Συνθετική Παιγνιόδραση
Βιωματική Μέθοδος Συμβουλευτικής & Εμψύχωσης Ομάδων

Η Συνθετική Παιγνιόδραση είναι μία βιωματική μέθοδος Συμβουλευτικής & Εμψύχωσης ομάδων που αποτελείται από τη σύνθεση του παιχνιδιού με άλλες βιωματικές μεθόδους, προσεγγίσεις και τεχνικές.

Απευθύνεται σε άτομα που εργάζονται με ομάδες όλων των ηλικιών και επιθυμούν να την εφαρμόσουν αυτούσια ή να τη συνθέσουν με το δικό τους γνωστικό αντικείμενο.

Πρόκειται για μια διαρκή προσπάθεια έρευνας & πειραματισμού, έμπνευσης, μύησης, τροφοδότησης ενέργειας και τρόπου ζωής.  Μπορεί να εφαρμοστεί στην εκπαίδευση, την εμψύχωση, τη διδασκαλία, τη θεραπεία.

Βάση της μεθόδου αυτής είναι το παιχνίδι και κύριο χαρακτηριστικό της η εμψύχωση.

Λέγοντας εμψύχωση (μετάδοση ζωής, ζωογόνηση) εννοούμε ένα διαφορετικό τρόπο μετάδοσης του γνωστικού αντικειμένου και όχι το γνωστικό αντικείμενο αυτό καθαυτό. Πρόκειται για μια διαδικασία εντελώς διαφορετική από την κλασσικού τύπου διδασκαλία.
Με την εμψύχωση αναπτύσσεται η επικοινωνία, η εμπιστοσύνη, η ελευθερία έκφρασης, η αποδοχή, η κατανόηση, η ενσυναίσθηση.
Επιδιώκει τη δημιουργία μιας αυθεντικής σχέσης και επαφής του εμψυχωτή με τον εαυτό του, του εμψυχωτή με την ομάδα καθώς επίσης και των μελών της ομάδας με τον εαυτό τους, τον εμψυχωτή και μεταξύ τους.

Η μέθοδος είναι συνθετική καθόσον επιχειρεί να συνθέσει ταυτόχρονα διαφορετικές βιωματικές τεχνικές & μεθόδους.
Η σύνθεση αυτών των τεχνικών μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα μια διαφορετική δυναμική, απ’ ότι η κάθε μια απ’ αυτές μεμονωμένα.
Είναι ανοιχτή να υποδεχτεί τις υπάρχουσες τεχνικές καθώς και άλλες που ενδεχομένως θα προκύψουν.  Έτσι αποκτά τη δυνατότητα να μετασχηματίζεται και να εξελίσσεται διαρκώς και μπορεί να διαμορφωθεί ανάλογα με το βασικό γνωστικό αντικείμενο του εκπαιδευτή, το στόχο εμψύχωσης που έχει για την ομάδα του και το συνδυασμό τεχνικών που χρησιμοποιεί.

Βασικοί στόχοι της μεθόδου είναι:

– Η μαθητεία στη βιωματική εκπαίδευση η οποία θα οδηγήσει σε έναν αποτελεσματικό τρόπο κατανόησης του εαυτού μας & του διδασκόμενου αντικειμένου.
– Η βελτίωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας και η μετατροπή της σε μια δημιουργική βιωματική εμπειρία, τόσο για τον εμψυχωτή όσο και για τον συμμετέχοντα.
– Η καλλιέργεια της προσωπικής εξέλιξης, μέσα από τη σύνθεση τεχνών & τεχνικών, με στόχο την καλύτερη κατανόηση του εαυτού μας & των άλλων.
– Η αναγνώριση του θεραπευτικού χαρακτήρα του παιχνιδιού, του θέατρου και άλλων τεχνών, με στόχο τη βελτίωση της προσωπικής & επαγγελματικής καθημερινής μας δραστηριότητας.
– Η αξιοποίηση των δυνατοτήτων που διαθέτει η συνθετική διαδικασία με στόχο τη βελτίωση & εξέλιξη του τρόπου ζωής.
– Η ενεργοποίηση των αισθήσεων & η κινητοποίηση νου – συναισθήματος – σώματος, με στόχο την ευθυγράμμιση.
– Η αέναη εξέλιξη και ανάπτυξη, μέσα απ’ την έρευνα και τον πειραματισμό.
– Η παροχή βοήθειας σε άτομα και ομάδες για να αναδείξουν τις δεξιότητές τους, να οργανώσουν και να συντονίσουν τη ζωή τους πιο αποτελεσματικά, σύμφωνα με τις προσωπικές τους ανάγκες και ευαισθησίες.

Η μέθοδος αυτή απευθύνεται σε διάφορες ειδικότητες των ανθρωπιστικών επιστημών: συμβούλους ψυχικής υγείας, κοινωνικούς λειτουργούς, θεραπευτές, άτομα με ευθύνη διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού, καλλιτέχνες, εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων καθώς σε άτομα κάθε ειδικότητας που εργάζονται με ομάδες.

Χρησιμοποιεί μεθόδους και τεχνικές από:

Θέατρο: Αυτοσχεδιασμοί, λεκτική & μη λεκτική επικοινωνία, συγκινησιακή μνήμη, ακουστική αντίληψη, διαφραγματική αναπνοή, σωματική δράση.
Θεατρικό παιχνίδι: Παντομίμα, δραματοποίηση, παιχνίδια ρόλων, έκθεση, φαντασία, παρατηρητικότητα, αισθήσεις.
Μουσική – μουσικοθεραπεία: Μουσική δημιουργία & ακρόαση, η ανθρώπινη φωνή ως μουσικό όργανο και εργαλείο επικοινωνίας, ήχοι & δονήσεις.
Χορός – χοροθεραπεία: Σωματική επίγνωση & έκφραση, ενεργοποίηση αισθήσεων, διαδοχή της κίνησης, κιναίσθηση, ροή, βλέμμα.
Συνθετική ψυχολογία – συμβουλευτική: Ελεύθερος συνειρμός, ενεργητική ακρόαση, επικέντρωση στο εδώ & τώρα, ανάληψη ευθύνης, απουσία κριτικής, αύξηση επίγνωσης, ανατροφοδότηση.
Παιγνιοθεραπεία: Ενσωματικό παιχνίδι, προβολικό παιχνίδι, παιχνίδι ρόλων.
Δραματοθεραπεία: Μίμηση, κίνηση, καθοδηγούμενη φαντασία, συμβολισμοί.
Εικαστική θεραπεία: Ζωγραφική, μάσκες, εικόνες, κολλάζ, ερμηνεία συμβόλων.
Λογοτεχνία: Αφηγηματικές δράσεις, εικόνες, εκφραστικά μέσα, μύθοι & παραμύθια.

Η Συνθετική Παιγνιόδραση ξεκίνησε το ταξίδι της το 2002 από την εταιρεία “Εμψύχωσις-παιχνίδι-τέχνη-τρόπος ζωής” και τη Φρόσω Μπενετή.

Η ζωή είναι παιχνίδι με τη Συνθετική Παιγνιόδραση της Φρόσως Μπενετή

Γνωρίζοντας τη Συνθετική Παιγνιόδραση μέσα από τα μάτια της Φρόσως Μπενετή