Εποπτεία (ατομική / ομαδική)

Διάρκεια ομάδας: 1 δίωρο / μήνα
Κόστος:  60,00 έως 100,00 €

Απευθύνεται σε: Συμβούλους Ψυχικής Υγείας & Θεραπευτές, Εμψυχωτές, Κοινωνικούς Λειτουργούς, Παιδαγωγούς, άτομα με ευθύνη Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού και όλους όσους εργάζονται με ομάδες.

Η εποπτεία στοχεύει στη δημιουργία ενός ασφαλούς πλαισίου υποστήριξης, σε θέματα που ο κάθε επαγγελματίας συναντά στη δική του καθημερινότητα. Τον βοηθά να ενισχύσει την αυτοεκτίμησή του και να καλλιεργήσει την εμπιστοσύνη στο ρόλο του ως επαγγελματία. Να αναπτύξει την ενσυναίσθηση και να βρει τρόπους διαχείρισης και ανατροφοδότησης.

Η διαδικασία αυτή ενθαρρύνει τον πειραματισμό ενώ συμβάλλει αποφασιστικά στην υιοθέτηση αποτελεσματικών παρεμβάσεων και τελικά στη βελτίωση της προσωπικής & επαγγελματικής ζωής του συμβούλου – εμψυχωτή.
Η εποπτεία ενώ δεν προσφέρει αμιγώς προσωπική θεραπεία, έχει πολλαπλά θεραπευτικά οφέλη για τους συμμετέχοντες και συμβάλλει καθοριστικά στην προσωπική ανάπτυξη & την αυτογνωσία των μελών.

Η εποπτεία παρέχεται επίσης σε ατομικές συνεδρίες ή συνεδρίες τηλεδιάσκεψης (μέσω Skype).

Φόρμα ενδιαφέροντος
Φόρμα εγγραφής Ατομικής
Φόρμα εγγραφής Ομαδικής