Ατομικές συνεδρίες

Στις ατομικές συνεδρίες πιστεύουμε βαθειά σε ένα εξατομικευμένο πλαίσιο, αντιμετωπίζοντας τον άνθρωπο σαν μια μοναδική προσωπικότητα. Εργαζόμαστε ολιστικά, χρησιμοποιώντας συνθετικές μεθόδους & τεχνικές, προσαρμοσμένες στις ανάγκες του καθενός ξεχωριστά.
Εστιάζουμε πρωτίστως στην καλή θεραπευτική σχέση μεταξύ θεραπευτή και θεραπευόμενου, η οποία βασίζεται σε αμοιβαία εμπιστοσύνη, αποδοχή και ειλικρίνεια.
Μ΄αυτόν τον τρόπο, δημιουργείται ένα ασφαλές πλαίσιο στήριξης, μέσα στο οποίο θεραπευτής & θεραπευόμενος γίνονται συνταξιδιώτες σ’ ένα ταξίδι ανακάλυψης. Ένα ταξίδι που στοχεύει να ωθήσει τον θεραπευόμενο, σε βάθος χρόνου, να αναλάβει ο ίδιος την ευθύνη του εαυτού του.

* Παρέχονται επίσης συνεδρίες μέσω Skype, σε όσους βρίσκονται εκτός Αττικής / Ελλάδας, καθώς και σε όσους δεν μπορούν να μετακινηθούν για λόγους υγείας.

Φόρμα Ενδιαφέροντος