους ένταξης της μεθόδου στην ομάδα, με στόχο την καλύτερη κατανόηση του γνωστικού αντικειμένου και τη μετατροπή του σε μια δημιουργική & γόνιμη εμπειρία.

Θεματικές ενότητες:

  1. Συνθετική παιγνιόδραση – βιωματικές τεχνικές & ασκήσεις
  2. Εισαγωγή στη Συμβουλευτική
  3. Θεατρικό παιχνίδι
  4. Κίνηση – σωματική έκφραση – έκθεση
  5. Εμψύχωση ομάδας
  6. Θεωρητική προσέγγιση & βασικοί στόχοι της μεθόδου
  7. Το παιχνίδι ως θεραπευτικό εργαλείο ανάπτυξης & εξέλιξης
  8. Το βιωματικό παιχνίδι στην εκπαίδευση
  9. Θεατρικές τεχνικές (εκφραστικά μέσα – υποκριτική – ορθοφωνία)
10. Μουσικοκινητική αγωγή

Τεχνικές & προσεγγίσεις από: 

• Θέατρο: Αυτοσχεδιασμοί, λεκτική & μη λεκτική επικοινωνία, συγκινησιακή μνήμη, ακουστική αντίληψη, σωματική δράση.
• Μουσική – μουσικοθεραπεία: Μουσική δημιουργία & ακρόαση, ήχοι & δονήσεις.
• Χορός – χοροθεραπεία: Σωματική επίγνωση & έκφραση, ενεργοποίηση αισθήσεων, κιναίσθηση, ροή, βλέμμα.
• Συνθετική ψυχολογία – συμβουλευτική: Ελεύθερος συνειρμός, ενεργητική ακρόαση, επικέντρωση στο εδώ & τώρα, ανάληψη ευθύνης, αύξηση ευθύνης, ανατροφοδότηση.
• Παιγνιοθεραπεία: Ενσωματικό παιχνίδι, προβολικό παιχνίδι, παιχνίδι ρόλων.
• Δραματοθεραπεία: Μίμηση, κίνηση, καθοδηγούμενη φαντασία, συμβολισμοί.
• Εικαστική θεραπεία: Ζωγραφική, μάσκες, εικόνες, κολλάζ, ερμηνεία συμβόλων.
• Λογοτεχνία: Αφηγηματικές δράσεις, εικόνες, εκφραστικά μέσα, μύθοι & παραμύθια.

• Πολιτισμικές & ιστορικές ρίζες της Συμβουλευτικής
• Περιγραφή & στόχοι της Συμβουλευτικής διαδικασίας και διαφοροποίηση από Ψυχοθεραπεία
• Συμβουλευτικές θεωρίες: ποικιλία & σύγκλιση
• Θέματα ψυχοδυναμικής προσέγγισης στη Συμβουλευτική
• Προσωποκεντρική προσέγγιση
• Ψυχοενεργειακή προσέγγιση
• Προσέγγιση Gestalt
• Συστημική προσέγγιση
• Ψυχοδυναμική προσέγγιση
• Υπαρξιστική προσέγγιση
• Γνωσιακή – συμπεριφορική προσέγγιση
• Συνθετική Συμβουλευτική
• Η Συμβουλευτική σχέση
• Η διαδικασία & τα στάδια της Συμβουλευτικής
• Δεξιότητες επικοινωνίας στη Συμβουλευτική
• Ο ρόλος της έρευνας στη Συμβουλευτική & τη θεραπεία
• Ηθικές αρχές, αξίες & δεοντολογία στην πρακτική της Συμβουλευτικής
• Το οργανωτικό πλαίσιο της Συμβουλευτικής
• Δεξιότητες & γνωρίσματα του Συμβούλου
• Όρια Συμβουλευτικής υποστήριξης και ανάγκη για παραπομπή
• Τεχνικές διαχείρισης διαφορετικότητας
• Συνεχιζόμενη εκπαίδευση & εποπτεία.  Η αναγκαιότητα της εποπτείας στους συμβούλους ψυχικής υγείας
• Ασκήσεις επικοινωνίας & συνεργασίας
• Ενεργοποίηση & ανάπτυξη εμπιστοσύνης
• Ανάπτυξη δημιουργικότητας
• Τεχνικές έκφρασης / έκθεσης
• Λεκτική / μη λεκτική επικοινωνία
• Τεχνικές ενεργοποίησης φαντασίας / αισθήσεων
• Παντομίμα – αυτοσχεδιασμός – δραματοποίηση – παιχνίδια ρόλων
• Παιχνίδια με ήχους
• Παιχνίδια λέξεων / λόγου / πνευματικά παιχνίδια
• Παιχνίδια παρατηρητικότητας
• Παιχνίδια με μουσική & κίνηση
• Παιχνίδια ταχύτητας & αντανακλαστικών
• Τεχνικές καθοδηγούμενης φαντασίας
• Ασκήσεις αυτοσυγκέντρωσης & χαλάρωσης

Εξερευνώντας και γνωρίζοντας το σώμα μας, καλλιεργώντας την κίνηση των μελών μας και οριοθετώντας το, μαθαίνουμε μέσω αυτού, να εκφραζόμαστε.  Μαθαίνουμε να επικοινωνούμε, να ερμηνεύουμε τα συναισθήματα όπως αυτά παρουσιάζονται μέσα από τον αυθορμητισμό της κίνησης. Στο πρόγραμμα αυτό, θα ερευνηθούν τα χαρακτηριστικά & τα όρια της κίνησης και θα καλλιεργηθεί η συνειδητότητα του σώματός μας, με σκοπό να εκπέμπει το επιθυμητό νόημα και συναίσθημα.  Θα μελετηθεί το πώς η στάση του σώματος και οι χειρονομίες μπορούν να δώσουν διαφορετικά μηνύματα, να καθοδηγήσουν τον παρατηρητή, να επεξηγήσουν ή ακόμη και να ανατρέψουν τα εμφανή. Τέλος, θα δοθεί έμφαση στην άνεση της έκθεσης σε κοινό, της έκθεσης στην κριτική και της δημιουργικής αξιοποίησης αυτής.

• Γνωρίζω το σώμα μου, γνωρίζω τον κόσμο
• Ενεργοποίηση των αισθήσεων
• Εγώ, εσύ, εμείς – προσωπική κίνηση, ομαδική κίνηση
• Ανάπτυξη εμπιστοσύνης
• Χειρονομίες και νοήματα – χειρονομίες και συναισθήματα
• Το βλέμμα
• Αναγνώριση του εύρους κίνησης του κορμού & των άκρων
• Διαδοχή της κίνησης – Η ροή
• Η δυναμική στην κίνηση
• Απομόνωση
• Κατεύθυνση & απόφαση
• Η έννοια της εξέλιξης
• Μαθαίνω – δημιουργώ χορογραφία
• Η χρήση και η χρησιμότητα της αναπνοής
• Ήχος και κίνηση
• Η παύση χορεύει – κίνηση & ακινησία
• Η μουσική και πώς μας επηρεάζει ψυχικά-συναισθηματικά-κινητικά
• Η μουσική και πώς την χρησιμοποιούμε ως μέσο έκφρασης
• Η έννοια της φόρμας – από τη μουσική στην κίνηση
• Καθοδηγούμενος & μη αυτοσχεδιασμός
• Η κίνηση και η αφήγηση. Το σώμα μας λέει μια ιστορία
• Η έκθεση
• Ο χώρος:  Άξονες & επίπεδα – ο χώρος που καταλαμβάνω – ο χώρος & η ομάδα – αξιοποιώντας το χώρο – επίγνωση του ατομικού & ομαδικού χώρου

• Τι είναι εμψύχωση
• Το παιχνίδι και η σπουδαιότητά του
• Δημιουργία ομάδας: διάρκεια, μέγεθος & επιλογή μελών
• Ο ρόλος του εμψυχωτή
• Η πορεία του εμψυχωτή ως ένας διαρκής τρόπος εκπαίδευσης, έρευνας, μύησης & στάση ζωής
• Η βιωματική εμπειρία
• Ενσυναίσθηση, γνησιότητα, θετική αποδοχή
• Τεχνικές εμψύχωσης
• Χώρος & υλικά
• Ηλικιακές ομάδες
• Εργαλεία επικοινωνίας
• Ρυθμός
• Φαντασία
• Λεκτική – μη λεκτική επικοινωνία
• Αναγνώριση δεξιοτήτων
• Η μεταμόρφωση του εμψυχωτή
• Ομαδική δράση – συγκρότηση ομάδας
• Η δομή της συνάντησης
• Η δυναμική της ομάδας (ηλικία – εμπειρίες & ιδιαίτερα χαρακτηριστικά)
• Οργάνωση προγράμματος ανάλογα με το είδος του εργαστηρίου (αυτοτελές – μικρής διάρκειας – ετήσιο)
• Το παιχνίδι & οι κατηγορίες του
• Οριοθέτηση στόχου εμψύχωσης
• Κανόνες πετυχημένης διεξαγωγής παιχνιδιού
• Σύνθεση προγράμματος – συνδιδασκαλίες (εργαστήρια)

• Η μαθητεία στη βιωματική εκπαίδευση η οποία θα οδηγήσει σε έναν αποτελεσματικό τρόπο κατανόησης του εαυτού μας & του διδασκόμενου αντικειμένου.
• Η βελτίωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας και η μετατροπή της σε μια δημιουργική βιωματική εμπειρία, τόσο για τον εμψυχωτή όσο και για τον συμμετέχοντα.
• Η καλλιέργεια της προσωπικής εξέλιξης, μέσα από τη σύνθεση τεχνών & τεχνικών, με στόχο την καλύτερη κατανόηση του εαυτού μας & των άλλων.
• Η αναγνώριση του θεραπευτικού χαρακτήρα του παιχνιδιού, του θέατρου και άλλων τεχνών, με στόχο τη βελτίωση της προσωπικής & επαγγελματικής καθημερινής μας δραστηριότητας.
• Η αξιοποίηση των δυνατοτήτων που διαθέτει η συνθετική διαδικασία με στόχο τη βελτίωση & εξέλιξη του τρόπου ζωής.
• Η ενεργοποίηση των αισθήσεων & η κινητοποίηση νου – συναισθήματος – σώματος, με στόχο την ευθυγράμμιση.
• Η αέναη εξέλιξη & ανάπτυξη, μέσα απ’ την έρευνα και τον πειραματισμό.
• Η παροχή βοήθειας σε άτομα και ομάδες για να αναδείξουν τις δεξιότητές τους, να οργανώσουν και να συντονίσουν τη ζωή τους πιο αποτελεσματικά, σύμφωνα με τις προσωπικές τους ανάγκες και ευαισθησίες.

Το παιχνίδι ως μέσο έκφρασης ιδεών & συναισθημάτων.  Ως μιας διαρκής διαδικασία μύησης και τροφοδότησης ενέργειας.  Το παιχνίδι ως εργαλείο για την καλλιέργεια της προσωπικής μας εξέλιξης.  Το παιχνίδι ως τρόπος ζωής.

Μέσα από τη βιωματική εμπειρία, δίνεται η δυνατότητα στον συμμετέχοντα να δοκιμάσει νέες συμπεριφορές, να μάθει να εκφράζεται ελεύθερα,να παρατηρεί, να αποδέχεται, να σχετίζεται, να συμφιλιώνεται με τις διαφορετικές πλευρές της προσωπικότητάς του.  Να ερευνά, να βιώνει & να μελετά μεθόδους που αποβλέπουν στην ανάπτυξη και την εξισορρόπηση όλων των όψεων της ζωής και στην εναρμόνισή του με το κοινωνικό και φυσικό περιβάλλον.

Η διαδικασία αυτή μπορεί να βοηθήσει τους συμμετέχοντες:

• Να αναπτύξουν θετικούς τρόπους επικοινωνίας & έκφρασης
• Να καλλιεργήσουν τη δημιουργικότητά τους
• Να καλλιεργήσουν την επαφή με τον εαυτό τους & τους άλλους
• Να τροφοδοτηθούν με ενέργεια
• Να εναρμονιστούν με τη ροή
• Να ενδυναμωθούν μέσω της βιωματικής εμπειρίας νέων συμπεριφορών
• Να καλλιεργήσουν μια θετική στάση ζωής μέσα απ’ τη χαρά & το παιχνίδι

• Σχέση θεάτρου – εκπαίδευσης – παιχνιδιού
• Η μεγάλη προσφορά του παιχνιδιού στην εκπαίδευση
• Το βιωματικό παιχνίδι στις διάφορες βαθμίδες εκπαίδευσης
• Το θεατρικό παιχνίδι σαν μέσο διδασκαλίας
• Παραμύθι – ένα εκπαιδευτικό εργαλείο για την καλλιέργεια τεχνικών αφήγησης & μετάδοσης γνώσης
• Δραματοποίηση παραμυθιού
• Οργάνωση παράστασης
• Φτιάχνοντας το δικό μας έργο – τεχνικές δημιουργικής γραφής, αξιοποίηση της διδακτικής ύλης ως πρωτογενές υλικό για παράσταση
• Προσαρμογή ενός θεατρικού έργου σε συγκεκριμένη ομάδα
• Αξιοποίηση της δυναμικής της ομάδας, διανομή ρόλων, διαχείριση εντάσεων, κατανομή δραστηριοτήτων, προγραμματισμός εργασιών, πρόβες
• Παρουσίαση: σκηνογραφικές & ενδυματολογικές προτάσεις, αξιοποίηση χώρου & τεχνικού εξοπλισμού, προσκλήσεις, προγράμματα
• Αξιολόγηση της διαδικασίας: επιβράβευση, συναισθηματική διαχείριση της κοινής προσπάθειας, ανταλλαγή εμπειριών

• Βασικές τεχνικές καλλιέργειας ομαδικής εργασίας
• Επαφή με το σώμα, τη φωνή, το χώρο
• Η δυναμική της γλώσσας του σώματος
• Έκθεση
• Προσαρμοστικότητα
• Βασικές αρχές του συστήματος Στανισλάβσκι
• Ρυθμός – χρόνος – φαντασία – χώρος
• Δράση – φαντασία – συγκινησιακή μνήμη
• Δοσμένες συνθήκες – το μαγικό εάν
• Σωματική κίνηση & έκφραση
• Πολλαπλή χρήση αντικειμένου
• Μετάφραση του ερεθίσματος σε δράση – εκμετάλλευση του τυχαίου – ετοιμότητα στο λόγο και την κίνηση – ανατροπή – αυτοσχεδιασμός – ευελιξία ανάλογα με τις συνθήκες
• Ανάλυση – σύνθεση ρόλου (χαρακτήρες & τύποι).  Εσωτερική & εξωτερική ζωή του χαρακτήρα
• Προοπτική στο πλάσιμο του ρόλου
• Βασικές ασκήσεις υποκριτικής
• Εκφραστικά μέσα, κίνηση, ρυθμός, λόγος.  Χρονορυθμός στο λόγο – χρονορυθμός στην κίνηση
• Ακουστική αντίληψη
• Άρθρωση – προφορά – στίξη – αναπνόηχα
• Τόνος – παύση – τονισμός – ένταση – χροιά
• Ιδιότητες του λόγου – υγιεινή της φωνής
• Βασικές ασκήσεις ορθοφωνίας

• Μουσικοκινητική αγωγή για όλες τις ηλικίες
• Το σώμα μας ως μουσικό όργανο
• Η ορχήστρα Orff
• Ρυθμός – ρυθμική αγωγή
• Ο χώρος
• Σχηματισμοί στο χώρο
• Θέματα έκθεσης και συστολής
• Θέματα δημιουργίας μουσικοκινητικής παράστασης μικρής διάρκειας
• Αυτοσχεδιασμός
• Καθοδηγούμενη και μη δημιουργία

* Δεν συμπεριλαμβάνεται φπα 24%

Δείτε το αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών ‘Συμβουλευτική & Εμψύχωση Ομάδας με τη Συνθετική Παιγνιόδραση’

Σημείωση: Η εκπαίδευση ολοκληρώνεται με τη συμμετοχή των μαθητών σε:

– Πενθήμερα εκπαιδευτικά προγράμματα εκτός Αθήνας στο τέλος κάθε έτους
– Πρακτική άσκηση
– Προσωπική ανάπτυξη / θεραπεία (ατομικά / ομαδικά)
– Εποπτεία
– Παρουσίαση εργασίας

* Ο αριθμός των ωρών εκπαίδευσης που απαιτείται για την αποφοίτηση και πιστοποίηση, εξαρτάται από το είδος των προηγούμενων σπουδών.

** Στο πρόγραμμα δεν συμπεριλαμβάνονται τα κόστη προσωπικής θεραπείας & εποπτείας καθώς και του Καλοκαιρινού Εκπαιδευτικού Προγράμματος.

Το πρόγραμμα εναρμονίζεται με τα κριτήρια εγγραφής στην Ελληνική Εταιρεία Συμβουλευτικής (ΕΕΣ) και την Ευρωπαϊκή Εταιρεία Συμβουλευτικής (EAC).

Δείτε το αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών ‘Συμβουλευτική & Εμψύχωση Ομάδας με τη Συνθετική Παιγνιόδραση’

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα για τη σεζόν 2018-19:

1. Οκτώβριος: 6 & 7/10/18
2. Νοέμβριος: 3 & 4/11/18
3. Δεκέμβριος: 1 & 2/12/18
4. Ιανουάριος: 12 & 13/1/19
5. Φεβρουάριος: 2 & 3/2/19
6. Μάρτιος: 2 & 3/3/19
7. Απρίλιος: 6 & 7/4/19
8. Μάιος: 4 & 5/5/19
9. Ιούνιος: 1 & 2/6/19
10.Ιούλιος: 6 & 7/7/19

Εκπαιδευτικό Καλοκαιρινό πρόγραμμα:

Α΄& Β’ έτος: 25 έως 30-8-19

Πρόγραμμα εκπαίδευσης 2018-19  

Φόρμα ενδιαφέροντος
Φόρμα εγγραφής