Η Εμψύχωσις

Το όραμά μας

Το Κέντρο Βιωματικής Εκπαίδευσης & Συμβουλευτικής ΕΜΨΥΧΩΣΙΣ – παιχνίδι – τέχνη – τρόπος ζωής είναι μία Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία που ιδρύθηκε το 2002 από τη Φρόσω Μπενετή και έχει ως αντικείμενο τη Βιωματική Εκπαίδευση Ενηλίκων & τη Συμβουλευτική σε άτομα και ομάδες.

Έχοντας πάντα στον πυρήνα της φιλοσοφίας μας τον άνθρωπο και την ομάδα, βασικός μας στόχος είναι η δημιουργία αυθεντικών σχέσεων, μέσα από τη χαρά της σύνθεσης, του παιχνιδιού & της εμψύχωσης, όχι μόνο ως μαθητεία αλλά ως τρόπο ζωής.
Μέσα από την πολύτιμη εμπειρία 20 ετών, την έρευνα, τη διδασκαλία και την εφαρμογή βιωματικών μεθόδων & τεχνικών, στοχεύουμε στην ανάπτυξη, την εκτενή μελέτη, την προώθηση και την καθιέρωση της μεθόδου της Συνθετικής Παιγνιόδρασης στο χώρο της Εκπαίδευσης & της Ψυχικής Υγείας.

Το Κέντρο μας είναι το μοναδικό κέντρο που διδάσκει, εφαρμόζει και εκπαιδεύει Εμψυχωτές & Συμβούλους με τη μέθοδο της Συνθετικής Παιγνιόδρασης.  Είναι Κέντρο Διά Βίου Μάθησης Ι πιστοποιημένο από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και το Υπουργείο Παιδείας με αριθμό αδείας 211 115 925. Επίσης, μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Συμβουλευτικής (Ε.Ε.Σ) με αριθμό μητρώου 01704 και της Epale, κοινοτικής πλατφόρμας επαγγελματιών Εκπαίδευσης Ενηλίκων στην Ευρώπη, επίσημου φορέα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Σκοπός μας είναι:

 • Να καθιερώσουμε το παιχνίδι ως μέσο συμβολικής έκφρασης, θεραπείας, εκπαίδευσης, τροφοδότησης ενέργειας & τρόπο ζωής.
 • Να βελτιώσουμε την εκπαιδευτική διαδικασία, μετατρέποντάς τη σε μια δημιουργική και χαρούμενη βιωματική εμπειρία.
 • Να καλλιεργήσουμε την προσωπική εξέλιξη, συνθέτοντας τέχνες & τεχνικές, με στόχο την καλύτερη κατανόηση του εαυτού μας & των άλλων.

Η αποστολή μας

 • Η καλλιέργεια της προσωπικής εξέλιξης, μέσα από τη σύνθεση της Συμβουλευτικής & της Εμψύχωσης με το βιωματικό παιχνίδι και τις τέχνες.
 • Η έρευνα & η μελέτη μεθόδων που αποβλέπουν στην ανάπτυξη και την εξισορρόπηση όλων των όψεων της ζωής του ανθρώπου και στην εναρμόνισή του με το κοινωνικό και φυσικό περιβάλλον.
 • Η παροχή βοήθειας σε ανθρώπους & ομάδες να οργανώσουν & να συντονίσουν τη ζωή τους πιο αποτελεσματικά & να μεταμορφώσουν τα όνειρά τους σε πραγματικότητα, με ευαισθησία στο ρόλο που παίζει ο καθένας σ’ αυτή τη διαδικασία.

Οι αξίες μας

 • Υπάρχουμε για να προσφέρουμε στους μαθητές, τους θεραπευόμενους & τους πελάτες μας και να βελτιώνουμε τη ζωή τους
 • Ο άνθρωπος & η ομάδα είναι η πηγή της δύναμής μας.
 • Η αξία της παρεχόμενης υπηρεσίας, θα είναι πάντα μεγαλύτερη από την τιμή της.  Τα έσοδα της εταιρείας μας θα προέρχονται πάντα από προσφορά υπηρεσίας που ωφελεί την ανθρωπότητα.
 • Η προσεκτική επιλογή των κατάλληλων συνεργατών αυξάνει συνεχώς την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών.
 • Η συνεχής εκπαίδευση & εξέλιξη των συνεργατών μας.
 • Οι ευθύνες μας ιεραρχούνται πρώτα με γνώμονα τους μαθητές & τους πελάτες μας & στη συνέχεια τους συνεργάτες και τους υπαλλήλους.
 • Η αξιόπιστη και έγκαιρη υλοποίηση των εργασιών εντός συγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος.

Οι σκοποί μας

 • Η διάδοση της Συνθετικής Παιγνιόδρασης, βιωματικής μεθόδου Εκπαίδευσης, Συμβουλευτικής & Εμψύχωσης ομάδων και η ένταξή της στο χώρο της Ψυχικής Υγείας & της Εκπαίδευσης.
 • Η προσφορά χαράς στους ανθρώπους, μέσα από τη διαδικασία του βιωματικού παιχνιδιού.
 • Η μαθητεία πάνω στη βιωματική εκπαίδευση, ως ένας πολύ αποτελεσματικός τρόπος κατανόησης του εαυτού μας & του διδασκόμενου αντικειμένου.
 • Η σύνθεση τεχνών & τεχνικών (παιχνίδι, θέατρο, θεραπεία) με στόχο την βελτίωση & την εξέλιξη του τρόπου ζωής. Η θεραπεία, όπως καθορίζεται και στο καταστατικό μας, αφορά την κυριολεκτική ερμηνεία του ρήματος θεραπεύω που σημαίνει: Υπηρετώ, Φροντίζω, Περιποιούμαι, Ασχολούμαι με ζήλο, Καλλιεργώ.
 • Ο σχεδιασμός & η υλοποίηση βιωματικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων & σεμιναρίων που απευθύνονται σε ιδιώτες, επιχειρήσεις & εκπαιδευτικούς οργανισμούς.
 • Η παροχή συμβουλευτικής βοήθειας σε ανθρώπους και ομάδες.
 • Η μελέτη, η έρευνα, ο επιστημονικός προβληματισμός, η ενημέρωση, η διδασκαλία και η εφαρμογή μεθόδων ή τεχνικών που αποβλέπουν στη βελτίωση του τρόπου ζωής, στην ανάπτυξη και εξισορρόπηση όλων των όψεων της ζωής του ανθρώπου, στην εναρμόνισή του με το κοινωνικό και φυσικό περιβάλλον και στην συμπαράσταση για αυτογνωσία και καλλιέργεια ανθρωπιστικών και πολιτιστικών αξιών.
 • Η επιμόρφωση και εκπαίδευση μέσα από ειδικά προγράμματα, εκδηλώσεις και εκδόσεις, η αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού και η επαγγελματική κατάρτιση ιδιωτών & στελεχών επιχειρήσεων σε θέματα εκπαίδευσης, εμψύχωσης, προσωπικής ανάπτυξης, τέχνης & πολιτισμού.
 • Η συνεργασία με κέντρα που έχουν παρεμφερή σκοπό σε όλα τα παραπάνω θέματα (κέντρα επαγγελματικής κατάρτισης, ιδρύματα, σωματεία & οργανώσεις) στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Η συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς της Ελληνικής Πολιτείας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος. Η συνεργασία με Πανεπιστημιακά & Επιστημονικά Ιδρύματα, Ερευνητικά Ινστιτούτα και μορφωτικούς Ελληνικούς, Ευρωπαϊκούς και Διεθνείς Οργανισμούς.
 • Η δημιουργία ενός δικτύου συνεργασίας και πληροφόρησης για όλα τα προαναφερθέντα θέματα καθώς και η δημιουργία δικτύου εθελοντών & υποστηρικτών που θα ασχολούνται με κοινωφελείς δράσεις.

Οι συνεργάτες μας

Η Φρόσω Μπενετή σπούδασε Συμβουλευτική Ψυχοενεργειακής Προσέγγισης, στη ‘Σύνθεσις’, Υποκριτική στην Ανώτερη Σχολή Δραματικής Τέχνης ‘ΚΕΑ’ και Σκηνοθεσία στη Σχολή Κινηματογράφου ‘ΚΕΑ’.

Επιδιώκοντας τη διεύρυνση των εκφραστικών εργαλείων της, ασχολήθηκε με τεχνικές σύγχρονου χορού, αυτοσχεδιασμούς, κινησιολογία, yoga & ξιφασκία για ηθοποιούς.

Επί είκοσι χρόνια, βρίσκεται σε διαδικασία προσωπικής ανάλυσης και εποπτείας στην Ψυχοενεργειακή προσέγγιση που βασίζεται στη διδασκαλία των 7 ακτίνων της Αλίκης Μπέιλη.

Εργάζεται βιωματικά και έχει σαν στόχο να συνθέσει τη Συμβουλευτική και την Εμψύχωση με το βιωματικό παιχνίδι & τις τέχνες.

Περισσότερα…

Η Θεοδώρα Ζαφειροπούλου σπούδασε χορό στην Ανώτερη Επαγγελματική Σχολή Χορού Νίκης Κονταξάκη και μουσική στο Associated Board of Royal Schools of Music. Με πολύχρονη εμπειρία στον χώρο της τέχνης και της εκπαίδευσης, η Θεοδώρα έχει αφιερωθεί στη διδασκαλία και την ανάπτυξη δημιουργικών προγραμμάτων.

Από το 2007, διδάσκει κλασικό και σύγχρονο χορό, μουσικοκινητική αγωγή, πιάνο και θεωρητικά της μουσικής σε παιδιά και ενήλικες. Με προσήλωση στην εξέλιξη των μαθητών της, προωθεί την καλλιτεχνική έκφραση και τη συναισθηματική ανάπτυξη μέσω των τεχνών.

Παράλληλα, αναπτύσσει και υλοποιεί προγράμματα συναισθηματικής αγωγής για παιδιά, ενώ εισηγείται σεμινάρια για παιδαγωγούς, εστιάζοντας στη δημιουργική απασχόληση για παιδιά και εφήβους. Με αυτόν τον τρόπο, συμβάλλει ουσιαστικά στη διαμόρφωση νέων εκπαιδευτικών προσεγγίσεων.

Περισσότερα…

Ο Γιάννης Λαιμοδέτης είναι Διπλωματούχος Ψυχολογίας (B.Sc) από το Brussels cap. University με μετεκπαίδευση στη Συνθετική Συμβουλευτική & Ομαδική Ψυχοθεραπεία (Cosca) και κάτοχος Ph.D στη Φιλοσοφία (San Diego University, Η.Π.Α).

Εκπαιδευτής πολεμικών τεχνών, με ειδίκευση στην αυτοάμυνα και πτυχιούχος προπονητής της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού.  Διδάσκει επί 28 έτη και κατέχει πολλούς τίτλους & διακρίσεις.  Συγγραφέας πέντε βιβλίων και εισηγητής σε πλήθος σεμιναρίων σε Ευρώπη, Ασία,  ΗΠΑ.

Συνεργάτης του Brussels cap. University, εισηγητής στην Ελληνική Εταιρία Φιλοσοφίας, Ψυχολογίας & Έρευνας και Πρόεδρος της Διεθνούς Οργάνωσης Πολεμικών Τεχνών ISU. Είναι μέλος της Ελληνικής & της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Συμβουλευτικής ενώ από το 2017-2021 έχει διατελέσει μέλος του Δ.Σ. της Ε.Ε.Σ.

Στο Κέντρο μας διδάσκει στο Μονοετές Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα ‘Βασικές Δεξιότητες Συμβουλευτικής’ & το Τριετές Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Συμβούλων Ψυχικής Υγείας ‘Συμβουλευτική & Εμψύχωση ομάδας με τη Συνθετική Παιγνιόδραση’.

Περισσότερα…

Η Ελένη Παπαμικρουλέα σπούδασε στο τμήμα Κοινωνικής Εργασίας της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας & Πρόνοιας του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Πατρών και απέκτησε την άδεια ασκήσεως επαγγέλματος της Kοινωνικής Lειτουργού. Στη συνέχεια παρακολούθησε και ολοκλήρωσε το μεταπτυχιακό πρόγραμμα στην «Κοινωνική εργασία» στο University of Nicosia στην Κύπρο. Στη διάρκεια των προπτυχιακών σπουδών της αντιλήφθηκε ότι η κατανόηση της ανθρώπινης συμπεριφοράς θα ήταν μάλλον απίθανο να πραγματοποιηθεί, εάν δεν γνωρίζαμε το άτομο μέσα στο οικογενειακό του σύστημα. Έτσι, αποφάσισε να ασχοληθεί με την οικογενειακή δυναμική, ολοκληρώνοντας την μεταπτυχιακή εκπαίδευση στη «Θεραπεία οικογένειας & ζεύγους» του Ινστιτούτου Θεραπείας Οικογένειας στο Ανοικτό Ψυχοθεραπευτικό Κέντρο στην Αθήνα. Παράλληλα με αυτή τη μεταπτυχιακή εκπαίδευση, παρακολούθησε επιτυχώς το «Πρόγραμμα εκπαίδευσης εκπαιδευτών-συντονιστών σχολών γονέων» με αντικείμενο το Εξελικτικό Σύστημα της Μαρίας Χουρδάκη.

Μέσα από την κλινική της εμπειρία με παιδιά και ενήλικες, αντιλήφθηκε τη δυσκολία στην επικοινωνία, στην έκφραση και στο σχετίζεσθαι μεταξύ των ανθρώπων. Ως βασικό της θεραπευτικό εργαλείο για την ενίσχυση της αλληλεπίδρασης, της έκφρασης αλλά και για την διευκόλυνση της θεραπευτικής διαδικασίας αποτέλεσε η χρήση της εικαστικής θεραπείας, η μουσική, η δραματοθεραπεία και η παιγνιοθεραπεία. Για το λόγο αυτό, προχώρησε τις σπουδές της στη Συμβουλευτική Ψυχικής Υγείας με τη μέθοδο της Συνθετικής Παιγνιόδρασης στο Κέντρο Εμψύχωσις με το οποίο και πλέον συνεργάζεται.

Περισσότερα…

Η Αριάδνη Χωνά – Ρούβαλη  σπούδασε Ψυχολογία στο Πάντειο Πανεπιστήμιο και έκανε την πρακτική της άσκηση στο Θεραπευτήριο χρόνιων παθήσεων Ανατολικής Αθήνας.
Στη συνέχεια ολοκλήρωσε το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στην Ψυχολογία στο Πανεπιστήμιο του Umeå, στην Σουηδία. Σε αυτό το φιλόξενο Ακαδημαϊκό περιβάλλον, αναζητούσε, βιβλιογραφικά κι ερευνητικά, τη σύμπραξη της τέχνης στο θεραπευτικό έργο.  Η διπλωματική της εργασία ήταν μία μελέτη της επίδρασης των μη λεκτικών θεατρικών δραστηριοτήτων στο συναίσθημα της ντροπής.

Έχει παρακολουθήσει μετεκπαιδευτικά σεμινάρια στην “Κλινική Ψυχοπαθολογία” στην Α΄ Ψυχιατρική Κλινική του ΕΚΠΑ & το Ε.Π.Ι.Ψ.Υ, και στις “Ψυχοθεραπείες σε κοινοτικό φορέα” στο Ελληνικό Κέντρο Ψυχικής Υγιεινής και Ερευνών.

Έχει ολοκληρώσει το πρόγραμμα «Θεατρική Αγωγή» του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Περισσότερα…

Η Εύα Αρματά είναι απόφοιτος του τμήματος Φιλολογίας του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Από το 1998 διδάσκει φιλολογικά μαθήματα σε μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου και την Ελληνική ως δεύτερη ξένη γλώσσα. Ως κάτοχος BTEC Professional Certificate «Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες – Δυσλεξία» έχει ασχοληθεί  με τη διάγνωση κι αποκατάσταση Δυσλεξίας.

Η αναζήτηση νέων τρόπων έκφρασης κι η αναγνώριση της αξίας της ομαδικής αλληλεπίδρασης την οδήγησαν στο Κέντρο Βιωματικής Εκπαίδευσης και Συμβουλευτικής «Εμψύχωσις», όπου ολοκλήρωσε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Συμβουλευτική και Εμψύχωση Ομάδας με τη Συνθετική Παιγνιόδραση». Έκανε την πρακτική της στη Συμβουλευτική κι Εμψύχωση Ομάδων στη «Στέγη Παιδιού και Οικογένειας Πειραιά» και στο χώρο «Εμψύχωσις», ενώ σήμερα εργάζεται ως Εμψυχώτρια και Σύμβουλος Ψυχικής Υγείας με ομάδες παιδιών κι ενηλίκων.

Η αγάπη της για τη δια βίου μάθηση εκφράζεται με την παρακολούθηση σεμιναρίων κι ημερίδων σχετικών με τα αντικείμενα ενασχόλησης, αλλά και γενικότερου ενδιαφέροντος εστιάζοντας ιδιαίτερα στην καλλιέργεια επικοινωνιακών δεξιοτήτων.

Περισσότερα…

Η Ειρήνη Σαγκριώτη είναι απόφοιτος του τμήματος θεατρικών σπουδών της Φιλοσοφικής Σχολής Αθηνών, με θέμα διπλωματικής εργασίας “Μια σύζευξη θεάτρου και κινηματογράφου μέσα από τη συσχέτιση των ρόλων της Μπλανς Ντιμπουά από το θεατρικό του Τένεσσι Ουίλιαμς “Λεωφορείον ο Πόθος” και της Νόρμα Ντέσμοντ από το κινηματογραφικό έργο “Λεωφόρος της δύσης” του Μπίλι Γουάιλντερ”.

Συνέχισε τις μεταπτυχιακές της σπουδές στο Κέντρο Βιωματικής Εκπαίδευσης & Συμβουλευτικής ‘Εμψύχωσις’ ως εμψυχώτρια ομάδων με τη μέθοδο της Συνθετικής Παιγνιόδρασης.

Δίγλωσση από μικρή ηλικία (Ελληνικά, Ολλανδικά) εμπλούτισε τις επικοινωνιακές της δεξιότητες με δύο ακόμη γλώσσες (Αγγλικά, Γαλλικά) και διεύρυνε τους ορίζοντές της αποκτώντας επάρκεια στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα.

Θέλοντας να διερευνήσει το προσωπικό της μονοπάτι, έχει υπάρξει μέλος ομάδας ακροβατικής γυμναστικής ως κορυφή σε δυάδα και τριάδα, ομάδας βιωματικού παιχνιδιού ως μαθήτρια και παίκτης, θιάσου ως βοηθός σκηνοθέτη και ηθοποιός και ομάδας δραματοθεραπείας ως θεραπευόμενη.

Περισσότερα…

Η Ολίνα Αραβαντινού έχει ολοκληρώσει τις σπουδές της στην εμψύχωση ομάδων στο Κέντρο Βιωματικής Εκπαίδευσης & Συμβουλευτικής ΕΜΨΥΧΩΣΙΣ. Αυτή τη στιγμή, συνεχίζει τις σπουδές της στη συμβουλευτική, συμμετέχοντας στο εξειδικευμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Συμβουλευτική και Εμψύχωση Ομάδας με τη Συνθετική Παιγνιόδραση».

Το ταξίδι της προσωπικής και επαγγελματικής της ανάπτυξης την οδήγησε στην κατανόηση ότι η βελτίωση της ψυχικής υγείας είναι μια ολιστική διαδικασία. Αυτή η συνειδητοποίηση την ώθησε να διευρύνει τις γνώσεις και τις δεξιότητές της μέσω εκπαιδεύσεων και σεμιναρίων σε τομείς όπως η γιόγκα, ο διαλογισμός, η δραματοθεραπεία και τα εικαστικά.

Η αφοσίωσή της στην ψυχική και φυσική υγεία εκφράζεται μέσα από τη συνεχή συμμετοχή της σε σχετικές εκπαιδεύσεις και σεμινάρια. Η Ολίνα έχει ως στόχο να εμβαθύνει και να διερευνήσει διάφορα μέσα και θεραπευτικά εργαλεία, επιδιώκοντας μια βαθύτερη κατανόηση του εαυτού και την ενίσχυση της εσωτερικής ισορροπίας.

Περισσότερα…

Η Αμυγδαλιά Ξυνέλη ξεκίνησε τη διαδρομή της με σπουδές στη Μουσική και τις Πολιτικές Επιστήμες. Σύντομα διαπίστωσε ότι το σώμα χρειάζεται κάποιας μορφής οργάνωση και εκπαίδευση για να είναι εκφραστικό και αποτελεσματικό. Ο δρόμος της εξερεύνησης άρχισε με πρώτο βήμα τον σύγχρονο χορό, ενώ παράλληλα παρακολουθούσε μαθήματα τεχνικής Alexander.

Το 2002 ξεκίνησε την τριετή σπουδή του Shiatsu στο Oriental Medicine & Shiatsu Training Centre. Στη συνέχεια παρακολούθησε πολλά σεμινάρια πάνω σε θέματα shiatsu και εναλλακτικών θεραπειών όπως βελονισμό, χρωμοβελονισμό, Ρέικι, σαμάνικο θεραπευτικό τροχό, Feldenkrais και άλλα. Γοητευμένη από την κίνηση του σώματος στο νερό και το αποτέλεσμά της πάνω στο σύνολο του ανθρώπου, εντάχθηκε στο πρόγραμμα εκπαίδευσης του Watsu Italia και είναι αναγνωρισμένη Watsu (water-shiatsu) practitioner από την WABA.

Περισσότερα…