Συμβουλευτικές δεξιότητες

Το πρόγραμμα πραγματοποιείται και εξ’ αποστάσεως

Διάρκεια προγράμματος: 100 ώρες (1 ΣΚ / μήνα στη διάρκεια ενός έτους)
Θέσεις:  20 / έτος
Κόστος: 1.200€ / έτος

Εγγραφές όλο το χρόνο

Απευθύνεται σε:  Ψυχολόγους, Κοινωνικούς Λειτουργούς, Στελέχη Επιχειρήσεων, Εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων, Γιατρούς, Νοσηλευτές, Δικηγόρους, απόφοιτους ή φοιτητές Ανθρωπιστικών Επιστημών καθώς και ανθρώπους όλων των ειδικοτήτων που εργάζονται με τον άνθρωπο και επιθυμούν να αποκτήσουν γνώσεις & δεξιότητες στη Συμβουλευτική Ψυχικής Υγείας και την ανθρώπινη επικοινωνία.

Δηλώσεις συμμετοχής στα Open days γνωριμίας!

Διδασκαλία: Γιάννης Λαιμοδέτης

Στόχοι:  Η κατανόηση των τεχνικών & μεθόδων της Συμβουλευτικής επικοινωνίας & διαχείρισης και η απόκτηση των θεωρητικών προσεγγίσεων της Συμβουλευτικής.

Προοπτικές:  Με την ολοκλήρωση του προγράμματος οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να γνωρίζουν τις βασικές αρχές της Συμβουλευτικής (θεωρία, τεχνικές & μεθόδους της Συμβουλευτικής διαδικασίας).  Θα μπορούν επίσης να συνεχίσουν τις σπουδές τους στο εξειδικευμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα της Συμβουλευτικής & και να πιστοποιηθούν ως Σύμβουλοι Ψυχικής Υγείας από την Ελληνική (Ε.Ε.Σ.) και την Ευρωπαϊκή Εταιρεία Συμβουλευτικής (E.A.C.).

Πιστοποίηση: Το πρόγραμμα πιστοποιείται από τον αναγνωρισμένο Βρετανικό Φορέα Πιστοποίησης Προσόντων N.O.C.N. (National Open College Network).

Ένα Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα που επιτρέπει στον κάθε επαγγελματία να γνωρίσει τις βασικές αρχές της Συμβουλευτικής, καθώς & τεχνικές και μεθόδους επικοινωνίας & διαχείρισης.  Οι αυξανόμενες ανάγκες αποτελεσματικής επικοινωνίας & συμβουλευτικής υποστήριξης στις μέρες μας, καθιστούν το πρόγραμμα ιδανικό για όσους θέλουν να αποκτήσουν ένα πρόσθετο προσόν που θα ενσωματώσουν στο υπάρχον γνωστικό τους αντικείμενο.

Με επίκεντρο τον άνθρωπο και την ομάδα, το πρόγραμμα εστιάζει στην ανάπτυξη δεξιοτήτων επικοινωνίας & συμβουλευτικής υποστήριξης.  Στην κατανόηση της σημασίας των τεχνικών & μεθόδων της Συμβουλευτικής διαδικασίας και στην απόκτηση του υπόβαθρου των θεωρητικών προσεγγίσεων που εφαρμόζονται (Ψυχοδυναμική, Προσωποκεντρική, Υπαρξιστική κ.ά.).  Στην αξιολόγηση & αντιμετώπιση των πιθανών συμβουλευτικών αιτημάτων και την εξοικείωση με τα είδη της Συμβουλευτικής δομής (ατομική, ζεύγους, ομάδας, τηλεφωνική / διαδικτυακή).  Στην εκμάθηση των χαρακτηριστικών ενός αποτελεσματικού Συμβούλου και στη διαδικασία αυτοαξιολόγησής του.  Στην κατανόηση των βασικών αρχών ηθικής & δεοντολογίας, στη δημιουργία & καλλιέργεια της θεραπευτικής σχέσης και στην απόκτηση δεξιοτήτων για την επιτυχημένη εφαρμογή τους.

Τα οφέλη του προγράμματος δεν έχουν μόνο μία διάσταση, καθώς οι συμμετέχοντες δεν εξελίσσονται μόνο επαγγελματικά αλλά και προσωπικά.  Ένα πρόγραμμα που έρχεται να συμπληρώσει το εκπαιδευτικό κενό που υπάρχει από τη συνδιαλλαγή όσων δουλεύουν με ανθρώπους & ομάδες.

Οδηγός Σπουδών 2020-21
Ετήσιο Πρόγραμμα 2020-21

 • Ορισμοί της Συμβουλευτικής
 • Κώδικας Δεοντολογίας
 • Το θεραπευτικό συμβόλαιο
 • Η πρώτη συνεδρία
 • Αυτοαξιολόγηση του Συμβούλου
 • Η θεραπευτική σχέση
 • Ιατρικό & ψυχιατρικό ιστορικό του πελάτη
 • Θέσεις ζωής – αυτοεκτίμηση – αυτοπεποίηθηση
 • Δεξιότητες Συμβουλευτικής
 • Ιστορία της Συμβουλευτικής
 • Ψυχοδυναμική Συμβουλευτική (Sigmund Freud και ψυχανάλυση)
 • Ψυχοδυναμική Συμβουλευτική (Adler, Jung, Horney, Rank, Reich)
 • Γνωσιακή – Συμπεριφορική Συμβουλευτική
 • Προσωποκεντρική Συμβουλευτική
 • Υπαρξιστική Συμβουλευτική
 • Τηλεφωνική Συμβουλευτική
 • Συμβουλευτική Ζεύγους
 • Πελάτες με ψυχικές διαταραχές
 • Ο φόβος & η αντιμετώπισή του
 • Θέσπιση ορίων – διεκδικητικότητα
 • Μηχανισμοί άμυνας
 • Στάδια ζωής (Eric Erikson, Abraham Maslow, Pamela Levin)
 • Κλείσιμο θεραπείας – αποχαιρετισμός
 • Συναλλακτική ανάλυση
 • Βασικές ανάγκες του πελάτη
 • Απώλεια και πένθος
 • Διαπολιτισμική Συμβουλευτική
 • Σχέσεις ταυτότητας – φύλου
 • Εξαρτήσεις
 • Μη βίαιη επικοινωνία
 • Ασκήσεις & εφαρμογές συμβουλευτικών δεξιοτήτων

Συχνές ερωτήσεις για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα:

Το πρόγραμμα αυτό επιτρέπει στον κάθε επαγγελματία να γνωρίσει τις βασικές αρχές της Συμβουλευτικής, καθώς & τεχνικές και μεθόδους επικοινωνίας & διαχείρισης.  Οι αυξανόμενες ανάγκες αποτελεσματικής επικοινωνίας & συμβουλευτικής υποστήριξης στις μέρες μας, καθιστούν το πρόγραμμα ιδανικό για όσους θέλουν να αποκτήσουν ένα πρόσθετο προσόν που θα ενσωματώσουν στο υπάρχον γνωστικό τους αντικείμενο.

Με επίκεντρο τον άνθρωπο και την ομάδα, το πρόγραμμα εστιάζει στην ανάπτυξη δεξιοτήτων επικοινωνίας & συμβουλευτικής υποστήριξης.  Τα οφέλη του εκπαιδευτικού προγράμματος δεν έχουν μόνο μία διάσταση, καθώς οι συμμετέχοντες παράλληλα με τις σπουδές τους, εξελίσσονται όχι μόνο επαγγελματικά αλλά και προσωπικά.

Η ολοκλήρωση του προγράμματος οδηγεί σε ένα διεθνώς αναγνωρισμένο Πιστοποιητικό [Certificate of Counceling Skills], στο Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων, από τον πανίσχυρο Βρετανικό Φορέα Πιστοποίησης N.O.C.N. με επαγγελματική απήχηση σε 25 χώρες σε ολόκληρο τον κόσμο.  Επιπλέον, με τον τρόπο που είναι δομημένο δίνει τη δυνατότητα στους συμμετέχοντες, αν το επιθυμούν, συμπληρώνοντας τις ώρες εκπαίδευσης, θεραπείας, πρακτικής & εποπτείας να συνεχίσουν τις σπουδές τους στο εξειδικευμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα της Συμβουλευτικής και να πιστοποιηθούν ως Σύμβουλοι Ψυχικής Υγείας από την Ελληνική (Ε.Ε.Σ.) και την Ευρωπαϊκή Εταιρεία Συμβουλευτικής (E.A.C.). 
Οι εκπαιδευόμενοι που ενδιαφέρονται να ενισχύσουν την προσωπική / επαγγελματική τους ανάπτυξη, μπορούν επίσης να ενταχθούν στις εκπαιδευτικές ομάδες προσωπικής ανάπτυξης / εποπτείας που θα πραγματοποιούνται μία Παρασκευή το μήνα (πριν το Σαββατοκύριακο της βασικής εκπαίδευσης).

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε Ψυχολόγους, Κοινωνικούς Λειτουργούς, Στελέχη Επιχειρήσεων, Εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων, Γιατρούς, Νοσηλευτές, Δικηγόρους, αποφοίτους ή φοιτητές Ανθρωπιστικών Επιστημών που επιθυμούν να αποκτήσουν γνώσεις & δεξιότητες στη Συμβουλευτική Ψυχικής Υγείας και την ανθρώπινη επικοινωνία.

Οι απόφοιτοι του Μονοετούς Εκπαιδευτικού Προγράμματος, μπορούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους στο εξειδικευμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα της Συμβουλευτικής & Εμψύχωσης ομάδας με τη Συνθετική Παιγνιόδραση.   Να συμπληρώσουν τις επιπλέον ώρες της θεωρητικής εκπαίδευσης, προσωπικής / ομαδικής ανάπτυξης & εποπτείας και να πάρουν το Δίπλωμα του Συμβούλου Ψυχικής Υγείας με Πιστοποίηση από την Ελληνική (Ε.Ε.Σ.) και την Ευρωπαϊκή Εταιρεία Συμβουλευτικής (E.A.C.).

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει 20 θέσεις ανά έτος.  Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν την αίτηση συμμετοχής τους μαζί με το βιογραφικό τους σημείωμα.  Στη συνέχεια θα κληθούν να πραγματοποιήσουν μια συνέντευξη με τον διευθυντή σπουδών του Κέντρου.  Η συνέντευξη στοχεύει στη προσωπική γνωριμία με τον υποψήφιο εκπαιδευόμενο με σκοπό την καλύτερη αξιολόγηση των αιτήσεων (συμφωνία στόχων του προγράμματος με τις προσδοκίες του υποψήφιου).  Οι αιτήσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα ολοκληρώνονται κάθε χρόνο στις 30/9.  Δύναται να δοθεί μία μικρή παράταση στις συμμετοχές έως τις 30/11, εφόσον υπάρχουν ακόμα θέσεις διαθέσιμες.

Ημερομηνίες διεξαγωγής προγράμματος 2020-21:  

1. Οκτώβριος: 3-4/10/20
2. Νοέμβριος: 31/10, 1/11/20
3. Δεκέμβριος: 5-6/12/20
4. Ιανουάριος: 9-10/1/21
5. Φεβρουάριος: 6-7/2/21
6. Μάρτιος: 6-7/3/21
7. Απρίλιος: 3-4/4/21
8. Μάιος: 15-16/5/21
9. Ιούνιος: 5-6/6/21
10.Ιούλιος: 3-4/7/21

Το πρόγραμμα κοστίζει 1.200,00€.  Για την εγγραφή στο πρόγραμμα απαιτείται κόστος εγγραφής 50,00€ & προκαταβολή 200,00€.  Τα υπόλοιπα 1.000,00€ διαιρούνται σε 10 δόσεις των 100,00€ / μήνα.  Για εγγραφές έως τις 15/7 και προεξοφλήσεις, θα γίνεται έκπτωση 15%.

Φόρμα ενδιαφέροντος
Φόρμα εγγραφής