Το Κέντρο Βιωματικής Εκπαίδευσης & Συμβουλευτικής ‘Εμψύχωσις’ μπορεί να προσφέρει εξειδικευμένες υπηρεσίες Συμβουλευτικής μέσα από custom προγράμματα, ειδικά για τη δική σας επιχείρηση.

Η ομάδα μας διαθέτει μακροχρόνια εμπειρία στη Συμβουλευτική μικρών & μεγάλων επιχειρήσεων, μέσα από το σχεδιασμό & την υλοποίηση βιωματικών προγραμμάτων.

Αποσαφηνίζοντας τις αξίες, τους στόχους, τα δυνατά & τα αδύνατα σημεία της εταιρείας και του ανθρώπινου δυναμικού σας, σχεδιάζουμε δραστηριότητες που αντλούν τη θεματολογία τους από τη σύγχρονη επιχείρηση, με βάση το αντικείμενο, το μέγεθος και τις ανάγκες της κάθε ομάδας συγκεκριμένα.

Η διαδικασία που ακολουθούμε είναι η εξής:

Σε πρώτο στάδιο, μας δίνετε μια εικόνα της εταιρείας σας, ενημερώνοντάς μας για τους στόχους, το όραμα και την αποστολή της, καθώς και για τα πιθανά ελλείμματα που έχετε εντοπίσει.  Στη συνέχεια λαμβάνετε μία πρόταση, η οποία συνήθως περιλαμβάνει την παρουσίαση ενός πιλοτικού προγράμματος, κομμένο και ραμμένο στα μέτρα της επιχείρησής σας.

Μετά το πέρας του προγράμματος, ο Σύμβουλος θα είναι σε θέση να σας παρέχει αναλυτική αξιολόγηση επίτευξης στόχων και, εάν χρειάζεται, να σας προτείνει συγκεκριμένα προγράμματα που θα μπορέσουν να βελτιώσουν τις ανάγκες της επιχείρησης.

Η Συμβουλευτική μέσα απ’ τη βιωματική εκπαίδευση, έχει τη δυνατότητα να δώσει στους ανθρώπους των επιχειρήσεων την ευκαιρία να επεξεργαστούν θέματα που αφορούν όχι μόνο την επαγγελματική αλλά και την προσωπική τους ισορροπία.  Έτσι, η διαδικασία της βιωματικής μάθησης, πάντα επιφέρει διπλό κέρδος.  Μαζί με την εκπαίδευση των συμμετεχόντων, προωθείται ταυτόχρονα και η προσωπική τους ανάπτυξη.  Παράλληλα, η βιωματική εκπαίδευση αναπτύσσει το σύνολο της ανθρώπινης προσωπικότητας και όχι  αποκλειστικά το νοητικό του πεδίο, όπως συμβαίνει με τις περισσότερες μορφές εκπαίδευσης.  Έτσι, η ομάδα θα εξελιχθεί συμμετέχοντας ενεργά και θα μάθει να αναπτύσσει δεξιότητες βιώνοντας και όχι απλά ακούγοντας ή παρακολουθώντας.  Χρησιμοποιώντας βιωματικές ασκήσεις, προσαρμοσμένες στις διεθνείς απαιτήσεις του σύγχρονου management, η εκπαίδευση αυτή έχει την ικανότητα να αποτελέσει ένα δυναμικό εργαλείο για την επίτευξη των στόχων.

Έτσι, έχουμε ως αποτέλεσμα την αύξηση της παραγωγικότητας αλλά και του αισθήματος εμπιστοσύνης των εργαζομένων προς την εταιρεία και τελικά την καλύτερη λειτουργία της επιχείρησης, σε όλα τα επίπεδα.