“Ό,τι ακούω το ξεχνώ.  Ό,τι βλέπω το θυμάμαι.  Ό,τι βιώνω δεν το ξεχνώ ποτέ”

Κομφούκιος (551-479 π.χ.) – Κινέζος φιλόσοφος

Εξειδικευμένα σεμινάρια τα οποία σχεδιάζονται ειδικά για τη δική σας επιχείρηση.

Αποσαφηνίζοντας τις αξίες, τους στόχους, τα δυνατά & τα αδύνατα σημεία της εταιρείας και του ανθρώπινου δυναμικού σας, σχεδιάζουμε & υλοποιούμε προγράμματα που αντλούν τη θεματολογία τους από τη σύγχρονη επιχείρηση, με βάση το αντικείμενο, το μέγεθος & τις ανάγκες κάθε ομάδας συγκεκριμένα.

Με οδηγό το παιχνίδι & την εμψύχωση, δοκιμάζουμε μία μέθοδο βασισμένη στη συνθετική βιωματική εμπειρία, τη Συνθετική Παιγνιόδραση.

Χρησιμοποιώντας βιωματικές ασκήσεις & τεχνικές, προσαρμοσμένες στις διεθνείς απαιτήσεις του σύγχρονου management, η συνθετική αυτή εκπαίδευση έχει την ικανότητα να αναδείξει τα θετικά στοιχεία, να αυξήσει την αποδοτικότητα της ομάδας και τέλος, να αποτελέσει ένα δυναμικό εργαλείο για την επίτευξη των στόχων της επιχείρησης.

Θεματικές ενότητες

• Εμψύχωσης ομάδας & ανάπτυξη δημιουργικότητας
Επικοινωνία, ομαδικότητα & ανάπτυξη εμπιστοσύνης
Κίνητρα & επιβράβευση
Ενσυναίσθηση & συναισθηματική νοημοσύνη
Ανάπτυξη θετικών τρόπων επικοινωνίας & έκφρασης
• Προγραμματισμός & διαχείριση έργου
Ευελιξία & διαπραγμάτευση
Διαχείριση διαφορετικότητας, συγκρούσεων & αλλαγών
• Όραμα, αξίες, εταιρική αποστολή
Οριοθέτηση στόχου
• Θέσπιση κανόνων
• Ρόλοι & ευθύνες
Παρουσίαση & έκθεση σε κοινό
Λήψη αποφάσεων & επίλυση προβλημάτων
• Taylormade προγράμματα / σύνθεση θεματικών

• Η ουσιαστικότερη γνωριμία των μελών
• Η ανάπτυξη θετικών τρόπων επικοινωνίας & έκφρασης
• Η σύνθεση ομάδων από όλα τα τμήματα & τις ιεραρχικές βαθμίδες.
• Η καλλιέργεια της δημιουργικότητάς
• Η ανάπτυξη της εμπιστοσύνης
• Η ενεργοποίηση της φαντασίας & των αισθήσεων
• Η καλλιέργεια της επαφής των μελών με τον εαυτό τους & τους άλλους
• Η αύξηση της αυτοεκτίμησης
• Η μείωση των αντιθέσεων μεταξύ των μελών
• Η ανάδειξη των θετικών στοιχείων των μελών της ομάδας
• Η ανάπτυξη του αισθήματος ευθύνης
• Η διαχείριση των δυνατών & αδύνατων σημείων των μελών
• Η αποτίμηση των προσόντων των μελών
• Η αναγνώριση & ανάπτυξη κοινού στόχου για όλα τα μέλη της ομάδας
• Η ενδυνάμωση του αισθήματος του «ανήκειν» σε μια ομάδα, διατηρώντας παράλληλα το σεβασμό προς την προσωπικότητα & τις ιδιαιτερότητες των μελών
• Η οριοθέτηση του οράματος της εταιρείας & η αποσαφήνιση των στόχων της
• Η ενίσχυση μιας θετικής στάσης ζωής, μέσα απ’ τη χαρά & το παιχνίδι
• Η αύξηση της απόδοσης της ομάδας εργασίας, μέσα από την ενίσχυση της συνεκτικότητάς της
• Η ενσυναίσθηση ως μια διαδικασία συνεχούς αναζήτησης και προσαρμογής, μέσα από λάθη και διορθώσεις

Ομάδες εργαζομένων σε εταιρείες, οργανισμούς, φορείς, κ.ά., που η επίτευξη των στόχων τους εξαρτάται από την ομαδική εργασία και τη συνέργεια.

Από 6 έως 20 άτομα.

Τα προγράμματα μπορούν να πραγματοποιηθούν στο χώρο μας, στην έδρα της εταιρείας σας,  ή σε ξενοδοχειακή μονάδα εντός ή εκτός Αττικής.

1. Μονοήμερα αυτοτελή προγράμματα
2. Διήμερα αυτοτελή σεμινάρια
3. Εβδομαδιαία επαναλαμβανόμενα εργαστήρια
4. 15νθήμερα επαναλαμβανόμενα εργαστήρια
5. Μηνιαία επαναλαμβανόμενα εργαστήρια
6. Taylormade προγράμματα ή εντατικά εργαστήρια για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα

• Παιχνίδια γνωριμίας
• Παιχνίδια ρόλων & στοχοθέτησης
• Παιχνίδια & ασκήσεις ενεργοποίησης & ανάπτυξης εμπιστοσύνης
• Τεχνικές ενεργοποίησης φαντασίας / αισθήσεων
• Ασκήσεις επικοινωνίας & συνεργασίας
• Ανάπτυξη δημιουργικότητας
• Δημιουργικός συναγωνισμός
• Παιχνίδια επιδεξιότητας
• Παιχνίδια με μουσική & κίνηση
• Θεατρικό παιχνίδι
• Ασκήσεις αυτοεκτίμησης & αποτίμησης προσόντων
• Δημιουργία ευχάριστου κλίματος
• Μέθοδοι & τεχνικές παρέμβασης
• Τεχνικές ανάληψης ευθύνης & υλοποίησης στόχου
• Τεχνικές δημιουργίας ορίων & επίλυσης δυσκολιών
• Τεχνικές αύξησης επίγνωσης
• Παιχνίδια παρατηρητικότητας, ταχύτητας & αντανακλαστικών
• Επαφή με το σώμα, το χώρο, τους άλλους
• Λεκτική / μη λεκτική επικοινωνία
• Τεχνικές art therapy & παιγνιοθεραπείας
• Θεατρικές τεχνικές (αυτοσχεδιασμοί / σενάρια προσομοίωσης / παντομίμα / δραματοποίηση)
• Ψυχαγωγικά κινητικά παιχνίδια
• Κυνήγι θησαυρού
• Παιχνίδια λόγου & λέξεων
• Τεχνικές καθοδηγούμενης φαντασίας
• Τεχνικές έκφρασης, αυτοσυγκέντρωσης & χαλάρωσης
• Ασκήσεις δημιουργικής γραφής / εικαστικών
• Workshop (εικαστικό ή θεατρικό εργαστήρι)
• Απολογισμός – δέσιμο ομάδας