ΕΜΨΥΧΩΣΗ ΟΜΑΔΑΣ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΠΑΙΓΝΙΟΔΡΑΣΗ

σε δύο κύκλους

Ένα βιωματικό σεμινάριο, σχεδιασμένο έτσι ώστε να μάθουμε να εκφραζόμαστε ελεύθερα, να γνωρίσουμε το σώμα μας, να μάθουμε να παρατηρούμε, να αξιοποιούμε τα ερεθίσματα, να αναπτύσσουμε τη φαντασία και την έκφραση.  Μας αποκαλύπτει και μας συμφιλιώνει με τις διαφορετικές πλευρές της προσωπικότητάς μας, καλλιεργώντας το αίσθημα της εμπιστοσύνης και, ευρύτερα, της συναισθηματικής νοημοσύνης.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:  Καθώς η ποιότητα της εκπαίδευσης είναι θέμα εξαιρετικής σημασίας για εμάς, η οποία ανταποκρίνεται με υπευθυνότητα και συνέπεια στη γνώση που έχει κατακτηθεί, θέλουμε να καταστήσουμε σαφές πως η βιωματική εκπαίδευση ΔΕΝ ΔΥΝΑΤΑΙ να πραγματοποιηθεί εξ’ αποστάσεως.

Δηλώσεις συμμετοχής στα Open days γνωριμίας!

Εμψύχωση: Φρόσω Μπενετή

Πιστοποίηση: Το σεμινάριο (α’ & β’ κύκλος) πιστοποιείται από τον αναγνωρισμένο Βρετανικό φορέα Πιστοποίησης NOCN.