ΕΜΨΥΧΩΣΗ ΟΜΑΔΑΣ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΠΑΙΓΝΙΟΔΡΑΣΗ

σε δύο κύκλους

Β’ κύκλος – Εμψύχωση ομάδας

Διάρκεια σεμιναρίου: 16 ώρες
Ώρες σεμιναρίου: 10.00-18.00
Κόστος σεμιναρίου: 200 €

Απευθύνεται σε: όσους ασχολούνται με ομάδες ή ενδιαφέρονται να αξιοποιήσουν την εμψύχωση στα πλαίσια της επαγγελματικής τους δραστηριότητας.

Εμψύχωση: Φρόσω Μπενετή

Ο κύκλος αυτός απευθύνεται σε άτομα που εργάζονται με ομάδες όλων των ηλικιών και επιθυμούν να εφαρμόσουν τη μέθοδο αυτούσια ή να την συνθέσουν με το δικό τους γνωστικό αντικείμενο. Κατανοείται πλήρως η θεωρία της μεθόδου, η οποία έπεται του βιώματος, που έχει προηγηθεί στον α’ κύκλο.

Πιστοποίηση: Το σεμινάριο (α’ & β’ κύκλος) πιστοποιείται από τον αναγνωρισμένο Βρετανικό φορέα Πιστοποίησης NOCN.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Καθώς η ποιότητα της εκπαίδευσης είναι θέμα εξαιρετικής σημασίας για εμάς, η οποία ανταποκρίνεται με υπευθυνότητα και συνέπεια στη γνώση που έχει κατακτηθεί, θέλουμε να καταστήσουμε σαφές πως η βιωματική εκπαίδευση ΔΕΝ ΔΥΝΑΤΑΙ να πραγματοποιηθεί εξ’ αποστάσεως.

Προσεγγίζουμε συγκεκριμένες τεχνικές συγκρότησης ομάδας, την αναγνώριση των δεξιοτήτων & του ρόλου του εμψυχωτή, τους στόχους εμψύχωσης ανάλογα με το πλαίσιο, τη διαμόρφωση της δομής της συνάντησης και τέλος, τη σύνθεση ενός προγράμματος, με σκοπό τον επιτυχημένο συντονισμό ομάδας.

Θέματα προσέγγισης:

• Τι είναι εμψύχωση
• Το παιχνίδι και η σημασία του
• Δημιουργία ομάδας: διάρκεια, μέγεθος & επιλογή μελών
• Ο ρόλος του εμψυχωτή
• Η βιωματική εμπειρία
• Τεχνικές εμψύχωσης
• Χώρος & υλικά
• Κατηγορίες παιχνιδιών
• Ηλικιακές ομάδες
• Εργαλεία επικοινωνίας
• Ρυθμός
• Φαντασία
• Λεκτική – μη λεκτική επικοινωνία
• Αναγνώριση δεξιοτήτων
• Επαφή με το σώμα, τη φωνή, το χώρο
• Σωματική έκφραση
• Η δυναμική της γλώσσας του σώματος
• Έκθεση
• Ρυθμός – χρόνος – φαντασία – χώρος – προσαρμοστικότητα
• Σωματική κίνηση & έκφραση
• Πολλαπλή χρήση αντικειμένου
• Μετάφραση του ερεθίσματος σε δράση – εκμετάλλευση του τυχαίου – ετοιμότητα στο λόγο και την κίνηση – ανατροπή – αυτοσχεδιασμός – ευελιξία ανάλογα με τις συνθήκες
• Η μεταμόρφωση του εμψυχωτή
• Ομαδική δράση – συγκρότηση ομάδας
• Η δομή της συνάντησης
• Η δυναμική της ομάδας
• Κατηγορίες παιχνιδιών
• Οριοθέτηση στόχου εμψύχωσης
• Κανόνες πετυχημένης διεξαγωγής παιχνιδιού
• Σύνθεση προγράμματος (εργαστήριο)

Δίνεται πιστοποιητικό συμμετοχής.

Ημερομηνίες διεξαγωγής β’ κύκλου 2024-25:  

1. Ιανουάριος:  ΣΚ 25 & 26/1/25
2. Μάιος:  ΣΚ 17 & 18/5/25

Δηλώσεις συμμετοχής στα Open days γνωριμίας!

Νέος Οδηγός Σπουδών 2024-25
Νέο Ετήσιο Πρόγραμμα 2024-25

Φόρμα ενδιαφέροντος
Φόρμα εγγραφής
Α’ κύκλος – Βιωματικό – Θεατρικό παιχνίδι