Το Κέντρο μας, διαθέτοντας μακροχρόνια εμπειρία στη Συμβουλευτική μικρών & μεγάλων επιχειρήσεων, προσφέρει εξειδικευμένες υπηρεσίες  Συμβουλευτικής με προγράμματα ειδικά σχεδιασμένα για τη δική σας επιχείρηση.

Αποσαφηνίζοντας τις αξίες, τους στόχους, τα δυνατά & τα αδύνατα σημεία της εταιρείας και του ανθρώπινου δυναμικού σας, σχεδιάζουμε και υλοποιούμε προγράμματα, με βάση το αντικείμενο, το μέγεθος και τις ανάγκες της κάθε ομάδας συγκεκριμένα.

Η διαδικασία που ακολουθούμε είναι η εξής:

Σε πρώτο στάδιο, μας δίνετε μια εικόνα της εταιρείας σας, ενημερώνοντάς μας για τους στόχους, το όραμα και την αποστολή της, καθώς και για τα πιθανά ελλείμματα που έχετε εντοπίσει.  Στη συνέχεια λαμβάνετε μία πρόταση, η οποία συνήθως περιλαμβάνει ένα πιλοτικό πρόγραμμα σε συγκεκριμένο χρόνο, κομμένο και ραμμένο στα μέτρα της επιχείρησής σας.

Μετά το πέρας του προγράμματος, ο Σύμβουλος θα είναι σε θέση να σας παρέχει αναλυτική αξιολόγηση επίτευξης στόχων με συγκεκριμένες προτάσεις που θα μπορέσουν να βελτιώσουν τις ανάγκες της επιχείρησης.

Η Συμβουλευτική έχει τη δυνατότητα να δώσει στους ανθρώπους των επιχειρήσεων την ευκαιρία να επεξεργαστούν θέματα που αφορούν όχι μόνο την επαγγελματική αλλά και την προσωπική τους ισορροπία.  Έτσι, αυτή η διαδικασία πάντα επιφέρει διπλό κέρδος.  Μαζί με την εκπαίδευση των συμμετεχόντων, καλλιεργείται ταυτόχρονα και η προσωπική τους ανάπτυξη.  Παράλληλα, η Ολιστική Συμβουλευτική αναπτύσσει το σύνολο της ανθρώπινης προσωπικότητας και όχι  αποκλειστικά το νοητικό πεδίο, όπως συμβαίνει με τις περισσότερες μορφές της Ακαδημαϊκής εκπαίδευσης.  Έτσι, η ομάδα θα εξελιχθεί συμμετέχοντας ενεργά και θα μάθει να αναπτύσσει δεξιότητες βιώνοντας και όχι απλά ακούγοντας ή παρακολουθώντας.  Χρησιμοποιώντας συνθετικές προσεγγίσεις & τεχνικές, προσαρμοσμένες στις διεθνείς απαιτήσεις του σύγχρονου management, η Συμβουλευτική Εκπαίδευση έχει την ικανότητα να αποτελέσει ένα δυναμικό εργαλείο για την επίτευξη των στόχων.

Έτσι, έχουμε ως αποτέλεσμα την αύξηση της παραγωγικότητας αλλά και του αισθήματος εμπιστοσύνης των εργαζομένων προς την εταιρεία και τελικά την καλύτερη λειτουργία της επιχείρησης, σε όλα τα επίπεδα.

Δείτε τον κατάλογο Εταιρικών Υπηρεσιών 2022-23