Έχοντας σαν στόχο να αποφέρουμε θετικότερα αποτελέσματα στην επιχείρηση, επενδύουμε περισσότερο από οποιονδήποτα άλλο παράγοντα, στην καλή λειτουργία της ομάδας.  Πολλές φορές, ακόμη και η τεχνογνωσία που έχουν τα μέλη της ή η πολιτική που ακολουθεί μια εταιρεία, μπορεί να μην είναι εξίσου αποδοτικά.
Χρησιμοποιούμε δραστηριότητες οι οποίες βοηθούν στη δημιουργία ομάδων, αναπτύσσουν κίνητρα για τους εργαζόμενους και βελτιώνουν την επικοινωνία, όντας ταυτόχρονα διασκεδαστικά.

Το μεγάλο μυστικό των πετυχημένων επιχειρήσεων, ήταν πάντα το αφοσιωμένο ανθρώπινο δυναμικό.  Οι κατάλληλες δεξιότητες που διαθέτει, συντελούν βαθιά στην αποδοτικότητα & την αποτελεσματικότητα της εργασίας.  Αν αυτές δεν είναι επαρκείς, θα πρέπει μέσα απ’ την εκπαίδευση, να ενισχυθούν.  Μ’ αυτόν τον τρόπο, η ομάδα θα εξελιχθεί συμμετέχοντας ενεργά και θα μάθει να αναπτύσσει δεξιότητες πιο αποτελεσματικά, βιώνοντας και όχι απλά ακούγοντας ή παρακολουθώντας.

Χρησιμοποιούμε βιωματικές ασκήσεις, προσαρμοσμένες στις διεθνείς απαιτήσεις του σύγχρονου management, οι οποίες μπορούν να αποτελέσουν τα δυνατότερα εργαλεία για την επίτευξη των στόχων.

Αποσαφηνίζοντας τις αξίες, τους στόχους, τα δυνατά σημεία & τα σημεία προς βελτίωση της εταιρείας & της ομάδας, σχεδιάζουμε δραστηριότητες που αντλούν τη θεματολογία τους από τη σύγχρονη επιχείρηση, με βάση το αντικείμενο, το μέγεθος και τςι ανάγκες της κάθε ομάδας συγκεκριμένα.

Στον εργασιακό χώρο λοιπόν που η ισορροπία εξαρτάται κυρίως από την ομαδική εργασία, τα εταιρικά προγράμματα team-building έχουν σαν αποτέλεσμα την αύξηση της παραγωγικότητας αλλά και του αισθήματος εμπιστοσύνης των εργαζομένων προς την εταιρεία και τελικά την καύτερη λειτουργία της επιχείρησης, σε όλα τα επίπεδα.

Κάθε επιχείρηση ανεξαρτήτως αντικειμένου ή μεγέθους, έχει ένα μοναδικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, τους ανθρώπους που εργάζονται σ’ αυτή, τους συνεργάτες της. Από τους ανθρώπους αυτούς εξαρτάται η εικόνα της, η αφοσίωση των πελατών της, η ποιότητα των υπηρεσιών της, η οικονομική της επιτυχία, η ανάπτυξή της. Το μέλλον κάθε επιχείρησης δεν εξαρτάται αποκλειστικά και μόνο από τη δημιουργικότητα και αποτελεσματικότητα του ιδρυτή της. Αυτή ακριβώς η ανθρώπινη συμμετοχή είναι που δίνει την υπεραξία, την παραπάνω δουλειά και την εξασφάλιση της επιτυχημένης συνέχειας.

Σήμερα, ίσως περισσότερο από ποτέ, που ο πελάτης προτιμά τις επιχειρήσεις που σέβονται τον άνθρωπο & τις αξίες του, η αποστολή των συμβούλων ανθρώπινου δυναμικού, είναι να εμψυχώσουν τα στελέχη τους έτσι ώστε και αυτά με τη σειρά τους, να προσφέρουν στον πελάτη & την επιχείρηση το μέγιστο των δυνατοτήτων τους.

Με τον όρο βιωματική μάθηση, εννοούμε τη διαδικασία οικειοποίησης της γνώσης μέσω της εμπειρίας και της αναζήτησης προσωπικού νοήματος μέσα σ’ αυτήν. Τη διαδικασία αυτή, που επιφέρει διπλό κέρδος. Μαζί με την εκπαίδευση των συμμετεχόντων, προωθεί ταυτόχρονα και την προσωπική τους ανάπτυξη.

Σε κάθε περίπτωση, αντιλαμβανόμαστε τη βιωματική μάθηση, ως ‘ένα ταξίδι ανακάλυψης του νοήματος της ανθρώπινης ύπαρξης και της φύσης του κοινού καλού’. Παράλληλα, η βιωματική μάθηση ανταποκρίνεται στην ανάγκη ανάπτυξης του συνόλου της προσωπικότητας του ατόμου και όχι μόνο του νοητικού του πεδίου.

Ο βασικός σχεδιασμός των προγραμμάτων είναι τέτοιος που κεντρίζει άμεσα το ενδιαφέρον των συμμετεχόντων και ταυτόχρονα δημιουργεί ένα περιβάλλον ασφάλειας. Τους βοηθά να αναπτύξουν θετικούς τρόπους επικοινωνίας & έκφρασης, να εκφράζονται ελεύθερα, να βελτιώσουν τις δεξιότητές τους, να εκτονώσουν διαμάχες ή συγκρούσεις και να ξεπεράσουν τα προσωπικά τους όρια. Τους εξοικιώνει με τα μυστικά της γλώσσας του σώματος, καλλιεργώντας τη συναισθηματική τους νοημοσύνη. Τους μαθαίνει να δομούν και να αποδομούν τους ρόλους και την εικόνας τους, να κατανοούν καλύτερα τον εαυτό τους & τους άλλους.

Εστιάζοντας στη διαδικασία της βιωμένης εμπειρίας, μπορούν να μεταφέρουν τις ιδιότητες αυτές στον εργασιακό χώρο, με αποτέλεσμα την αύξηση της απόδοσής τους.

Ξεκινώντας από την παιδική ηλικία, το παιχνίδι αποτελεί μια βασική δραστηριότητα στη ζωή του παιδιού. Παίζει καθοριστικό ρόλο στη σωματική, την ψυχοσυναισθηματική, την κοινωνική και τη γνωστική του ανάπτυξη. Μέσα από το παιχνίδι, έχει την δυνατότητα να δράσει ελεύθερα, να ζήσει σε ένα κόσμο φανταστικό που μπορεί να εκφράσει τα συναισθήματά του, να εξερευνήσει το περιβάλλον του, να μάθει τον εαυτό του και τους ανθρώπους γύρω του.

Μιλώντας με ιατρικούς όρους που αφορούν τη σωματική ανάπτυξη, με το παιχνίδι η κυκλοφορία του αίματος γίνεται ταχύτερη, ενδυναμώνεται το νευρικό σύστημα, ασκείται ο οργανισμός και τελειοποιούνται τα  μέλη του σώματος. Ταυτόχρονα, βελτιώνεται η μυϊκή δύναμη, η ευκαμψία των αρθρώσεων, η ευλυγισία, η ακρίβεια και η χάρη των κινήσεων, η επιδεξιότητα, η αντοχή στην κόπωση, η ισορροπία κ.ά.

Την ίδια στιγμή που συντελούνται όλα αυτά στο σώμα και τον οργανισμό του παιδιού, επηρεάζεται και η πνευματική λειτουργία. Αναπτύσσει την ικανότητα αναπαράστασης, το συμβολισμό, τη μίμηση και τη φαντασία. Οι λειτουργίες αυτές το αναγκάζουν να επιστρατεύσει τη μνήμη του για να θυμηθεί και να συνδέσει τα γεγονότα λογικά. Ακόμη, με το παιχνίδι υπάρχει μια σταδιακή μετακίνηση από ασυνείδητες και παρορμητικές πράξεις σε συνειδητές, προμελετημένες πράξεις και ταυτόχρονα εξασκείται και συντελείται η αντιστροφή της ακολουθίας «πράξη – λόγος – σκέψη» σε «σκέψη – λόγος – πράξη». Παράλληλα, το παιχνίδι θεωρείται συνυφασμένο με τις διαδικασίες συγκρότησης του εαυτού. Μέσα από το ομαδικό παιχνίδι, το παιδί μαθαίνει να καλλιεργεί ηθικές αξίες όπως την υπομονή στο να περιμένει τη σειρά του, την υποχώρηση όταν δεν μπορεί να έχει αυτό που θέλει, τον σεβασμό προς τους φίλους του. Μαθαίνει να συμβιώνει την ώρα του παιχνιδιού μέσα στα όρια που τα ίδια έχουν ορίσει. Γνωρίζει έννοιες όπως η συνεργασία, το μοίρασμα, η αυτοπειθαρχία, η εκτίμηση. Μέσω του ομαδικού παιχνιδιού, μαθαίνει να συνυπάρχει αρμονικά με τους άλλους και να βρίσκει τρόπους επίλυσης των διαφορών συγκρούσεων που μπορούν να προκύψουν κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού.

Σημαντική είναι και η επίδραση που ασκεί το παιχνίδι στη συναισθηματική ανάπτυξη του παιδιού. Με την επιτυχία και προβολή που αποκτά μέσω του παιχνιδιού, βελτιώνει την εικόνα που έχει για τον εαυτό του, ξεπερνά τις αναστολές του, αυξάνει την αυτοπεποίθησή του και αναπτύσσει σεβασμό για την προσωπικότητα των άλλων. Τέλος, το παιχνίδι λειτουργεί πολλές φορές λυτρωτικά σε καταστάσεις της καθημερινότητάς του που το φορτίζουν με στρες, ένταση ή θυμό, αφού, μέσα απ’ αυτό, του δίνεται η δυνατότητα εκτόνωσης & αποφόρτισης των συναισθημάτων.

Συμπεραίνουμε λοιπόν, πως στην πραγματικότητα το παιχνίδι είναι απαραίτητο στοιχείο για την ανάπτυξη του παιδιού. Μάλιστα, η απουσία του, μπορεί να συνδεθεί με φτωχές κινητικές δεξιότητες, χαμηλά επίπεδα φυσικής δραστηριότητας, μειωμένη ικανότητα διαχείρισης καταστάσεων, μειωμένες κοινωνικές δεξιότητες, οι οποίες είναι πιθανό να οδηγήσουν σε δυσκολίες στη διαχείριση άλλων κοινωνικών καταστάσεων.

Μια νέα θεωρία για την προσαρμογή του πρωτόγονου ανθρώπου, υποστηρίζει ότι οι πρόγονοί μας επένδυαν συστηματικά στο παιχνίδι ως μέσο ανάπτυξης της συνεργασίας. Ο καθηγητής Ψυχολογίας  Peter Gray στο Πανεπιστήμιο της Βοστώνης, αναλύει γιατί οι πρώτοι άνθρωποι χρησιμοποιούσαν το παιχνίδι συστηματικά έστω και χωρίς να έχουν συναίσθηση των βαθύτερων μηχανισμών συνεργασίας που ενεργοποιούσε. Υποστηρίζει πως δεν έπαιζαν μόνο για να διασκεδάσουν αλλά είχαν συναίσθηση πως το παιχνίδι κρατούσε την ομάδα τους ενωμένη και εξασφάλιζε την επιβίωσή της. Γνώριζαν πως τόνιζε την ισότητα και λειτουργούσε εκτονωτικά ή έδινε status στον ισχυρότερο και τον νομιμοποιούσε ως αρχηγό. Ενίσχυε την ανάγκη των μελών να μοιράζονται τη τροφή και τη στέγη και τους βοηθούσε να συμβιώνουν σχετικά ειρηνικά. Κατά τη γνώμη του, η έλλειψη του παιχνιδιού τις τελευταίες δεκαετίες, κάνει τους ανθρώπους λιγότερο συνεργάσιμους, ακραία ανταγωνιστικούς και πολύ πιο προβληματικούς για τους άλλους και τον εαυτό τους σε εποχές οικονομικής ή κοινωνικής κρίσης.

Αυτός είναι και ο λόγος που το παιχνίδι  των «μεγάλων» βρίσκεται ξανά το επίκεντρο των ψυχολόγων, ώστε να βοηθήσουν μια κοινωνία που έχει ξεχάσει να παίζει. Μια κοινωνία που πολλές φορές κατευθύνει και τα παιδιά της στον σκληρό ανταγωνισμό και όχι στο «παιχνιδιάρικο παιχνίδι». Το μη ανταγωνιστικό, που ενισχύει τους δεσμούς και μας συνδέει με τους άλλους με χαρούμενο και ανέμελο τρόπο, χωρίς την αγωνία της κυριαρχίας και της νίκης.

• Αγαπάμε πολύ αυτό που κάνουμε & αυτό για μας είναι ζωτικής σημασίας.

• Είμαστε μία δραστήρια και πετυχημένη ομάδα.

• Συνδυάζουμε θεωρία & δράση με ένα τρόπο μοναδικό.

• Διατηρούμε σύγχρονη, ανθρωποκεντρική προσέγγιση.

• Θεωρούμε τον άνθρωπο & την ομάδα, την πηγή της δύναμής μας.

• Επιλέγουμε τους κατάλληλους συνεργάτες, έτσι ώστε να αυξάνεται συνεχώς η ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχουμε.

• Βελτιώνουμε την εκπαιδευτική διαδικασία, μετατρέποντάς τη σε μια δημιουργική, βιωματική εμπειρία.

• Πιστεύουμε σε αυτό που κάνουμε ως τρόπο ζωής, φιλοσοφία και κουλτούρα.

• Διαθέτουμε πολύτιμη εμπειρία που εγγυάται τη μεταφορά της μάθησης στον εργασιακό σας χώρο.

• Προσφέρουμε τις υπηρεσίες μας σε αξία μεγαλύτερη από την τιμή τους & πάντα σε υπηρεσία που ωφελεί την ανθρωπότητα.

• Προσαρμόζουμε τα προγράμματά μας στα πλαίσια του δικού σας προϋπολογισμού.

• Παρέχουμε αναλυτική ενημέρωση & αξιολόγηση στο τέλος του σεμιναρίου.

• Μένουμε κοντά σας και μετά το τέλος του σεμιναρίου, δίνοντας σας πάντα την υποστήριξή μας.

• Μαζί μας πετυχαίνετε τους στόχους σας & βλέπετε αποτελέσματα.