“Ό,τι ακούω το ξεχνώ.  Ό,τι βλέπω το θυμάμαι.  Ό,τι βιώνω δεν το ξεχνώ ποτέ”

Κομφούκιος (551-479 π.χ.) – Κινέζος φιλόσοφος

Με οδηγό το παιχνίδι ως εργαλείο συμβολικής έκφρασης και τροφοδότησης ενέργειας, δοκιμάζουμε μια μέθοδο βασισμένη στη βιωματική εμπειρία.  Δουλεύουμε με παιχνίδια & ασκήσεις που αντλούν τη θεματολογία τους από τη σύγχρονη επιχείρηση και μπορούν να αποτελέσουν δυναμικά εργαλεία για την επίτευξη των στόχων.

Βασικοί στόχοι των προγραμμάτων είναι: η οριοθέτηση του οράματος της εταιρείας και η αποσαφήνιση των σκοπών της, η ουσιαστικότερη γνωριμία των μελών της ομάδας, η ανάδειξη των θετικών στοιχείων της και η αύξηση της απόδοσής της.

Τέλος, η αναγνώριση και ανάπτυξη κοινού στόχου για όλα τα μέλη της ομάδας και η καλλιέργεια της ενσυναίσθησης, ως μια διαδικασία συνεχούς αναζήτησης και προσαρμογής, μέσα από λάθη και διορθώσεις.

Θεματικές ενότητες

• Εμψύχωσης ομάδας & ανάπτυξη δημιουργικότητας
Επικοινωνία, ομαδικότητα & ανάπτυξη εμπιστοσύνης
Κίνητρα & επιβράβευση
Ενσυναίσθηση & συναισθηματική νοημοσύνη
Ανάπτυξη θετικών τρόπων επικοινωνίας & έκφρασης
• Προγραμματισμός & διαχείριση έργου
Ευελιξία & διαπραγμάτευση
Διαχείριση διαφορετικότητας, συγκρούσεων & αλλαγών
• Όραμα, αξίες, εταιρική αποστολή
Οριοθέτηση στόχου
• Θέσπιση κανόνων
• Ρόλοι & ευθύνες
Παρουσίαση & έκθεση σε κοινό
Λήψη αποφάσεων & επίλυση προβλημάτων
• Taylormade προγράμματα / σύνθεση θεματικών

• Η ουσιαστικότερη γνωριμία των μελών
• Η ανάπτυξη θετικών τρόπων επικοινωνίας & έκφρασης
• Η σύνθεση ομάδων από όλα τα τμήματα & τις ιεραρχικές βαθμίδες.
• Η καλλιέργεια της δημιουργικότητάς
• Η ανάπτυξη της εμπιστοσύνης
• Η ενεργοποίηση της φαντασίας & των αισθήσεων
• Η καλλιέργεια της επαφής των μελών με τον εαυτό τους & τους άλλους
• Η αύξηση της αυτοεκτίμησης
• Η μείωση των αντιθέσεων μεταξύ των μελών
• Η ανάδειξη των θετικών στοιχείων των μελών της ομάδας
• Η ανάπτυξη του αισθήματος ευθύνης
• Η διαχείριση των δυνατών & αδύνατων σημείων των μελών
• Η αποτίμηση των προσόντων των μελών
• Η αναγνώριση & ανάπτυξη κοινού στόχου για όλα τα μέλη της ομάδας
• Η ενδυνάμωση του αισθήματος του «ανήκειν» σε μια ομάδα, διατηρώντας παράλληλα το σεβασμό προς την προσωπικότητα & τις ιδιαιτερότητες των μελών
• Η οριοθέτηση του οράματος της εταιρείας & η αποσαφήνιση των στόχων της
• Η ενίσχυση μιας θετικής στάσης ζωής, μέσα απ’ τη χαρά & το παιχνίδι
• Η αύξηση της απόδοσης της ομάδας εργασίας, μέσα από την ενίσχυση της συνεκτικότητάς της
• Η ενσυναίσθηση ως μια διαδικασία συνεχούς αναζήτησης και προσαρμογής, μέσα από λάθη και διορθώσεις

Ομάδες εργαζομένων σε εταιρείες, οργανισμούς, φορείς, κ.ά., που η επίτευξη των στόχων τους εξαρτάται από την ομαδική εργασία και τη συνέργεια.

Από 6 έως 20 άτομα.

Τα προγράμματα μπορούν να πραγματοποιηθούν στο χώρο μας, στην έδρα της εταιρείας σας,  ή σε ξενοδοχειακή μονάδα εντός ή εκτός Αττικής.

1. Μονοήμερα αυτοτελή προγράμματα
2. Διήμερα αυτοτελή σεμινάρια
3. Εβδομαδιαία επαναλαμβανόμενα εργαστήρια
4. 15νθήμερα επαναλαμβανόμενα εργαστήρια
5. Μηνιαία επαναλαμβανόμενα εργαστήρια
6. Taylormade προγράμματα ή εντατικά εργαστήρια για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα

• Παιχνίδια γνωριμίας
• Παιχνίδια ρόλων & στοχοθέτησης
• Παιχνίδια & ασκήσεις ενεργοποίησης & ανάπτυξης εμπιστοσύνης
• Τεχνικές ενεργοποίησης φαντασίας / αισθήσεων
• Ασκήσεις επικοινωνίας & συνεργασίας
• Ανάπτυξη δημιουργικότητας
• Δημιουργικός συναγωνισμός
• Παιχνίδια επιδεξιότητας
• Παιχνίδια με μουσική & κίνηση
• Θεατρικό παιχνίδι
• Ασκήσεις αυτοεκτίμησης & αποτίμησης προσόντων
• Δημιουργία ευχάριστου κλίματος
• Μέθοδοι & τεχνικές παρέμβασης
• Τεχνικές ανάληψης ευθύνης & υλοποίησης στόχου
• Τεχνικές δημιουργίας ορίων & επίλυσης δυσκολιών
• Τεχνικές αύξησης επίγνωσης
• Παιχνίδια παρατηρητικότητας, ταχύτητας & αντανακλαστικών
• Επαφή με το σώμα, το χώρο, τους άλλους
• Λεκτική / μη λεκτική επικοινωνία
• Τεχνικές art therapy & παιγνιοθεραπείας
• Θεατρικές τεχνικές (αυτοσχεδιασμοί / σενάρια προσομοίωσης / παντομίμα / δραματοποίηση)
• Ψυχαγωγικά κινητικά παιχνίδια
• Κυνήγι θησαυρού
• Παιχνίδια λόγου & λέξεων
• Τεχνικές καθοδηγούμενης φαντασίας
• Τεχνικές έκφρασης, αυτοσυγκέντρωσης & χαλάρωσης
• Ασκήσεις δημιουργικής γραφής / εικαστικών
• Workshop (εικαστικό ή θεατρικό εργαστήρι)
• Απολογισμός – δέσιμο ομάδας