Η Εμψύχωσις

Το όραμά μας

Το Κέντρο Βιωματικής Εκπαίδευσης & Συμβουλευτικής ΕΜΨΥΧΩΣΙΣ – παιχνίδι – τέχνη – τρόπος ζωής είναι μία μη κερδοσκοπική εταιρεία που ιδρύθηκε το 2002 από τη Φρόσω Μπενετή. Έχοντας πάντα στον πυρήνα της φιλοσοφίας μας τον άνθρωπο και την ομάδα, βασικός μας στόχος είναι η δημιουργία αυθεντικών σχέσεων, μέσα από τη χαρά της σύνθεσης, του παιχνιδιού & της εμψύχωσης, όχι μόνο ως μαθητεία αλλά ως τρόπο ζωής.
Μέσα από την πολύτιμη εμπειρία 17 ετών, την έρευνα, τη διδασκαλία και την εφαρμογή βιωματικών μεθόδων & τεχνικών, στοχεύουμε στην ανάπτυξη, την εκτενή μελέτη, προώθηση και καθιέρωση της Συνθετικής Παιγνιόδρασης στο χώρο στο χώρο της εκπαίδευσης & της Ψυχικής Υγείας.

Σκοπός μας είναι:

 • Να καθιερώσουμε το παιχνίδι ως μέσο συμβολικής έκφρασης, εκπαίδευσης, τροφοδότησης ενέργειας & τρόπο ζωής.
 • Να βελτιώσουμε την εκπαιδευτική διαδικασία, μετατρέποντάς τη σε μια δημιουργική, βιωματική εμπειρία.
 • Να προσφέρουμε χαρά στους ανθρώπους, μέσα από τη διαδικασία του παιχνιδιού.
 • Να καλλιεργήσουμε την προσωπική εξέλιξη, συνθέτοντας τέχνες & τεχνικές, με στόχο την καλύτερη κατανόηση του εαυτού μας & των άλλων.

Η αποστολή μας

 • Η καλλιέργεια της προσωπικής εξέλιξης, μέσα από τη σύνθεση της Συμβουλευτικής & της Εμψύχωσης με το παιχνίδι και τις τέχνες.
 • Η έρευνα & η μελέτη μεθόδων που αποβλέπουν στην ανάπτυξη και την εξισορρόπηση όλων των όψεων της ζωής του ανθρώπου και στην εναρμόνισή του με το κοινωνικό και φυσικό περιβάλλον.
 • Η παροχή βοήθειας σε ανθρώπους & ομάδες να οργανώσουν & να συντονίσουν τη ζωή τους πιο αποτελεσματικά & να μεταμορφώσουν τα όνειρά τους σε πραγματικότητα, με ευαισθησία στο ρόλο που παίζει ο καθένας σ’ αυτή τη διαδικασία.

Οι αξίες μας

 • Ο άνθρωπος & η ομάδα ως πηγή της δύναμής μας.
 • Η εταιρική κοινωνική ευθύνη στον πυρήνα της φιλοσοφίας μας.
 • Η αξία της παρεχόμενης υπηρεσίας, θα είναι πάντα μεγαλύτερη από την τιμή της.  Τα έσοδα της εταιρείας θα προέρχονται πάντα από προσφορά υπηρεσίας που ωφελεί την ανθρωπότητα.
 • Η επιλογή κατάλληλων συνεργατών έτσι ώστε να αυξάνεται συνεχώς η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών.
 • Συνεχής εκπαίδευση & εξέλιξη των συνεργατών μας, λαμβάνοντας & αξιοποιώντας τις υποδείξεις των πελατών μας.
 • Οι ευθύνες μας ιεραρχούνται πρώτα με γνώμονα τους μαθητές & τους πελάτες μας & στη συνέχεια τους συνεργάτες και τους υπαλλήλους.
 • Η αξιόπιστη και έγκαιρη υλοποίηση των εργασιών εντός συγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος.
 • Υπάρχουμε για να προσφέρουμε στους μαθητές μας & τους πελάτες μας και να βελτιώνουμε τη ζωή τους

Οι σκοποί μας

 • Η διάδοση της Συνθετικής Παιγνιόδρασης, βιωματικής μεθόδου Συμβουλευτικής & Εμψύχωσης ομάδων, σε ενήλικες και παιδιά και η ένταξή της στην εκπαίδευση.
 • Η προσφορά χαράς στους ανθρώπους, μέσα από τη διαδικασία του βιωματικού παιχνιδιού.
 • Η μαθητεία πάνω στη βιωματική εκπαίδευση, ως ένας πολύ αποτελεσματικός τρόπος κατανόησης του εαυτού μας & του διδασκόμενου αντικειμένου.
 • Η σύνθεση τεχνών & τεχνικών (παιχνίδι, θεατρικές τεχνικές & τεχνικές εμψύχωσης, συμβουλευτική, θεραπεία) με στόχο την βελτίωση & την εξέλιξη του τρόπου ζωής. Η θεραπεία όπως καθορίζεται στο παρόν καταστατικό αφορά την κυριολεκτική ερμηνεία του ρήματος θεραπεύω που σημαίνει: υπηρετώ, φροντίζω, περιποιούμαι, ασχολούμαι με ζήλο, καλλιεργώ.
 • Ο σχεδιασμός & η υλοποίηση βιωματικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων & σεμιναρίων που απευθύνονται σε ιδιώτες, επιχειρήσεις & εκπαιδευτικούς οργανισμούς.
 • Η παροχή συμβουλευτικής βοήθειας σε ανθρώπους.
 • Η μελέτη, η έρευνα, ο επιστημονικός προβληματισμός, η ενημέρωση, η διδασκαλία και η εφαρμογή μεθόδων ή τεχνικών που αποβλέπουν στη βελτίωση του τρόπου ζωής, στην ανάπτυξη και εξισορρόπηση όλων των όψεων της ζωής του ανθρώπου, στην εναρμόνισή του με το κοινωνικό και φυσικό περιβάλλον και στην συμπαράσταση για αυτογνωσία και καλλιέργεια ανθρωπιστικών και πολιτιστικών αξιών.
 • Η επιμόρφωση και εκπαίδευση μέσα από ειδικά προγράμματα, εκδηλώσεις και εκδόσεις, η αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού και η επαγγελματική κατάρτιση ιδιωτών & στελεχών επιχειρήσεων σε θέματα εκπαίδευσης, εμψύχωσης, προσωπικής ανάπτυξης, τέχνης & πολιτισμού.
 • Η συνεργασία με κέντρα που έχουν παρεμφερή σκοπό σε όλα τα παραπάνω θέματα (κέντρα επαγγελματικής κατάρτισης, ιδρύματα, σωματεία & οργανώσεις) στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Η συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς της Ελληνικής Πολιτείας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος. Η συνεργασία με Πανεπιστημιακά & Επιστημονικά Ιδρύματα, Ερευνητικά Ινστιτούτα και μορφωτικούς Ελληνικούς, Ευρωπαϊκούς και Διεθνείς Οργανισμούς.
 • Η δημιουργία ενός δικτύου συνεργασίας και πληροφόρησης για όλα τα προαναφερθέντα θέματα καθώς και η δημιουργία δικτύου εθελοντών & υποστηρικτών που θα ασχολούνται με κοινωφελείς δράσεις.

Οι συνεργάτες μας

Η Φρόσω Μπενετή σπούδασε Συμβουλευτική με κατεύθυνση Συνθετική Ψυχοενεργειακή, στη ‘Σύνθεσις’, Υποκριτική στην Ανώτερη Σχολή Δραματικής Τέχνης ‘ΚΕΑ’ και Σκηνοθεσία στη Σχολή Κινηματογράφου ‘ΚΕΑ’.

Επιδιώκοντας τη διεύρυνση των εκφραστικών εργαλείων της, ασχολήθηκε με τεχνικές σύγχρονου χορού, αυτοσχεδιασμούς, κινησιολογία, yoga & ξιφασκία για ηθοποιούς.

Προχώρησε σε προσωπική ανάλυση Ψυχοενεργειακής προσέγγισης, εκπαίδευση διαχείρισης ομάδων και εποπτεία που βασίζεται στη διδασκαλία των 7 ακτίνων της Αλίκης Μπέιλη.

Η προσέγγισή της είναι βιωματική και έχει σαν στόχο να συνθέσει το παιχνίδι με τις τέχνες & την εμψύχωση, με σκοπό την προσωπική εξέλιξη.

Περισσότερα…

Η Θεοδώρα Ζαφειροπούλου σπούδασε χορό στην Ανώτερη Επαγγελματική Σχολή Χορού Νίκης Κονταξάκη και μουσική στο Associated Board of Royal Schools of Music.

Από το 2007 έως σήμερα διδάσκει κλασικό και σύγχρονο χορό, μουσικοκινητική αγωγή, πιάνο και θεωρητικά της μουσικής σε παιδιά και ενήλικες.  Παράλληλα, ασχολείται με προγράμματα που αφορούν στη συναισθηματική αγωγή μέσω των τεχνών για παιδιά, καθώς επίσης εισηγείται σεμιναρίων για παιδαγωγούς με θέματα δημιουργικής απασχόλησης για παιδιά και εφήβους.

Από το 2011 συνεργάζεται με την εταιρεία ‘Εμψύχωσις’ στο κομμάτι της δημιουργίας & εισήγησης εκπαιδευτικών προγραμμάτων & σεμιναρίων.

Περισσότερα…

Ο Πέτρος Σεπετίδης είναι Σύμβουλος Ψυχικής Υγείας, ψυχοθεραπευτής Msc και Σύμβουλος γονέων.

Σπούδασε Κοινωνικές Επιστήμες στο Πανεπιστήμιο ‘Μακεδονία’ και έκανε μεταπτυχιακές σπουδές στην Ανθρωπιστική Ψυχολογία στο Struthlight University της Σκωτίας & στην Προσωποκεντρική Συμβουλευτική από το Struthlight University της Γλασκώβης.

Διαθέτει Master Practioner Certification στο NLP και την ύπνωση,

Certificate στην εκπαίδευση γονέων με την μέθοδο του Thomas Gordon καθώς επίσης και Certificate και Diploma στην Παρεμβαίνουσα – Μη Κατευθυντική Συμβουλευτική και Ψυχοθεραπεία NDI.

Περισσότερα…