Πενθήμερο Καλοκαιρινό Εργαστήριο

Το Κέντρο Βιωματικής Εκπαίδευσης & Συμβουλευτικής ‘Εμψύχωσις – παιχνίδι – τέχνη – τρόπος ζωής’ διοργανώνει κάθε χρόνο ένα πενταήμερο βιωματικό εργαστήριο, στον υπέροχο χώρο της Οικίας Καραπάνου στην Αίγινα.

Το εργαστήριο αφορά αποκλειστικά τους μαθητές των Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων ‘Συμβουλευτική & Εμψύχωση ομάδας με τη Συνθετική Παιγνιόδραση’, όλα τα εκπαιδευτικά έτη καθώς και τους αποφοίτους, που έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους τις προηγούμενες χρονιές. Στο πενθήμερο αυτό πρόγραμμα μαθαίνουμε πώς είναι να συμβιώνουμε εκτός έδρας όλοι μαζί σε έναν κοινό χώρο και  ερχόμαστε σε επαφή με τις τεχνικές της μεθόδου.

Στόχος του εργαστηρίου είναι να ενδυναμώσουμε τις έννοιες της ‘Εμψύχωσης’ και του ‘σχετίζεσθαι’, να ισχυροποιήσουμε την αίσθηση της Κοινότητας, να έρθουμε σε επαφή και να ανταλλάξουμε εμπειρίες με όλα τα μέλη της Κοινότητας της Συνθετικής Παιγνιόδρασης.

Τέλος, στο εργαστήριο αυτό δίνεται η δυνατότητα στους τελειόφοιτους εκπαιδευόμενους, να εξασκηθούν με τα υπόλοιπα μέλη της Κοινότητας, με την εποπτεία των υπεύθυνων εκπαιδευτών. Το εργαστήριο πραγματοποιείται  την τελευταία εβδομάδα του Αυγούστου κάθε χρονιάς και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώνουν τις συμμετοχές τους έως και τις 31/3 κάθε έτους.

Φόρμα ενδιαφέροντος