Συμβουλευτικές δεξιότητες

Διάρκεια προγράμματος: 100 ώρες
Θέσεις:  12 / έτος
Κόστος: € 1.200,00/ έτος ~ Δόση:  € 100,00 / μήνα

Το πρόγραμμα διαρκεί 10 μήνες και πραγματοποιείται εξ’ αποστάσεως μία φορά / εβδομάδα.

Λήξη αιτήσεων Ακαδημαϊκού έτους 2024 – ’25 :    4/10/2024

Απευθύνεται σε:  Ψυχολόγους, Κοινωνικούς Λειτουργούς, Στελέχη Επιχειρήσεων, Εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων, Νοσηλευτές, απόφοιτους ή φοιτητές Ανθρωπιστικών Επιστημών καθώς και ανθρώπους όλων των ειδικοτήτων που εργάζονται με τον άνθρωπο και επιθυμούν να αποκτήσουν γνώσεις & δεξιότητες στη Συμβουλευτική Ψυχικής Υγείας και την ανθρώπινη επικοινωνία.

Διδασκαλία: Γιάννης Λαιμοδέτης

Στόχοι:  Η κατανόηση των τεχνικών & μεθόδων της Συμβουλευτικής επικοινωνίας & διαχείρισης και η απόκτηση των θεωρητικών προσεγγίσεων της Συμβουλευτικής.

Προοπτικές:  Με την ολοκλήρωση του προγράμματος οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να γνωρίζουν τις βασικές αρχές της Συμβουλευτικής (θεωρία, τεχνικές & μεθόδους της Συμβουλευτικής διαδικασίας).  Θα μπορούν επίσης να συνεχίσουν τις σπουδές τους στο εξειδικευμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα της Συμβουλευτικής & και να πιστοποιηθούν ως Σύμβουλοι Ψυχικής Υγείας από την Ελληνική (Ε.Ε.Σ.) και την Ευρωπαϊκή Εταιρεία Συμβουλευτικής (E.A.C.).

Πιστοποίηση: Το πρόγραμμα πιστοποιείται από τον αναγνωρισμένο Βρετανικό Φορέα Πιστοποίησης Προσόντων N.O.C.N. (National Open College Network).

Ένα Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα που επιτρέπει στον κάθε επαγγελματία να γνωρίσει τις βασικές αρχές της Συμβουλευτικής, καθώς & τεχνικές και μεθόδους επικοινωνίας & διαχείρισης.  Οι αυξανόμενες ανάγκες αποτελεσματικής επικοινωνίας & συμβουλευτικής υποστήριξης στις μέρες μας, καθιστούν το πρόγραμμα ιδανικό για όσους θέλουν να αποκτήσουν ένα πρόσθετο προσόν που θα ενσωματώσουν στο υπάρχον γνωστικό τους αντικείμενο.

Με επίκεντρο τον άνθρωπο και την ομάδα, το πρόγραμμα εστιάζει στην ανάπτυξη δεξιοτήτων επικοινωνίας & συμβουλευτικής υποστήριξης.  Στην κατανόηση της σημασίας των τεχνικών & μεθόδων της Συμβουλευτικής διαδικασίας και στην απόκτηση του υπόβαθρου των θεωρητικών προσεγγίσεων που εφαρμόζονται (Ψυχοδυναμική, Προσωποκεντρική, Υπαρξιστική κ.ά.).  Στην αξιολόγηση & αντιμετώπιση των πιθανών συμβουλευτικών αιτημάτων και την εξοικείωση με τα είδη της Συμβουλευτικής δομής (ατομική, ζεύγους, ομάδας, τηλεφωνική / διαδικτυακή).  Στην εκμάθηση των χαρακτηριστικών ενός αποτελεσματικού Συμβούλου και στη διαδικασία αυτοαξιολόγησής του.  Στην κατανόηση των βασικών αρχών ηθικής & δεοντολογίας, στη δημιουργία & καλλιέργεια της θεραπευτικής σχέσης και στην απόκτηση δεξιοτήτων για την επιτυχημένη εφαρμογή τους.

Τα οφέλη του προγράμματος δεν έχουν μόνο μία διάσταση, καθώς οι συμμετέχοντες δεν εξελίσσονται μόνο επαγγελματικά αλλά και προσωπικά.  Ένα πρόγραμμα που έρχεται να συμπληρώσει το εκπαιδευτικό κενό που υπάρχει από τη συνδιαλλαγή όσων δουλεύουν με ανθρώπους & ομάδες.

Νέος Οδηγός Σπουδών 2023-24
Νέο Ετήσιο Πρόγραμμα 2023-24

• Ορισμοί της Συμβουλευτικής.  Τι είναι Συμβουλευτική.  Διαφορές Συμβουλευτικής, ψυχοθεραπείας, coaching, mentoring.
• Ο κώδικας δεοντολογίας.  Ανάλυση του κώδικα δεοντολογίας της Ε.Ε.Σ. και του B.A.C.P.
• Ανάλυση περιστατικών (case studies).
• Το θεραπευτικό συμβόλαιο.  Σύναψη του θεραπευτικού συμβολαίου και ανάλυση των τριών παραμέτρων του (επαγγελματική, θεραπευτική, ψυχολογική)
• Η πρώτη συνεδρία.  Η πρώτη επαφή με τον θεραπευόμενο.  Καταγραφή των θεμάτων που φέρνει – δημιουργία φακέλου σημειώσεων.
• Η αυτοαξιολόγηση του συμβούλου και η ανάλυση των βοηθητικών και μειονεκτικών στοιχείων.
• Η θεραπευτική σχέση.  Ανάλυση των παραγόντων που δημιουργούν μια ασφαλή και ουσιαστική θεραπευτική συμμαχία.
• Ιατρικό & ψυχιατρικό ιστορικό του πελάτη.  Λήξη και αναλυτική καταγραφή σωματικών και ψυχιατρικών διαταραχών.
• Θέσεις ζωής – αυτοεκτίμηση – αυτοπεποίθηση.  Υιοθέτηση της κυρίαρχης θέσης ζωής και πως αυτή επηρεάζει την αυτοεκτίμηση και την αυτοπεποίθηση.
• Δεξιότητες Συμβουλευτικής:  Ενεργητική ακρόαση, παράφραση / ανάκλαση νοήματος και συναισθήματος, εστίαση, περίληψη.
• Η ιστορία της Συμβουλευτικής.  Ιστορική αναδρομή της Συμβουλευτικής με εστίαση στα στάδια και τους κύριους ιδρυτές των συμβουλευτικών προσεγγίσεων.
• Ψυχοδυναμική Συμβουλευτική (Sigmund Freud και Ψυχανάλυση).  Η ιστορία της ψυχανάλυσης και τα στάδια εξέλιξης της.
• Ψυχοδυναμική Συμβουλευτική (Adler, Jung, Horney, Rank, Reich).  Περιγραφή και κύρια σημεία των θεωριών των βασικών ιδρυτών των ψυχοδυναμικών ρευμάτων.
• Γνωσιακή – Συμπεριφορική Συμβουλευτική.  Αρχές της CBT και βασικές τεχνικές (ημερολόγιο άγχους/διάθεσης).
• Προσωποκεντρική Συμβουλευτική. Οι βασικές αρχές της θεωρίας του Carl Rogers και οι τρεις θεραπευτικοί παράγοντες (Ενσυναίσθηση, συγκρότηση/αυθεντικότητα, άνευ όρων αποδοχή).
• Υπαρξιστική Συμβουλευτική. Βασικά θέματα της Υπαρξιστικής συμβουλευτικής (Νόημα ζωής, θάνατος, μοναξιά, ελευθερία).

• Προσέγγιση Gestalt – Συστημική προσέγγιση • Συνθετική Συμβουλευτική
• Τηλεφωνική & διαδικτυακή συμβουλευτική και βιωματική άσκηση των σπουδαστών.
• Συμβουλευτική ζεύγους.  Εκπαίδευση στην ενεργητική ακρόαση και στην έκφραση των επιθυμιών καθώς και των συναισθημάτων.
• Πελάτες με ψυχικές διαταραχές.  Στοιχεία στη σκέψη, τα συναισθήματα και την συμπεριφορά του πελάτη που προϊδεάζουν τον σύμβουλο για παραπομπή σε ψυχιατρική βοήθεια.
• Ο φόβος & η αντιμετώπισή του.  Ανάλυση των μηχανισμών του φόβου, λογικοί και παράλογοι φόβοι και συμπεριφοριστική αντιμετώπιση τους.
• Τεχνικές θέσπισης ορίων και ανάπτυξη της έκφρασης των αναγκών, ανάπτυξη της διεκδικητικότητας.
• Μηχανισμοί άμυνας κατά Sigmound και Anna Freud (προβολή, μεταβίβαση, άρνηση, αντιθετικός σχηματισμός κ.ά.).
• Ανάλυση των 8 σταδίων ζωής (Eric Erikson) της πυραμίδας των ανθρώπινων αναγκών ( Abraham Maslow) και των “κύκλων μέσα στους κύκλους” (Pamela Levin).
• Κλείσιμο θεραπείας – αποχαιρετισμός.  Πώς ολοκληρώνεται το πέρας της συμβουλευτικής διαδικασίας και ο αποχαιρετισμός του πελάτη / θεραπευόμενου.
• Συναλλακτική ανάλυση.  Οι 3 καταστάσεις του ¨Εγώ”, σενάριο ζωής, παιχνίδια και τεχνάσματα, οδηγοί και απαγορεύσεις, επίτευξη αυτονομίας.
• Οι βασικές ανάγκες του πελάτη / θεραπευόμενου κατά Ρίτσαρντ Έρσκιν.
• Απώλεια και πένθος.  Συμβουλευτική για απώλεια και καταστάσεις πένθους κατά Κούμπλερ-Ρος και Ρ. Νειμάγιερ.
• Κομβικά στοιχεία στην διαπολιτισμική συμβουλευτική με βάση τον σεβασμό και την ασφάλεια του πελάτη.
• Σχέσεις ταυτότητας – φύλου.  Ανάλυση της δημιουργίας ταυτότητας φύλλου, ψυχιατρικές διαταραχές και στερεότυπα-προκαταλήψεις.
• Εξαρτήσεις.  Αίτια των εξαρτήσεων και παραπομπή σε ειδικό εξαρτήσεων.
• Μη βίαιη επικοινωνία.  Αρχές του Καρλ Ρότζερς και του Γιουτζήν Γκέντλινγκ για μη-βίαιη και εποικοδομητική επικοινωνία.
• Ασκήσεις & εφαρμογές συμβουλευτικών δεξιοτήτων.
• Ο ρόλος της έρευνας στη Συμβουλευτική & τη θεραπεία.
• Συνεχιζόμενη εκπαίδευση & εποπτεία.  Η αναγκαιότητα της εποπτείας στους συμβούλους ψυχικής υγείας.

Συχνές ερωτήσεις για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα:

Το πρόγραμμα αυτό επιτρέπει στον κάθε επαγγελματία να γνωρίσει τις βασικές αρχές της Συμβουλευτικής, καθώς & τεχνικές και μεθόδους επικοινωνίας & διαχείρισης.  Οι αυξανόμενες ανάγκες αποτελεσματικής επικοινωνίας & συμβουλευτικής υποστήριξης στις μέρες μας, καθιστούν το πρόγραμμα ιδανικό για όσους θέλουν να αποκτήσουν ένα πρόσθετο προσόν που θα ενσωματώσουν στο υπάρχον γνωστικό τους αντικείμενο.

Με επίκεντρο τον άνθρωπο και την ομάδα, το πρόγραμμα εστιάζει στην ανάπτυξη δεξιοτήτων επικοινωνίας & συμβουλευτικής υποστήριξης.  Τα οφέλη του εκπαιδευτικού προγράμματος δεν έχουν μόνο μία διάσταση, καθώς οι συμμετέχοντες παράλληλα με τις σπουδές τους, εξελίσσονται όχι μόνο επαγγελματικά αλλά και προσωπικά.

Η ολοκλήρωση του προγράμματος οδηγεί σε ένα διεθνώς αναγνωρισμένο Πιστοποιητικό [Certificate of Counceling Skills], στο Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων, από τον πανίσχυρο Βρετανικό Φορέα Πιστοποίησης N.O.C.N. με επαγγελματική απήχηση σε 25 χώρες σε ολόκληρο τον κόσμο.  Επιπλέον, με τον τρόπο που είναι δομημένο δίνει τη δυνατότητα στους συμμετέχοντες, αν το επιθυμούν, συμπληρώνοντας τις ώρες εκπαίδευσης, θεραπείας, πρακτικής & εποπτείας να συνεχίσουν τις σπουδές τους στο εξειδικευμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα της Συμβουλευτικής και να πιστοποιηθούν ως Σύμβουλοι Ψυχικής Υγείας από την Ελληνική (Ε.Ε.Σ.) και την Ευρωπαϊκή Εταιρεία Συμβουλευτικής (E.A.C.). 
Οι εκπαιδευόμενοι που ενδιαφέρονται να ενισχύσουν την προσωπική / επαγγελματική τους ανάπτυξη, μπορούν επίσης να ενταχθούν στις εκπαιδευτικές ομάδες προσωπικής ανάπτυξης / εποπτείας που θα πραγματοποιούνται μία Παρασκευή το μήνα (πριν το Σαββατοκύριακο της βασικής εκπαίδευσης).

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε Ψυχολόγους, Κοινωνικούς Λειτουργούς, Στελέχη Επιχειρήσεων, Εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων, Γιατρούς, Νοσηλευτές, Δικηγόρους, αποφοίτους ή φοιτητές Ανθρωπιστικών Επιστημών που επιθυμούν να αποκτήσουν γνώσεις & δεξιότητες στη Συμβουλευτική Ψυχικής Υγείας και την ανθρώπινη επικοινωνία.

Οι απόφοιτοι του Μονοετούς Εκπαιδευτικού Προγράμματος, μπορούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους στο εξειδικευμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα της Συμβουλευτικής & Εμψύχωσης ομάδας με τη Συνθετική Παιγνιόδραση.   Να συμπληρώσουν τις επιπλέον ώρες της θεωρητικής εκπαίδευσης, προσωπικής / ομαδικής ανάπτυξης & εποπτείας και να πάρουν το Δίπλωμα του Συμβούλου Ψυχικής Υγείας με Πιστοποίηση από την Ελληνική (Ε.Ε.Σ.) και την Ευρωπαϊκή Εταιρεία Συμβουλευτικής (E.A.C.).

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει 20 θέσεις ανά έτος.  Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν την αίτηση συμμετοχής τους μαζί με το βιογραφικό τους σημείωμα.  Στη συνέχεια θα κληθούν να πραγματοποιήσουν μια συνέντευξη με τον διευθυντή σπουδών του Κέντρου.  Η συνέντευξη στοχεύει στη προσωπική γνωριμία με τον υποψήφιο εκπαιδευόμενο με σκοπό την καλύτερη αξιολόγηση των αιτήσεων (συμφωνία στόχων του προγράμματος με τις προσδοκίες του υποψήφιου).  Οι αιτήσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα ολοκληρώνονται κάθε χρόνο στις 30/9.  Δύναται να δοθεί μία μικρή παράταση στις συμμετοχές έως τις 30/11, εφόσον υπάρχουν ακόμα θέσεις διαθέσιμες.

Νέες ημερομηνίες διεξαγωγής 2024-25:   

1. Οκτώβριος:  7, 14, 21/10/24
2. Νοέμβριος:  4, 11, 18, 25/11/24
3. Δεκέμβριος:  2, 9, 16, 23/12/24
4. Ιανουάριος:  13, 20, 27/1/25
5. Φεβρουάριος:  3, 10, 17, 24/2/25
6. Μάρτιος:  10, 17, 24, 31/3/25
7. Απρίλιος:  7, 14, 28/4/25
8. Μάιος:  5, 12, 19, 26/5/25
9. Ιούνιος:  2, 16, 23, 30/6/25
10.Ιούλιος:  7, 14/7/25

Ημερομηνίες διεξαγωγής 2023-24:   

1. Οκτώβριος:  9, 16, 23, 30/10/23
2. Νοέμβριος:  6, 13, 20, 27/11/23
3. Δεκέμβριος:  4, 11, 18/12/23
4. Ιανουάριος:  8, 15, 22, 29/1/24
5. Φεβρουάριος:  5, 12, 19, 26/2/24
6. Μάρτιος:  4, 11/3/24
7. Απρίλιος:  1, 8, 15, 22, 29/4/24
8. Μάιος:  13, 20, 27/5/24
9. Ιούνιος:  3, 10, 17/6/24
10.Ιούλιος:  8, 15/7/24

Το πρόγραμμα κοστίζει 1.200,00€.  Για την εγγραφή στο πρόγραμμα απαιτείται κόστος εγγραφής 60,00€ & προκαταβολή 200,00€.  Τα υπόλοιπα 1.000,00€ διαιρούνται σε 10 δόσεις των 100,00€ / μήνα.  Για εγγραφές έως τις 15/7 και προεξοφλήσεις, θα γίνεται έκπτωση 10%.

Φόρμα ενδιαφέροντος
Φόρμα εγγραφής